Afstuderen

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de afstudeerronde van november. Studenten die zich hebben ingeschreven, ontvangen in de 2e week van januari 2018 de uitslag per e-mail. De volgende ronde voor het inschrijven op een afstudeeronderwerp voor het studiejaar 2018/2019 start in juni 2018.

9 studenten per jaar

Slachtofferhulp Nederland biedt jaarlijks aan maximaal negen studenten van HBO-opleidingen als MWD, SJD, Recht en Psychologie en WO-opleidingen als Victimologie, Recht, Criminologie en Psychologie de mogelijkheid om afstudeeronderzoek te doen. Heb je al stage gelopen bij Slachtofferhulp Nederland dan is dat een pre, maar geen voorwaarde om afstudeeronderzoek te doen.

Procedure

  1. Drie keer per jaar (september, november en juni) is er de mogelijkheid om in te tekenen op één van de onderwerpen die op deze pagina en de pagina actueel worden gepubliceerd. 
  2. Intekenen kan door een conceptvoorstel in te leveren over het betreffende onderwerp. In dit voorstel zet je onder meer uiteen hoe je het onderwerp vertaalt in een onderzoeksvraag, hoe je de onderzoekspopulatie selecteert, welke onderzoeksinstrumenten je wilt toepassen, welke gegevens je verzamelt en hoe je ze analyseert en wat voor eindproduct je oplevert. Lees ook de richtlijnen onderzoek ter ondersteuning. Alleen voorstellen die zijn voorzien van een intekenformulier worden beoordeeld!
  3. Na de sluitingsdatum worden alle ingediende voorstellen bekeken en de beste geselecteerd. Deze studenten krijgen een formele onderzoeksopdracht.
  4. Vanuit Slachtofferhulp Nederland ontvang je intensieve begeleiding en faciliteiten voor je onderzoek. Ook krijg je na het indienen van het definitieve rapport een beoordeling op schrift.

NB. Stagiaires en studenten die willen afstuderen dienen nadrukkelijk rekening te houden met het volgende:

Als je stage hebt gelopen bij Slachtofferhulp Nederland betekent dit niet automatisch dat je ook bij ons kunt afstuderen.

Let op:

  • Onderzoek doen onder cliënten (slachtoffers) is niet (!) mogelijk.
  • Het indienen van een conceptvoorstel betekent niet automatisch dat je de opdracht krijgt.
  • Zie voor nadere voorwaarden en criteria ook het onderzoeksprotocol.