Casemanager ernstige gewelds- en zedenmisdrijven (EGZ)

Peter van de Luijster is sinds september 2011 casemanager voor slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en zedendelicten. Hij vertelt over zijn werk.

Wanneer ik ingeschakeld word door de politie of het casemanagement aanmeldpunt neem ik zo snel mogelijk contact op met het slachtoffer. In een gesprek vertel ik wat ik voor hem of haar kan betekenen.

Slachtoffers reageren meestal verrast op ons uitgebreide aanbod. Er komt zoveel op hen af en dan komt onze kennis en ervaring goed van pas. Samen met het slachtoffer maak ik een inventarisatie van wat hij of zij nodig heeft en hoe dat gerealiseerd kan worden. Met de politie en het Openbaar Ministerie zijn de lijnen erg kort, we werken intensief samen.

In één van de zaken waar ik nu voor ingezet ben, gaat het om een vrouw die in haar eigen woning mishandeld en verkracht is. Na een gesprek met deze vrouw bleek de impact van de gebeurtenis op haar zo groot te zijn dat ik vrijwel meteen een psycholoog heb ingeschakeld. Een psycholoog inschakelen is niet altijd nodig, wij worden ook getraind om emotionele ondersteuning te bieden. Maar soms is de impact zo groot dat wij het slachtoffer moeten doorverwijzen.

Het blijft maatwerk. Het slachtoffer sta ik nu vooral bij met praktische en juridische zaken die ze moet regelen. Zij heeft aangegeven niet mee te willen gaan naar gesprekken met de politie of het Openbaar Ministerie, maar ze wil wel door mij geïnformeerd worden.

Doordat deze vrouw in haar vertrouwde omgeving slachtoffer is geworden van mishandeling en verkrachting, voelt zij zich niet meer veilig in haar huis. Daarom heb ik haar ondersteund bij een urgentieaanvraag voor een woning. Financieel kon zij het niet opbrengen om te verhuizen naar een andere woning. Ik heb daarom bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven een aanvraag ingediend voor een financiële tegemoetkoming.

Deze mevrouw is door haar ervaring voorlopig niet in staat om te werken of haar deeltijdstudie te vervolgen. Met haar opleidingsinstituut en werkgever heb ik contact gehad en ik heb ze haar situatie uitgelegd.

Als dit soort praktische zaken afgehandeld zijn begint dan vaak later pas het juridisch proces. Als dat zover is zal ik haar informeren en ondersteunen bij het strafproces tegen de verdachte. Het contact met het slachtoffer is intensief en ook langdurig.