Een sluitend vangnet voor slachtoffers

Informatie voor gemeenten

1 op de 5 Nederlanders, gemiddeld bijna 9.000 slachtoffers per gemeente, wordt jaarlijks geconfronteerd met een misdrijf, verkeersongeluk, vermissing of calamiteit. Een onvoorstelbaar aantal.

 

Bekijk ook deze factsheet

Eén loket

Slachtoffers hebben baat bij praktische hulp, emotionele steun en juridisch advies. Gelukkig kunnen zij daarvoor terecht bij één loket: Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers met gerichte, kortdurende ondersteuning de draad van hun leven weer op te pakken. Wij gaan daarbij uit van zelfredzaamheid en veerkracht. 

Onze deskundige vrijwilligers ondersteunen waar kan en verwijzen door waar nodig. Bij moord, ernstige geweldsdelicten en zedenzaken staan onze casemanagers slachtoffers en nabestaanden met raad en daad terzijde. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Lees verder over onze werkwijze

Ervaren partner bij calamiteiten

Slachtofferhulp Nederland is bij calamiteiten een ervaren partner voor gemeenten, GGD en veiligheidsregio’s. Onze medewerkers zijn snel ter plaatse voor deskundig psychosociale bijstand. Wij adviseren en ondersteunen gemeenten bij de nafase: de communicatie met getroffenen, de nazorg en de financiële/juridische nasleep.
Meer over onze hulp bij calamiteiten

Financiering

Slachtofferhulp Nederland ontvangt subsidie van de landelijke overheid, met name van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Van gemeenten ontvangen wij jaarlijks 3,7 miljoen euro, 10% van de totale begroting. Het subsidiebedrag is 26 cent per inwoner.
Bekijk onze financiële cijfers

De feiten op een rij

  • Jaarlijks 220.000 aanmeldingen
  • 85% van de aanmeldingen via de politie
  • Landelijk netwerk van 1100 vrijwilligers en 500 betaalde krachten
  • 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar
  • Kostenbesparend en altijd in de buurt
  • Samen met ketenpartners als GGD, politie, veiligheidsregio’s, sociale wijkteams en het openbaar ministerie

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor gemeenten.