Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Misbruik in de jeugdzorg

De commissie De Winter heeft onderzoek gedaan naar geweld in de jeugdzorg in de periode 1945 tot heden. Op deze pagina vind je de resultaten van dit onderzoek en geven we informatie over wat je kunt doen als je zelf te maken hebt (gehad) met misbruik in de jeugdzorg.

Wat kunnen wij voor je doen?

Neem contact op

Je kunt met je verhaal terecht bij onze speciaal getrainde medewerkers. We gaan met je in gesprek en kijken samen met jou wat je nodig hebt. Zo kunnen we je bijvoorbeeld in contact brengen met lotgenoten. Lotgenotencontact kan je helpen bij het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen. Ook kunnen we je helpen als je aangifte wilt doen en verwijzen we je door naar Perspectief Herstelbemiddeling als je contact met de dader of instelling wilt.

Bekijk de contactmogelijkheden

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Voor klachten of vragen over de jeugdhulp kun je terecht bij het Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ beschikt over vertrouwenspersonen die je kunnen adviseren en ondersteunen.

Bezoek de website

Centraal Informatie- en Expertisepunt

Het Centraal Informatie- en Expertisepunt (CIE) is de centrale plek voor alle volwassenen die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt. Op deze website vind je alle informatie en hulpbronnen gebundeld. Voor slachtoffers, naasten en hulpverleners zijn er contactmogelijkheden via de info- en advieslijn.

Bezoek de website

Heb je hulp nodig bij het zetten van de volgende stap?

Neem contact op met 1 van onze medewerkers via 0900-0101 of via onze contactpagina.

Neem contact op

Resultaten onderzoek commissie de Winter

De commissie heeft op 12 juni 2019 de definitieve resultaten van het onderzoek gepubliceerd. Lees het nieuwsbericht over het onderzoek.

  • Driekwart van de kinderen die tussen 1945 en nu in de jeugdzorg heeft gezeten, heeft daar te maken gehad met fysiek, psychisch of seksueel geweld.
  • Veel kinderen hebben op meerdere adressen geweld meegemaakt.
  • De meeste kinderen hebben meerdere vormen van geweld meegemaakt.
  • Het betrof voornamelijk structureel geweld. Gemiddeld hield het geweld 7,5 jaar aan.
  • Meer dan de helft van de slachtoffers heeft het geweld als kind niet gemeld.
  • Het toezicht op de kinderen in instellingen en in pleeggezinnen is de afgelopen 70 tekort geschoten.
  • Tot 1970 was vooral het fysieke geweld door groepsleiding en pleegouders zichtbaar. Na 1970 verschuift dit naar psychisch geweld en onderling fysiek geweld tussen kinderen.
  • Het overgrote deel van de melders geeft aan psychische klachten te hebben door wat ze als kind hebben meegemaakt. Met name het psychisch geweld heeft grote negatieve gevolgen gehad voor de verdere levensloop van slachtoffers, onder meer op het gebied van sociale en intieme contacten.

Hoe krijg ik informatie over mijn melding?

Als je melding hebt gemaakt en daar vragen of opmerkingen over hebt, kun je  contact opnemen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport via Dienstpostbus Team de Winter.

Wie hebben melding gedaan?

Slachtoffers zelf hebben de meeste meldingen gedaan, maar ook andere betrokkenen zoals ouders, kinderen of partners. De meeste meldingen die zijn gedaan stammen uit de jaren '60 en komen vooral uit de residentiële jeugdzorg en de pleegzorg.

Blijvend Vertellen

Blijvend Vertellen is een online monument voor de slachtoffers van geweld in de jeugdhulp. Blijvend Vertellen geeft informatie over wat er is gebeurd en vertelt de verhalen van slachtoffers.

Naar de website