Stalking (verhaal Ellen)

Na een relatie van een aantal jaar verbreekt Ellen* haar relatie. Onmiddellijk na de breuk begint haar ex-partner haar te stalken. Ellen blijft zich afhankelijk voelen van hem en is bang opnieuw in een relatie met hem gelokt te worden. En dat gebeurt ook: een half jaar later heeft Ellen opnieuw – maar deze keer kort – een relatie met hem.

Honderden mails, smsjes en WhatsApp berichten

Nadat Ellen deze keer de relatie definitief verbreekt, begint haar ex haar opnieuw te stalken. Hij stuurt Ellen honderden e-mails, belt haar continu op de verschillende telefoonnummers die hij van haar heeft en stuurt haar honderden smsjes en WhatsApp berichten. Hiernaast weet hij ook op andere vervelende manieren steeds haar aandacht te trekken. Het dwingt Ellen om haar kinderen en baas te vertellen over de stalking.

Ellen's leven staat op z'n kop

Met Ellen gaat het niet goed: ze is bang, voelt zich onveilig, kan zich niet concentreren, heeft continu hoofdpijn, is chronisch moe en komt haar huis nog maar amper uit. Kortom: ze is niet meer in staat een eigen leven te leiden en al helemaal niet in staat om te werken aan haar psychisch herstel. Uiteindelijk lukt het haar om bij een psycholoog te starten met gerichte behandelingen die haar sterker maken. De psycholoog constateert dat Ellen lijdt aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

De rechtszaak

Nadat Ellen aangifte heeft gedaan van stalking duurt het twee jaar voordat de zaak voorkomt. Ellen heeft inmiddels contact met een van onze medewerkers. Samen met haar stellen we een schriftelijke slachtofferverklaring (ssv) op. Hierin beschrijft ze niet alleen de gevolgen van de stalking, maar ook de fouten die door het systeem zijn gemaakt. Er zijn fouten gemaakt bij de politie, de zitting is meerdere keren aangehouden en Ellen is zelf stevig verhoord door de advocaat van de verdachte bij de Rechter Commissaris. Ze beschrijft dat ze zich opnieuw slachtoffer voelt. 

Als de rechter uitspraak doet is Ellen tevreden: haar ex-partner krijgt een werkstraf opgelegd en een contactverbod voor vijf jaar. Ook wordt de vordering van Ellen gedeeltelijk toegekend: de rechter wijst haar € 750 toe van de € 1.250 die ze had geëist.

Uitkering Schadefonds: bouwen aan de toekomst

Onze medewerker is ook Schadefondsspecialist en denkt dat Ellen in aanmerking komt voor een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds biedt een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers met ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel als gevolg van stalking. Ellen meldt dat ze door de stress vergeten is om een aanvraag te doen bij het Schadefonds.

Onze medewerker dient namens Ellen alsnog een aanvraag in bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds geeft een uitkering van € 5.000. Ellen is hiermee meer dan blij: het bedrag stelt haar in staat op zoek te gaan naar een andere woning, waardoor ze de stalking helemaal kan afsluiten en verder kan gaan bouwen aan haar toekomst.

* In dit artikel is gebruikt gemaakt van fictieve namen

Lees verder over onze hulp bij stalking