Seksueel misbruik bij kinderen

Als ouder vertrouwt u uw kind toe aan handen die veilig en betrouwbaar horen te zijn. Als dit niet zo blijkt te zijn en uw kind betrokken raakt bij ongeoorloofde seksuele handelingen, dan zijn de schok en het verdriet groot. De informatie op deze site biedt u enkele handreikingen in deze moeilijke periode.

Misschien heeft u vragen als:

Wij helpen u antwoord te vinden op deze en andere vragen.

Wat kan ik zelf doen?

 • Kinderen zwijgen vaak over seksueel misbruik. Ze schamen zich, voelen zich schuldig of zijn door de pleger bang gemaakt voor de gevolgen als het misbruik naar buiten komt.

  Het is niet gemakkelijk seksueel misbruik te herkennen. Wel zijn er signalen waar u op kunt letten. Heeft u een vermoeden dat een kind in uw omgeving seksueel misbruikt wordt, neem dan contact op met Veilig Thuis. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via 0800-2000 (gratis). Veilig Thuis kan u adviseren hoe u hiermee om kunt gaan.

 • Als u vermoedt dat uw kind slachtoffer is geworden van seksueel misbruik is het goed hierover te praten met het kind.

  Ieder kind, iedere ouder en iedere situatie is anders. Algemene adviezen over het gesprek met uw kind kunnen we dan ook niet geven, wel kunnen we enkele suggesties doen.
  Tips voor het praten met uw kind over seksueel misbruik

 • Mogelijk kunt u niet met uw kind praten, omdat hij of zij nog een baby of peuter is. Wanneer u vermoedt dat uw kind seksueel misbruikt wordt, neemt u contact op met Veilig Thuis. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via 0800-2000 (gratis). Veilig Thuis kan u adviseren hoe u hiermee om kunt gaan.

 • Als u een sterk vermoeden heeft dat uw kind slachtoffer is geworden van seksueel misbruik, neem dan contact op met de politie. 

  De beslissing om aangifte te doen kan moeilijk zijn. Bedenk dat voor uw kind het doen van aangifte belangrijk is. U maakt het kind zo duidelijk dat het niets fout heeft gedaan en dat de pleger de enige schuldige is.
  Meer over aangifte doen bij seksueel misbruik van een kind

 • Om voor een ander te kunnen zorgen is het belangrijk dat u ook goed voor uzelf zorgt. Zorg daarom ook voor voldoende aandacht voor uzelf.

  Probeer uw emoties in het bijzijn van uw kind opzij te zetten. U kunt daar beter met andere volwassenen over praten of extra hulp voor inroepen.U staat er niet alleen voor. Misschien kunt u bij vrienden of familie terecht, en in ieder geval bij een van onze medewerkers.

Wie kan er helpen?

Familie of vrienden

Als u een partner heeft, kunt u elkaar steunen. Het kan wel zijn dat u verschillend reageert op het misbruik en deze gebeurtenis anders verwerkt. U zult elkaar daarvoor de ruimte moeten geven. Misschien wilt u hier met iemand anders over praten. Aarzel niet om contact op te nemen met een familielid of vriend(in). U zult merken dat zij u graag helpen.

Uw huisarts

Een afspraak met de huisarts is een verstandige stap voor hulp. Uw huisarts kent u en uw kind meestal goed. Hij of zij kan met u meedenken over de beste manier om hiermee om te gaan. Bedenk dat de huisarts zwijgplicht heeft en dus niks aan de pleger mag vertellen.
Wat kan de huisarts voor mij betekenen?

Veilig Thuis

Als u een vermoeden heeft van kindermisbruik kunt u terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via 0800-2000 (gratis).

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt ouders van kinderen die seksueel zijn misbruikt op juridisch en praktisch gebied. U kunt ons bellen met vragen over het doen van aangifte, het verhalen van schade of voor ondersteuning in het strafproces.