Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring

Samen blijven investeren in de kwaliteit van slachtofferhulp

Namens de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland wensen wij u in deze nieuwjaarstoespraak allemaal een heel gelukkig en gezond 2018 toe. We gaan een nieuw jaar in, met nieuwe opgaven en uitdagingen. We blikken kort terug, maar kijken daarna graag vooruit. Want er is genoeg om ons druk over te maken.

In 2017 zijn veranderingen gerealiseerd die een lange voorgeschiedenis kennen en hele fundamentele vernieuwingen die samenhangen met de noodzaak om meer en nieuwe groepen slachtoffers op nieuwe manieren te bereiken: voor het eerst in decennia een nieuw logo, een nieuwe visuele identiteit, een nieuwe website in opbouw, een online platform dat gaandeweg vernieuwd wordt en veranderingen in de huisvesting die meer interactie met slachtoffers mogelijk maakt.

Elke jaarwisseling is bijzonder

Het is eigenlijk een rustpunt, een pleisterplaats. Het oude jaar ligt achter ons met al zijn hoogte- en dieptepunten. Op oudejaarsavond blikken we met familie en vrienden nog eens terug op de voorbije maanden. Zo kunnen we het nieuwe jaar weer in.

Zelf zijn we eigenlijk niet echt van Oud en Nieuw. We zijn meer van elke dag. 'Leef elke dag alsof het je laatste is', is het motto. Gebruik ook elke dag uw talenten die u heeft gekregen, dus niet alleen, maar óók op de laatste dag van het jaar. Zo willen we ook weer het nieuwe jaar in.

Laten wij weer proberen om met elkaar te blijven investeren in de kwaliteit van slachtofferhulp in ons land. Kwaliteit, maatwerk en tijdigheid is hetgeen waarop iedereen bij Slachtofferhulp Nederland mag rekenen. Daar hebben wij ook het afgelopen jaar keihard voor gewerkt en zullen wij ook in het komend jaar keihard voor blijven werken. Dat gaat nooit zonder slag of stoot. Het waren ingewikkelde tijden met een aaneenschakeling aan veranderingsprocessen met grote gevolgen, die veel eisten van ons verandervermogen en onze flexibiliteit. We zijn er echter mijns inziens sterk en trots uitgekomen.

Feiten en cijfers laten zien dat we het op veel punten goed doen en dat we ons op andere punten nog kunnen verbeteren. Wij denken bij dit laatste aan bijvoorbeeld bevindingen uit de Slachtoffermonitor en uit het recente Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Daar liggen nog een aantal kansen en mogelijkheden.

Wat hadden we een intensief, maar prachtig jaar

We haalden veel uit de kast. Naast de aanpak van ons reguliere werk en de voorbereidingen van de reorganisatie, zijn Slachtofferhulp Nederland 2.0 en CRIS, het nieuwe centrale registratie- en informatiesysteem, uitstekend op de kaart gezet. De opening van onze eerste locatie nieuwe stijl in Groningen vond plaats, andere locaties zijn in voorbereiding, de medezeggenschap via de OR en Vrijwilligersraad was keihard aan het werk, er werd gewerkt aan de verdere invulling van de governance, privacy kreeg een nog belangrijkere plek in de organisatie, nieuwe leerlijnen binnen de Academie zagen het licht, de samenwerking met de Kenniscentra Juridisch en Psychosociaal werd geïntensiveerd, wetgevingsadvisering had zijn rol en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek, ook maakten wij ons voortdurend zichtbaar bij politiek en regering, was er de intensivering van de samenwerking in onze netwerken, bijvoorbeeld ZSM, en de verdere digitalisering van ons activiteitenaanbod. Tenslotte had samenwerking met slachtofferorganisaties binnen Europa zijn voortgang.

We zwijgen dan nog over het meewerken aan tv-programma's als Spreekrecht, Verkracht of niet en andere communicatie-uitingen in de media. Ook noemen we nog niet de talloze nieuwe activiteiten als gevolg van #metoo, misbruik in sport, misbruik in de RKK en ORKK, vermissingen, etc. En onze aanwezigheid bij tal van belangrijke bijeenkomsten, waar wij getuigden van onze betrokkenheid en deskundigheid. En tenslotte de nauwere samenwerking met de gemeenten.

Maar nog belangrijk dan vaktechnisch, logistiek en organisatorisch goed presteren, is dat we met elkaar in staat zijn om onze cliënten een positieve ervaring mee te geven. Een ervaring van kwaliteit, gedrevenheid en passie voor slachtofferhulp op maat. We horen dat onze cliënten zulke ervaringen hebben, waardoor ze verder kunnen gaan. Een prachtig compliment waarmee we ons kunnen onderscheiden. Een compliment dat recht doet aan een organisatie, die reeds decennialang getuigt van zicht op goede zorg voor slachtoffers.

2018 biedt nog veel meer uitdagingen

De druk vanwege nieuwe ontwikkelingen zal eerder toe - dan afnemen. Onze omgeving is meer dan ooit in beweging. Onze toekomst wordt door die omgeving voor ons bepaald, tenzij we zelf tijdig aan boord zijn bij deze ontwikkelingen.

De verdere invulling van onderdelen van het programma Slachtofferhulp Nederland 2.0 vraagt veel aandacht, zeker nu ze onderdeel worden of zijn geworden van ons reguliere aanbod. We denken hierbij aan onze nieuwe externe website. Het komend jaar zal voor een groot gedeelte ook in het teken staan van de implementatie van het reorganisatieplan. Ook de bijbehorende werving en selectie van sleutelfuncties, alsmede de bijbehorende opleiding en training, moeten snel worden opgepakt. Om nog maar te zwijgen over de werving van extra onbetaalde medewerkers, het exploreren van nieuwe kennisvelden, de verdere invulling van de nieuwe vestigings-en gesprekslocaties, alsmede het beleggen van en gebruik van expertise binnen onze organisatie en de intensivering van interne en externe communicatie en marketing.

Wij doen graag een beroep op onze organisatie

2018 zal nog veel meer doorzettingsvermogen, innovatie en creativiteit van ons vergen. Verandering is geen voorbijgaand begrip meer. Wij zullen het hoofd moeten bieden aan de veranderende wensen van onze cliënten. Er zullen in de komende jaren ook scherpere keuzes moeten worden gemaakt, teneinde alle vragen het hoofd te kunnen bieden. Slachtofferhulp Nederland is een gezonde organisatie, maar het is goed om in de komende tijd onze werkpakketten scherper te krijgen.

En ook zullen we meer moeten focussen op samenwerking met andere organisaties, in plaats van een focus op competitie. Onze voorbereidende discussies rondom het op te stellen Meerjarenplan 2018-2022 en het verder uitwerken van expertise binnen de organisatie zullen hierbij belangrijke input leveren.

Wij denken dan ook dat we in 2018 nog meer aandacht moeten besteden aan communicatie op maat en gebruikmaking van rechtstreekse netwerkcontacten. Wat wij ook doen, als het niet opvalt en bekend is, bestaat het niet. We gaan ook meer investeren in meer communicatie via allerlei kanalen van hetgeen op de werkvloer, binnen de keten en de netwerken speelt en tevens zorgdragen voor nog meer verspreiding van informatie over het Slachtofferhulp Nederland - aanbod. Goede communicatie, uitwisseling en goed luisteren maken onze organisatie sterk. Goede en open communicatie vindt helaas alleen plaats als daar ruimte voor is en mensen vertrouwen in elkaar hebben. Dan pas wordt duidelijk welke oplossingen men zelf in eigen geledingen kan realiseren. Slachtofferhulp Nederland functioneert niet op een eiland maar in voortdurende verbinding met andere (netwerk)organisaties.

Kortom, 2018 vereist op alle fronten moed en lef

We wensen iedereen voor het nieuwe jaar een open oor en oog toe voor onze omgeving, veel creativiteit, innovatie en daadkracht en veel onderling vertrouwen om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Slachtofferhulp Nederland is een organisatie om trots op te zijn. Het nieuwe jaar biedt ons sámen alle kansen! Wij zien uit naar nauwe samenwerking met al onze partners in het belang van het slachtoffer. We kunnen het immers alleen samen.

Rosa Jansen, Victor Jammers, Raad van Bestuur Slachtofferhulp Nederland