Belangenbehartiging

Rondom de belangen van het slachtoffer is Slachtofferhulp Nederland een belangrijke sparringpartner voor de politiek. Wij vervullen een belangrijke adviesrol in de totstandkoming van wetsvoorstellen. Onze belangrijkste netwerkpartners zijn de politie en het Openbaar Ministerie.

Positie in het strafproces

Door de Wet versterking positie slachtoffers in het strafproces heeft het slachtoffer een zelfstandige positie in het strafproces. Het slachtoffer heeft eigen rechten en bevoegdheden. Bijvoorbeeld het recht op informatievoorziening van de politie en het Openbaar Ministerie en het recht om processtukken in te zien.

Belangrijkste rechten in deze wet:

  1. De rechten van het slachtoffer
  2. Het slachtoffer als zelfstandige procesdeelnemer
  3. De mogelijkheden om schade te verhalen
  4. Spreekrecht

Samenwerkingsverbanden

Slachtofferhulp Nederland gaat samenwerkingsverbanden aan met verschillende organisaties die zich vanuit hun eigen achtergrond inzetten voor slachtoffers en nabestaanden.

Symposia

Slachtofferhulp Nederland organiseert regelmatig symposia over actuele thema's. Tijdens deze symposia gaan we in gesprek met onze netwerkpartners over de belangen van slachtoffers.

Symposium 2017

Symposium 2016

Symposium 2015

Symposium 2014

Symposium 2013

Symposia 2012