Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Slachtofferhulp Nederland bestaat uit zes personen. De samenstelling van het onbezoldigd toezicht is als volgt:

Mevrouw mr. J.M. Penn-te Strake (Annemarie), voorzitter

Article image 

Hoofdfunctie:

 • Burgemeester van de Gemeente Maastricht

Relevante bestuurs- en nevenfuncties:

 • Regioburgemeester Politie Limburg
 • Openbaar Ministerie, College van procureurs-generaal, procureur-generaal (voormalig hoofdfunctie)

Mevrouw drs. I. van Bennekom-Stompedissel (Iris)

Article image 

 Hoofdfunctie:

 • Bestuurder Wilgaerden, ouderenzorg West Friesland

Relevante bestuurs- en nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen ONVZ, Houten
 • Lid Raad van Toezicht Treant Zorggroep, Drenthe   
 • Voorzitter Vereniging Wondplatform Nederland, Utrecht 
 • Voorzitter Stichting Agora, kenniscentrum palliatieve zorg, Bunnik

Mevrouw Th. M. Boeijen (Doreen)

Article image 

Hoofdfunctie:

 • Interim Manager / adviseur zakelijke dienstverlening

Relevante bestuurs- en nevenfuncties:

 • Bestuurslid Diabetes Vereniging Nederland

Voormalige bestuurs- en nevenfuncties:

 • Lid regionale werkgeversorganisatie
 • Lid gemeentelijke rekenkamercommissie
 • Bestuurslid regionale dierenbescherming
 • Bestuurslid provinciale jeugdafdeling politieke partij

De heer ir. G.J. van Eck (Gert-Jan)

Article image 

Hoofdfunctie:

 • Key Account Director, Huawei technologies Netherlands 
 • Eigenaar van Spire – Advisory (interim management, executive coachting)
 • Voorheen: vice-president KPN/Getronics

De heer prof. dr. P.M.G. Emmelkamp (Paul)

Article image 

 • Universiteit van Amsterdam, Research associate
 • HSKgroep, Klinisch Psycholoog
 • Voorzitter van de International Federation for Psychotherapy
 • Hoofdopleider a.i. van de GZ-opleiding Cure and Care
 • Hoofdredacteur Clinical Psychology & Psychotherapy 

Mevrouw prof. dr. mr. R.M. Letschert (Rianne)

Article image 

 Hoofdfunctie:

 • Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht
 • Hoogleraar Victimologie en Internationaal Recht aan de Universiteit Maastricht

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Redress The Netherlands
 • Lid De Jonge Akademie KNAW
 • Ambassadeur Mukomeze Foundation
 • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)
 • Lid Raad van Toezicht Slachtofferhulp Nederland
 • Lid Adviescollege levenslanggestraften