Emotionele steun

Een ingrijpende gebeurtenis, zoals een misdrijf of verkeersongeluk, zet uw leven in meer of mindere mate op z’n kop. Hoe u hiermee om moet gaan laat zich niet vatten in hapklare tips en trucs. Wel kunnen onze medewerkers naar u luisteren en advies en tips geven.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Waarschijnlijk weet u zelf goed wat u nu nodig heeft, wij sluiten hier op aan. Dit kunnen we voor u doen:

  • Luisteren naar uw verhaal, met u praten over wat u heeft meegemaakt.
  • Nagaan welke emotionele reacties u ervaart en aangeven of dit 'normale' reacties zijn.
  • Adviseren hoe u met deze reacties om kunt gaan en hoe u de gebeurtenis kunt verwerken.
  • Adviseren hoe u om kunt gaan met uw kinderen.
  • Volgen van het verloop van uw stressreacties en uw functioneren.
  • U in contact brengen met lotgenoten.
  • Zo nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening via uw huisarts.

Heeft u hulp nodig?

Neem gerust contact met ons op