Huiselijk geweld

Wat was ik verliefd toen Stefan me ten huwelijk vroeg. Na een relatie van twee jaar, was het zover. We waren zo gelukkig samen en ik wist zeker dat dit de man was met wie ik oud wilde worden. Na een jaar huwelijk begonnen de eerste problemen. Stefan raakte zijn baan kwijt, we konden de eindjes maar net aan elkaar knopen. De rekeningen stapelden zich op, evenals de afwijzingen waarmee Stefan te maken kreeg telkens als hij solliciteerde voor een baan. Dit zorgde voor veel spanning in onze relatie.

Ruzies

De ruzies begonnen op te lopen en werden steeds heftiger. Ik weet nog heel goed toen Stefan de eerste klap uitdeelde. We ruzieden over een rekening die niet betaald was en voor ik het wist kreeg ik een volle mep in mijn gezicht. Ik zag dat Stefan ook erg schrok. Hij rende de kamer uit.

Een paar uur later was hij thuis. Ik zat verlamd op de bank. Dit had ik niet verwacht. Hij bood zijn excuses aan en was erg lief voor me. Hij begreep niet dat hij zo uit kon schieten. Het was de stress. Ik vergaf hem en we besloten het achter ons te laten. Maar het bleef daar niet bij.

Bij elke ruzie gebruikte hij geweld. Dat geweld werd steeds heftiger. Hij werd boos om het minste of geringste, bijvoorbeeld als het eten niet op tijd klaar was. Het was een andere Stefan geworden.

Geen sociaal leven meer

Ik werd door hem steeds meer beperkt in mijn doen en laten. Ik had geen sociaal leven meer, aan de meeste vriendschappen kwam hierdoor een einde. Ik wilde niet bij hem weg maar dat het geweld zou stoppen en ik wilde de oude Stefan weer terug.

Ik was bang: wat moest ik doen? En wat als hij toch zou veranderen en we weer gelukkig konden zijn. Ik schaamde me en was doodsbang. We komen er wel uit dacht ik keer op keer, hij heeft het moeilijk, hij komt er wel weer bovenop. Vergeven lijkt gemakkelijker dan weggaan.

Zo kon het niet langer

We waren inmiddels een jaar verder en geheel onverwachts raakte ik zwanger. Toen hij mij tijdens mijn zwangerschap een keer sloeg, ging de knop om: zo kan het niet langer. Het ging niet meer alleen om mij, maar ook om een klein mensje dat ik moest beschermen. Ik heb de politie gebeld die ervoor zorgde dat hij een tijdje uit huis ging. Een goede vriendin heeft mij bijgestaan in het contact met Steunpunt Huiselijk geweld waarheen ik door de politie verwezen was.

Toen Stefan het niet eens was met het huisverbod heeft Slachtofferhulp Nederland contact met me opgenomen. De medewerker is met me meegegaan naar de Rechtbank. De hulpverlening die daarna via het Steunpunt aan Stefan en mij geboden is heeft jammer genoeg niet tot een verbetering van de relatie geleid. We zijn inmiddels uit elkaar.

Kom voor uzelf op!

Lees verder over hulp bij huiselijk geweld