Samenwerkingsverbanden

Slachtofferhulp Nederland gaat samenwerkingsverbanden aan met verschillende organisaties die zich vanuit hun eigen achtergrond inzetten voor slachtoffers en nabestaanden.

Perspectief Herstelbemiddeling

Onze zusterorganisatie Perspectief Herstelbemiddeling organiseert contact tussen slachtoffers en daders van misdrijven en verkeersongelukken. Dit contact zorgt ervoor dat boosheid en angst bij een slachtoffer afneemt en dat de dader geraakt wordt.
Website Perspectief Herstelbemiddeling

Victim Support Europe

Slachtofferhulp Nederland is aangesloten bij de Europese koepelorganisatie Victim Support Europe. Dit is een netwerk van 26 organisaties uit 21 landen. De organisatie zet zich in voor ontwikkeling en bestendiging van de rechten van slachtoffers van misdrijven in Europa.
Website Victim Support Europe

Hulplijn Verbreek de stilte

De Hulplijn is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Veiligheid en Justitie en Slachtofferhulp Nederland in samenwerking met partnerorganisaties. Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen bij de Hulplijn terecht als zij niet weten welke organisatie ze kan helpen.
Website Verbreek de stilte

INTERVICT

Slachtofferhulp Nederland en INTERVICT hebben op 25 oktober 2016 het officiële startsein gegeven voor de academische werkplaats Slachtofferhulp 2020. De academische werkplaats richt zich op kruisbestuiving tussen de praktijk van Slachtofferhulp Nederland en de wetenschap, in dit geval de victimologie. De academische werkplaats krijgt de komende jaren inhoud door een gevarieerd maar samenhangend onderzoeksprogramma (PhD, master en stages) en een kennisuitwisselingsprogramma met symposia, expertmeetings, lezingen/gastcolleges en een summerschool. Daarnaast worden de mogelijkheden van samenwerking met andere maatschappelijke organisaties onderzocht. 
Website INTERVICT