Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Stappenplan nazorg na een bedrijfsoverval

Als uw bedrijf is overvallen, komt er veel op u af. Van praktische zaken zoals aangifte doen en uw verzekering inschakelen, tot het opvangen van slachtoffers – waar u zelf ook toe behoort. En ondertussen moet u uw zaak draaiende houden. Hoe zorgt u in zo’n situatie goed voor uzelf én voor uw medewerkers?

Aandacht voor verschillende emoties

Emoties horen bij een ingrijpende gebeurtenis. Boosheid, verdriet, angst, het zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Iedereen gaat hier op zijn of haar eigen manier mee om. De ene medewerker wil misschien zo snel mogelijk weer aan het werk en lijkt nauwelijks geraakt door de overval. De andere heeft meer tijd nodig en raakt de angstige gevoelens pas na een aantal maanden kwijt. Het is belangrijk om hier als werkgever aandacht voor te hebben en niet te oordelen over de emoties van uw werknemers. Geef erkenning voor wat iemand heeft meegemaakt en geef werknemers de ruimte om over de gebeurtenis te vertellen. Erover praten kan helpen, maar het moet niet. Het is geen voorwaarde voor verwerking.

Tips voor gespreksvoering

Herstel veiligheid en vertrouwen

Na een overval kan het enige tijd duren voordat de werkplek weer vertrouwd en veilig voelt voor u en uw medewerkers. Als werkgever kunt u veiligheidsmaatregelen nemen. Denk aan een veiligheidsscan, cameratoezicht en overvalknoppen, maar bijvoorbeeld ook over afspraken over het niet alleen openen en sluiten van uw zaak. Of met de buren om elkaar te waarschuwen bij verdachte activiteit in de straat. Betrek uw medewerkers bij de stappen die u hierin zet. Het gaat ten slotte ook om hun veiligheid, en als ze zich gehoord voelen, draagt dit ook bij aan het herstel van vertrouwen en veiligheid.

Slachtofferhulp Nederland kan met u meedenken en u hierin adviseren.

Informeer en betrek collega's

Het is belangrijk om medewerkers die niet bij de overval waren, goed te informeren over wat er is gebeurd. Zo voorkomt u dat zij onjuiste informatie verspreiden. Daarnaast ervaren medewerkers die niet bij de overval aanwezig waren, mogelijk ook gevolgen. Misschien vinden zij het bijvoorbeeld lastig om aan hun collega’s te vragen hoe het gaat. Of collega’s gaan vertellen wat zij gedaan zouden hebben als zij erbij waren geweest. Dat helpt de betrokkenen niet. Wees u ervan bewust dat dit kan gebeuren en probeer het te voorkomen.

Onderlinge steun en steun van buitenaf

Uw betrokkenheid als werkgever kan erg belangrijk zijn voor uw medewerkers. Maar ook steun van collega’s onderling is van belang. Hier kunt u als werkgever aan bijdragen. Als daar behoefte aan is, kunt u een moment creëren voor deze onderlinge steun. Heeft u de indruk dat medewerkers baat hebben bij een groepsgesprek, dan kunt u dat organiseren. Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij ondersteunen.

Nazorg in de eerste 4 tot 6 weken

Stressreacties horen bij het verwerkingsproces na een ingrijpende gebeurtenis. Sommige slachtoffers denken veel terug aan wat er gebeurd is, terwijl anderen juist alles vermijden wat eraan herinnert. In de 4 tot 6 weken na de overval nemen stressreacties af. Als ze niet afnemen en het dagelijks functioneren belemmeren, is het verstandig dat het slachtoffer contact opneemt met de huis- of bedrijfsarts. Deze kan zo nodig verwijzen naar een gespecialiseerde hulpverlener zoals een psycholoog. Wees als werkgever alert op hoe het met uw medewerker(s) gaat. Vraag daarom zeker in de eerste 4 tot 6 weken regelmatig naar hun welzijn en toon oprechte belangstelling.

Stressreacties herkennen? Bekijk de Signalenwijzer.

Blijf monitoren

Ook op lange(re) termijn kan deze nazorg belangrijk zijn. Blijf daarom ook na die eerste periode vinger aan de pols houden, al lijkt er misschien niet veel meer aan de hand. De ervaring leert dat de gevolgen van een overval lang nawerken en soms pas in een (veel) later stadium duidelijk worden voor een slachtoffer. In andere gevallen heeft een medewerker langere tijd nodig om weer (volledig) aan het werk na een bedrijfsoverval. Dan is het verstandig om iemand zoveel mogelijk stapsgewijs terug te laten komen in het dagelijks (werk)ritme. Bespreek met de medewerker hoe het gaat en probeer samen tot een goede invulling te komen.

Zorg ook goed voor uzelf

Uw medewerkers maken een moeilijke tijd door, maar u bent zelf ook slachtoffer. Of u nu wel of niet zelf aanwezig was tijdens de bedrijfsoverval. En naast de zorg voor uw medewerkers heeft u ook nog de verantwoordelijkheid voor uw zaak. Het is heel belangrijk om steeds goed voor uzelf te blijven zorgen. Dat begint bij uzelf af en toe de vraag stellen: hoe gaat het eigenlijk met mij? En met simpele dagelijkse dingen: slapen, eten en bewegen.

Schade verhalen

Hebben u en uw medewerkers schade door de overval? Er zijn verschillende mogelijkheden voor het verhalen van uw schade. Via onze pagina’s over schadevergoeding krijgt u advies op maat. Slachtofferhulp Nederland kan u ook juridisch en praktisch ondersteunen bij het verhalen van de schade.

Breng slachtofferrechten onder de aandacht

Als werkgever kunt u uw medewerkers informeren over hun rechten en de verschillende mogelijkheden voor slachtoffers tijdens het strafproces. Slachtofferhulp Nederland kan u hierin ondersteunen. Wij bieden bijvoorbeeld een gratis online module voor professionals over het strafproces. Ook kan Slachtofferhulp Nederland u en uw medewerkers begeleiden in het strafproces.

Meer over slachtofferrechten

Contact met de dader

Misschien hebben een of meer medewerkers of uzelf behoefte aan contact met de dader. Vragen stellen en antwoorden kunnen geven, kan helpen bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis als een bedrijfsoverval. Het lucht op, geeft meer inzicht en meer rust. Via mediation of een slachtofferdadergesprek is begeleid contact met de dader mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld via onze partner Perspectief Herstelbemiddeling.

Omgaan met de media

Na een bedrijfsoverval kan het zomaar gebeuren dat u of een van uw medewerkers wordt benaderd door een journalist om uw verhaal te vertellen. Neem de tijd om goed na te denken of en waarom u de media te woord wilt staan. Vraag altijd om bedenktijd, u bent nergens toe verplicht. Zorg ook dat u weet met welke journalist en medium u te maken heeft. En maak intern duidelijke afspraken over wie de media eventueel te woord staat wat er dan wordt gedeeld.

Bekijk hier onze tips over omgaan met de media

Meer informatie

Trainingen

Tools

  • Doe Veilig Ondernemen Scan op www.veiligondernemenscan.nl om uw risico’s en preventiemaatregelen in kaart te brengen.
  • U kunt ook een professionele veiligheidscan laten uitvoeren door bijvoorbeeld een erkende VKB-scanner (als u niet meer dan 5 vestigingen heeft met elk maximaal 10 fte). Informatie hierover vindt u op www.hoeveiligisuwzaak.nl.