Effecten van verstrekken preventieadvies na woninginbraken

Artikel geplaatst op 7/12/17 om 14:00

Wij hebben in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een onderzoek gedaan naar de effecten van het verstrekken van informatie over preventie na woninginbraken door Slachtofferhulp Nederland. Dit ter voorkoming van herhaald slachtofferschap.

In een pilot werd onderzocht wat de effecten waren van een heel uitgebreid preventieadvies versus een beperkt preventieadvies. Bekeken werd of er meer slachtoffers preventieve maatregelen gingen nemen en wat de effecten waren op veiligheidsgevoelens van slachtoffers. 

Met de onderzoeksresultaten is niet aan te tonen dat Slachtofferhulp Nederland het preventiegedrag kan beïnvloeden. Slachtoffers die een uitgebreid of een beperkt preventieadvies krijgen, nemen niet meer maatregelen dan slachtoffers uit de controlegroep. De politie lijkt het meeste invloed op het preventiegedrag te hebben.

Beperkt preventieadvies slachtoffers woninginbraken

Op basis van de uitkomsten van de pilot gaat Slachtofferhulp Nederland in heel Nederland slachtoffers van woninginbraken voorzien van een beperkt preventieadvies. Dat betekent dat wij in het eerste contact met slachtoffers van een inbraak informatie verstrekken over de mogelijkheden van preventie en over veiligheidsscans door adviseurs met het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Wij willen dat alle slachtoffers van woninginbraken beschikken over informatie om inbraken te voorkomen. De politie heeft hierin een hoofdtaak, hetgeen slachtoffers ook van de politie verwachten. Wij zullen die boodschap herhalen.

Naar aanleiding van dit onderzoek is de informatie over woninginbraken op de website van Slachtofferhulp Nederland al uitgebreid en verbeterd, onder andere met specifieke informatie over preventie op onze pagina Inbraakherhaling voorkomen.
Lees meer op de pagina Inbraakherhaling voorkomen