Verklaring Slachtofferhulp Nederland inzake dagvaarden oud-medewerker

Artikel geplaatst op 20/11/17 om 8:30

Vandaag is in de media een bericht verschenen met betrekking tot een oud-medewerker van Slachtofferhulp Nederland. Het klopt dat het OM een oud-vrijwilliger van Slachtofferhulp Nederland heeft gedagvaard terzake van het plegen van ontucht met een cliënt. De zaak dient op vrijdag 1 december a.s. in Maastricht.

Op het moment dat Slachtofferhulp Nederland in mei 2016 geïnformeerd werd over deze verdenking, is deze medewerker direct op non-actief gesteld. De medewerker heeft vervolgens de organisatie vrijwillig verlaten. In verband met de privacy van cliënten, doet Slachtofferhulp Nederland nooit mededelingen over individuele cliënten. Dat geldt dus ook voor deze zaak.

Rosa Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland: "Ieder slachtoffer van seksueel misbruik is er een teveel. Wij vinden het daarom uiterst pijnlijk voor het slachtoffer en de naasten dat een ex-medewerker van onze organisatie van een dergelijke strafbaar feit wordt beschuldigd. Intern zijn destijds richting deze medewerker ook direct maatregelen getroffen.

De selectie- en aannameprocedure voor vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland is zeer zorgvuldig. Ook wordt iedere vrijwilliger gescreend in het kader van het VOG (Verklaring omtrent het Gedrag), wordt iedereen nadrukkelijk geïnformeerd over de gedragscode van Slachtofferhulp Nederland en volgen zij ook meerdaagse intensieve trainingen op het gebied van hulpverlening.

Ook in de dagelijkse praktijk vinden er regelmatig functioneringsgesprekken en werkoverleggen plaats, waarin gedrag en kernwaarden aan de orde komen. Slachtofferhulp Nederland bekijkt of procedures nog verder aangescherpt kunnen worden."