Wij gebruiken cookies en andere technieken om uw ervaring op onze websites te verbeteren en om advertenties te tonen. Als u doorklikt gaat u akkoord met het plaatsen van de cookies en het gebruik van cookietechnieken.

Privacy | Cookieverklaring

Rechtshulpverlener kiezen na ongeval

Na een verkeersongeval met veel schade moeten slachtoffer en veroorzaker bepalen welke schadevergoeding er betaald wordt. Het is ingewikkeld om te bepalen hoeveel schadevergoeding u kunt vragen.

Schakel daarom bij letselschade altijd gespecialiseerde rechtshulp in. De rechtshulpverlener stelt de tegenpartij aansprakelijk en onderhandelt over de schadevergoeding. 

Bespreek met uw rechtshulpverlener de Gedragscode Behandeling Letselschade. Zo maakt u goede afspraken en weet u wat u kunt verwachten.

De kosten voor rechtshulp hangen af van de aansprakelijkheid, de schade en of u verzekerd bent voor rechtshulp.  

Heeft u een rechtsbijstandverzekering?

In de polisvoorwaarden staat of u verzekerd bent voor rechtshulp na een ongeval. Bent u daarvoor verzekerd? Dan wordt uw rechtshulp (deels) betaald door uw verzekering. De rechtsbijstandsverzekeraar heeft juristen in dienst die u rechtshulp verlenen.

  • Kijk na in de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekering om te vragen of u verzekerd bent voor rechtshulp na een ongeval.
  • Ga na of alle kosten voor rechtshulp gedekt zijn door uw verzekering of dat u nog een eigen bijdrage moet betalen.

Heeft u rechtsbijstand via verzekering of lidmaatschap?

Ga na of een vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand is opgenomen in een polis of lidmaatschap. Bijvoorbeeld in uw autoverzekering of lidmaatschap van de vakbond. Als dat zo is, krijgt u een jurist toegewezen die u rechtshulp verleent.

  • Kijk na in de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekering om te vragen of u verzekerd bent voor rechtshulp na een ongeval.
  • Ga na of alle kosten voor rechtshulp gedekt zijn door uw verzekering of dat u nog een eigen bijdrage moet betalen.

Letselschade-expert of letselschade-advocaat?

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering of rechtsbijstand via een andere verzekering of lidmaatschap? Ga dan op zoek naar een letselschade-expert of letselschade-advocaat.

Beide partijen helpen u bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het indienen van een schadevergoeding. Voor de afhandeling maakt het niet uit of u een expert of een advocaat neemt.

In de meeste zaken wordt uw schade geregeld zonder dat de zaak voor de rechter komt. Komt de zaak wél voor de rechter? Dan verleent een letselschade-expert u alleen rechtshulp als uw schade onder de € 25.000,- ligt. Een advocaat kan u altijd rechtshulp verlenen als de zaak voor de rechter komt. Het maakt dan niet uit hoe hoog het schadebedrag is.

Zoek een letselschade-expert

De letselschade-experts die u via de link hieronder kunt vinden voldoen aan strenge eisen aan ervaring en deskundigheid.

Zoek een letselschade-advocaat

De letselschade-advocaten die u via de links hieronder kunt vinden voldoen aan strenge eisen aan ervaring en deskundigheid.