Week tegen Kindermishandeling: Verbind voor het kind

Artikel geplaatst op 20/11/17 om 12:00

Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling. Dit jaar heeft de week als thema: Verbind voor het kind. Partijen worden gestimuleerd krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van elkaar te leren.

De week tegen Kindermishandeling wordt jaarlijks georganiseerd om aandacht te vragen voor kindermishandeling en huiselijk geweld. De week heeft tot doel professionals bewust te maken van goede samenwerking om kindermishandeling effectief aan te maken. Op verschillende locaties en in de media wordt in deze week extra aandacht besteed aan dit onderwerp. Op de website van de Week tegen Kindermishandeling vindt u de verschillende activiteiten.

U kunt altijd iets doen

Heeft u het vermoeden van kindermishandeling? Een vermoeden is genoeg om uw zorgen te delen. U kunt altijd iets doen. Neem (anoniem) contact op met Veilig Thuis via 0800-2000.