Zelfstandige procesdeelnemer

Met de komst van de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces is het slachtoffer een zelfstandige procesdeelnemer geworden.

Bijstand en vertegenwoordiging

Het slachtoffer mag iemand meenemen naar de zitting om (mede) het woord te voeren. Dit kan een vriend of familielid zijn, maar ook een medewerker van Slachtofferhulp Nederland of een advocaat.

Tolk

Als het slachtoffer het Nederlands niet of onvoldoende begrijpt, kan hij of zij zich laten bijstaan door een tolk.

Spreekrecht

Het slachtoffer kan in sommige gevallen tijdens de zitting een verklaring afleggen over de gevolgen van het strafbare feit voor hem/haar.

Meer informatie en de voorwaarden van het spreekrecht

Schriftelijke slachtofferverklaring

Het slachtoffer kan een schriftelijke slachtofferverklaring (SSV) opstellen. Dit kan als voorbereiding op het spreekrecht of in het geval het slachtoffer geen gebruik wil maken van zijn spreekrecht.

Eigen verklaring

Het slachtoffer kan, ongeacht het misdrijf, een eigen verklaring indienen.

Advies & ondersteuning?

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt slachtoffers bij het strafproces. Neem contact op via 0900-0101 (lokaal tarief) of vul het contactformulier in en wij bellen u terug.