Schade verhalen

In de Wet versterking van de positie van het slachtoffer zijn de mogelijkheden voor het slachtoffer om schade te verhalen vastgelegd.

Informatie over schadevergoeding

De Politie en het Openbaar Ministerie moeten het slachtoffer informatie geven over de mogelijkheden om schade te verhalen.

Schade verhalen

Een slachtoffer die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit kan zijn/haar schade verhalen in het strafproces. De mogelijkheden hiertoe zijn in de nieuwe Wet verruimd.

Schade verhalen bij jeugdige verdachte

Als de verdachte nog geen 14 jaar is kan een slachtoffer de schade verhalen via de ouders/ voogd van de verdachte.

Voorschotregeling

In de nieuwe Wet krijgt het slachtoffer van een misdrijf of gewelds- of zedenmisdrijf recht op een voorschotregeling. Dit geldt ook voor nabestaanden van moord.
Als de veroordeelde niet, of niet volledig, binnen acht maanden betaald heeft, keert het CJIB het resterende bedrag uit aan het slachtoffer.
Misdrijven waarbij voorschotregeling geldt

Voegen bij ad-informandumzaken

Bij strafbare feiten die ad-informandum op de dagvaarding zijn vermeld kunnen slachtoffers zich voor hun schade voegen. Onder het oude recht kon dit niet. Ad informandum gevoegde zaken zijn strafbare feiten die niet ten laste worden gelegd, maar die de rechter wel betrekt bij de strafoplegging. Een ad-informandum feit moet door de verdachte op de zitting worden bekend.

Advies & ondersteuning?

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt slachtoffers bij het strafproces. Neem contact op via 0900-0101 (lokaal tarief) of vul het contactformulier in en wij bellen u terug.