Disclaimer

Slachtofferhulp Nederland is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is.

Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van de website van Slachtofferhulp Nederland geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Slachtofferhulp Nederland geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina's van de site van Slachtofferhulp Nederland kunnen links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Slachtofferhulp Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

Daarnaast behoudt Slachtofferhulp Nederland zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Heeft u een opmerking over deze website?

Stuur uw reactie naar webmaster@slachtofferhulp.nl. Hulpverzoeken kunt u kenbaar maken via het contactformulier.