Financiële steun

Slachtofferhulp Nederland ontvangt subsidie van de landelijke overheid (met name het Ministerie van Veiligheid en Justitie) en gemeenten. Naast overheidssubsidie ontvangen we financiële steun van het Fonds Slachtofferhulp en particuliere donaties.

Fonds Slachtofferhulp

Naast overheidssubsidie krijgt Slachtofferhulp Nederland al jaren financiële steun van het Fonds Slachtofferhulp. Met de steun van het Fonds worden de opleidings- en bijscholingskosten van de vrijwillige hulpverleners gefinancierd. Daarnaast worden andere projecten en activiteiten mogelijk gemaakt door het Fonds, zoals de werving van nieuwe vrijwilligers. 

Bent u donateur bij het Fonds Slachtofferhulp en wilt u uw bijdrage veranderen of stoppen? Ga dan dan naar de Donateursinformatiepagina van het Fonds.

Donatie

U kunt het werk van Slachtofferhulp Nederland financieel steunen via bankrekening NL41INGB0000002774.

Slachtofferhulp Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u uw donatie aan Slachtofferhulp Nederland van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Ons fiscaal nummer is 40534401.