Symposium 'Het verschil maken'

Hoe bejegen je een slachtoffer van seksueel misbruik tijdens een verhoor? Welke hulp heeft het slachtoffer nodig op weg naar herstel? En wat is het belang van een sterkere juridische positie van het slachtoffer in het strafproces? Slechts een greep uit de vele vragen die aan bod kwamen op het jaarlijkse symposium van Slachtofferhulp Nederland ter gelegenheid van de Europese dag van het slachtoffer. Hulporganisaties, ervaringsdeskundigen, politie en het Openbaar Ministerie gingen in gesprek over de hulp aan deze kwetsbare groep.

Het merendeel van alle slachtoffers van seksueel geweld en misbruik doet geen aangifte bij de politie. En meldt zich ook niet bij hulpverlening. Terwijl zij waarschijnlijk wel behoefte hebben aan steun, herstel en genoegdoening. Sterker nog, ze hebben er zelfs recht op. In praktijk ligt de prioriteit van justitie echter nog altijd bij de opsporing en vervolging van de verdachten. En hulpverlenende instanties blijken onvoldoende bekend met elkaars aanbod. Zo raakt het slachtoffer al snel verstrikt in een moeizame en ingewikkelde zoektocht. En worstelen betrokken partijen en organisaties op hun beurt met de afstemming en aansluiting van processen. Er is een spanningsveld tussen maatwerk en uniformiteit, tussen intuïtie en protocollen en tussen professionals en ervaringsdeskundigen.

Op het symposium gaven diverse sprekers hun visie op de hulp aan slachtoffers van seksueel geweld en misbruik en hun positie in het strafproces. Daarnaast presenteerden betrokken organisaties zichzelf in workshops en vertelden daarbij over hun werkwijze en de dilemma’s die ze tegenkomen. Ook ervaringsdeskundigen kwamen aan het woord. Na afloop van het symposium concludeerde Victor Jammers, directeur beleid, van Slachtofferhulp Nederland: ‘Het doel van deze dag was om de dialoog op gang te brengen. Om een kruisbestuiving te organiseren tussen alle betrokkenen. Door kennis uit te wisselen en samen te kijken wat er beter kan. Hoe we als keten gezamenlijk hét verschil kunnen maken voor slachtoffers van seksueel geweld en misbruik. Daarvoor hebben we vandaag de eerste stappen gezet.’