Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Innovatie bij Slachtofferhulp Nederland

Ook onze eigen dienstverlening nemen we continu onder de loep. We onderzoeken wat beter kan en blijven innoveren, liefst in cocreatie met vertegenwoordigers van onze doelgroepen. Daarbij testen we vaak verschillende varianten en kiezen we voor ‘agile’ werkvormen. Om zo steeds tot de best mogelijke dienstverlening te komen.

Snel naar

Recente verbeterprojecten

In ontwikkeling

Drempels weg

Om maximaal bereikbaar en toegankelijk te zijn voor ieder slachtoffer, hebben wij in 2020 het project Drempels Weg uitgevoerd. Daarbij hebben we diverse verbeteringen doorgevoerd om met name slachtoffers uit de LHBTI+gemeenschap en slachtoffers met een licht verstandelijke beperking beter van dienst te kunnen zijn.

De belangrijkste resultaten

  • Bijdragen aan het ontwikkelen van toegankelijke informatiebladen over het strafproces, die gebruikt worden in de dienstverlening.

  • Teksten van formulieren, brieven, webpagina’s en folders zijn gecontroleerd en herzien op inclusief taalgebruik en toegankelijkheid (B1). De teksten hebben wij laten testen door ervaringsdeskundigen en mensen met een licht verstandelijke handicap.

  • Onze kennisdossiers voor medewerkers zijn volledig herzien en aangevuld met bijvoorbeeld praktische factsheets.

  • Onze Schrijfwijzer is aangevuld met pagina’s over genderneutraal en toegankelijk taalgebruik.

Terug naar boven

Innovatieprogramma Mens als Maat - van opgedane inzichten naar ideerichtingen

In 2016 is het programma Mens als Maat gestart, met het doel om een groep slachtoffers te helpen die nu geen hulp zoekt bij Slachtofferhulp Nederland. Om deze groep slachtoffers te bereiken, is hun directe omgeving van cruciaal belang. Binnen het programma Mens als Maat richten we ons op deze (in)formele omgeving van het slachtoffer en ontwikkelen we nieuwe vormen van dienstverlening die deze omgeving in staat stelt een naaste of client te helpen. Dit whitepaper beschrijft de stappen die wij hebben gezet om inzichten te vergaren die gaan leiden tot de nieuwe dienstverlening, en welke dilemma’s we hierbij tegenkwamen.

Terug naar boven

Slachtofferhulp 2.0 - op weg naar digitale hulpverlening

Een aantal jaar geleden stonden we voor een grote uitdaging: de organisatie wilde in staat zijn veel meer slachtoffers te bereiken en tegelijkertijd meer slachtoffers op maat kunnen helpen. Om dit te realiseren is in 2016 het programma Slachtofferhulp 2.0 opgezet, gericht op met name online dienstverlening. Met dit programma zijn in drie jaar tijd nieuwe online diensten en communicatiekanalen ontwikkeld. Lees hierover onze whitepapers:

Terug naar boven

Slachtofferpanel

We hechten er veel waarde aan onze dienstverlening continu te kunnen toetsen. Daarom hebben we de basis gelegd voor een Slachtofferpanel. Dit wordt gevormd door (ex-)cliënten die wij over langere tijd een aantal keer online benaderen voor onderzoek. Het primaire doel is om de ervaren kwaliteit van onze eigen dienstverlening te monitoren. Daarnaast geeft het volgen van deze groep beter zicht op de langetermijngevolgen van een ingrijpende gebeurtenis, bijvoorbeeld op het lichamelijke en geestelijke welzijn van slachtoffers en hun financiële situatie.

Terug naar boven

Kenniscafés

Recent organiseerden we ons eerste Kenniscafé, een online webinar over de langetermijngevolgen voor nabestaanden van levensdelicten: OverLeven. Ruim 350 medewerkers logden live in en nog eens 70 medewerkers keken de uitzending op een ander moment terug. Ook de Kenniscafés voor professionals buiten onze organisatie over de privacy van slachtoffers was een succes. Deze vonden plaats in het kader van onze Witboektour en werden enthousiast ontvangen. Deze manier van kennis delen gaan we verder ontwikkelen en uitbreiden.

Terug naar boven