Casemanagement

Hulp voor nabestaanden van levensdelicten en slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven

Nabestaanden van levensdelicten en slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten kunnen direct na het misdrijf ondersteuning krijgen van een casemanager. Slachtofferhulp Nederland weet door jarenlange ervaring dat het belangrijk is dat u bij één iemand terecht kunt met alle zaken die in deze hectische en soms moeilijke periode op u afkomen. Een casemanager heeft de specifieke kennis en ervaring die nodig is om u te ondersteunen.

Wat is een casemanager?

Een casemanager is een betaalde beroepskracht van Slachtofferhulp Nederland met specifieke kennis van, en ervaring met, ernstige misdrijven. Juist omdat deze doelgroepen vaak te maken krijgen met een complex aan gevolgen en behoeften hebben aan langdurige en intensieve ondersteuning, kan een casemanager hen bijstaan.

Wat doet een casemanager?

Nabestaanden van een levensdelict en slachtoffers van een ernstig gewelds- en zedendelict worden geconfronteerd met tal van praktische en juridische, financiële of mediagevoelige zaken. Een casemanager kan de nabestaanden of slachtoffers ondersteunen bij deze zaken, maar ook emotionele ondersteuning bieden. In overleg met de nabestaande of het slachtoffer wordt afgesproken wat de casemanager kan doen. De casemanager werkt nauw samen met het OM en de politie.

Enkele voorbeelden van het werk van een casemanager zijn:

  • De casemanager informeert en ondersteunt u bij praktische zaken die zich voordoen naar aanleiding van het misdrijf. U moet dan bijvoorbeeld denken aan het begeleiden en adviseren in het omgaan met de media, het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen, het contact leggen met instanties over studievertraging of (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid of verandering van woonsituatie en het ondersteunen bij het regelen van de uitvaart.
  • De casemanager informeert u over juridische zaken en over uw rechten als slachtoffer in een eventueel strafproces. Ook vertelt de casemanager u over de mogelijkheden voor het verhalen van de schade en de mogelijkheid om hiervoor een (gratis) advocaat in te schakelen.
  • De casemanager biedt u psychosociale ondersteuning: hij luistert naar uw verhaal en denkt met u mee om daar waar mogelijk de draad weer op te pakken. Hij kan u, indien nodig, in contact brengen met andere hulpverleners zoals verlieskundige, traumapsychologen of lotgenotenorganisaties.
  • De casemanager begeleidt u tijdens het eventuele strafproces. Hij heeft kennis van alle fasen van de strafvervolging en informeert u over het verloop hiervan. Een casemanager maakt indien gewenst afspraken met deskundigen (van Slachtofferhulp Nederland) om gebruik te maken van het spreekrecht en/of de schriftelijke slachtofferverklaring. Hij is op uw verzoek aanwezig bij het gesprek met de officier van justitie van het Openbaar Ministerie, die het woord voert tijdens de rechtszaak.
  • Waar nodig onderhoudt de casemanager contacten met politie, Openbaar Ministerie, zorg- en onderwijsinstellingen, werkgever en overige organisaties om uw belangen (mede) te behartigen.