Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instelling

Alle adviezen en tussenadviezen intake pilot

Bekijk wat uw rechten zijn tijdens het strafproces

Bij een verkeersongeval is er soms sprake van een verkeersmisdrijf of verkeersovertreding. De officier van justitie kan dan besluiten om de veroorzaker van het ongeval strafrechtelijk te vervolgen. In het strafproces bepaalt de officier van justitie of rechter of de verdachte schuldig is aan een misdrijf of overtreding. Daarna volgt de uitspraak met een mogelijke straf.

Kijk hoe het strafproces werkt, wat u zelf kunt doen tijdens het strafproces en waar wij u bij kunnen helpen.

Uw verzekeraar voor rechtsbijstand

De rechtsbijstandsverzekeraar heeft juristen in dienst die u rechtshulp aanbieden.

Een jurist doet voor u het volgende:

 • bepaalt samen met u wat uw schade is;
 • kijkt naar de mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen;
 • stelt de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk;
 • voert de juridische discussie als de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij de schade niet wil vergoeden.

TIP: Ga na of alle kosten voor rechtshulp gedekt zijn door uw verzekering of dat u nog een eigen bijdrage moet betalen.

Een letselschade-expert of letselschade-advocaat

Een letselschade-expert of letselschade-advocaat doet voor u het volgende:

 • bepaalt samen met u wat uw schade is;
 • kijkt naar de mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen;
 • stelt de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij verantwoordelijk;
 • voert de juridische discussie als de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij de schade niet wil vergoeden.

Keuze letselschade-expert of letselschade-advocaat?

Beide partijen helpen u bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het indienen van een schadevergoeding. Voor de afhandeling maakt het niet uit of u een expert of een advocaat neemt.

In de meeste zaken wordt uw schade geregeld zonder dat de zaak voor de rechter komt. Komt de zaak wél voor de rechter? Dan verleent een letselschade-expert u alleen rechtshulp als uw schade onder de € 25.000,- ligt. Een advocaat kan u altijd rechtshulp verlenen als de zaak voor de rechter komt. Het maakt dan niet uit hoe hoog het schadebedrag is.

Letselschade-experts en letselschade-advocaten

De letselschade-experts en letselschade-advocaten die u vindt op de website van de Letselschaderaad, voldoen aan strenge eisen voor ervaring en deskundigheid.

De verzekeraar van uw motorvoertuig

U heeft aangegeven dat u uw motorvoertuig heeft verzekerd met aanvullende dekking voor rechtshulp. Wij adviseren u om met hen contact op te nemen.

Een verzekeraar doet voor u het volgende:

 • bepaalt samen met u wat uw schade is;
 • kijkt naar de mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen;
 • stelt de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk;
 • voert de juridische discussie als de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij de schade niet wil vergoeden.

Een letselschade-expert of letselschade-advocaat

Een letselschade-expert of letselschade-advocaat doet voor u het volgende:

 • bepaalt samen met u wat uw schade is;
 • kijkt naar de mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen;
 • stelt de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk;
 • voert de juridische discussie als de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij de schade niet wil vergoeden.

Keuze letselschade-expert of letselschade-advocaat?

Beide partijen helpen u bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het indienen van een schadevergoeding. Voor de afhandeling maakt het niet uit of u een expert of een advocaat neemt.

In de meeste zaken wordt uw schade geregeld zonder dat de zaak voor de rechter komt. Komt de zaak wél voor de rechter? Dan verleent een letselschade-expert u alleen rechtshulp als uw schade onder de € 25.000,- ligt. Een advocaat kan u altijd rechtshulp verlenen als de zaak voor de rechter komt. Het maakt dan niet uit hoe hoog het schadebedrag is.

Letselschade-experts

De letselschade-experts die u via de link hieronder kunt vinden voldoen aan strenge eisen aan ervaring en deskundigheid.

Letselschade-advocaten

De letselschade-advocaten die u via de links hieronder kunt vinden voldoen aan strenge eisen aan ervaring en deskundigheid.

De vakbond of vereniging

U bent voor uw werk lid van een vakbond of vereniging. Wij adviseren u om eerst met hen contact op te nemen of zij u rechtshulp kunnen aanbieden.

De verzekeraar van uw fiets

U heeft aangegeven dat u een fietsverzekering heeft met aanvullende dekking voor rechtshulp. Wij adviseren u om met hen contact op te nemen.

De rechtshulpverlener:

 • bepaalt samen met u wat uw schade is;
 • kijkt naar de mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen;
 • stelt de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk;
 • voert de juridische discussie als de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij de schade niet wil vergoeden.

↓Advies rechtshulp

U heeft aangegeven letsel te hebben door het verkeersongeval. Wij adviseren u om bij letsel hulp te vragen van een rechtshulpverlener. Lees hieronder uw persoonlijke advies.

↓Advies schade

Lees hieronder de mogelijkheden om uw schade vergoed te krijgen. 

U of uw verzekeraar moet de schade vergoeden

Uw motorvoertuigverzekeraar vergoedt de schade van de andere partij. Meld het ongeval bij uw motorvoertuigverzekeraar. Bent u niet verzekerd? Dan moet u de schade zelf vergoeden.

Claim uw schade bij de ongevallen-inzittendenverzekering

Heeft u te maken met blijvende invaliditeit en heeft de eigenaar van het motorvoertuig een ongevallen-inzittendenverzekering? Dan kunt u uw schade daar claimen.

Schade niet door een ander vergoed

Als u zelf het ongeval heeft veroorzaakt, kunt u uw schade niet door de andere betrokkene laten betalen.

Stel de verzekeraar van het motorvoertuig aansprakelijk

U kunt de motorvoertuigverzekeraar van het motorvoertuig waarvan u passagier was aansprakelijk stellen. Ook als het ongeval door een ander is veroorzaakt.

U kunt er ook voor kiezen om de veroorzaker (verzekeraar) aansprakelijk te stellen.

Is de veroorzaker onbekend of niet verzekerd? Dan raden we u aan om de motorvoertuigverzekeraar van het motorvoertuig waarvan u passagier was aansprakelijk te stellen.

Stel de verzekeraar van het motorvoertuig aansprakelijk

U kunt de motorvoertuigverzekeraar van het motorvoertuig waarvan u passagier was aansprakelijk stellen. Is het motorvoertuig niet verzekerd? Dan kunt u de eigenaar van het motorvoertuig aansprakelijk stellen. Reageert deze niet? Dan kunt u uw schade mogelijk vergoed krijgen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Stel de andere partij aansprakelijk

U kunt uw schade mogelijk laten vergoeden door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de fietser of voetganger. Heeft de fietser of voetganger geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)? Dan kunt u de fietser of voetganger persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schade.

Vergoeding door uw eigen verzekering?

Misschien vergoedt uw eigen verzekering de schade. Denk bijvoorbeeld aan uw

 • motorvoertuigverzekering met allriskdekking,
 • ongevallen-inzittendenverzekering,
 • schadeverzekering inzittenden.

Kijk in uw polis of neem contact op met uw verzekeraar om de situatie te bespreken en te kijken wat er mogelijk is.

Stel de wegbeheerder aansprakelijk

Mogelijk kunt u de wegbeheerder (bijvoorbeeld provincie of gemeente) aansprakelijk stellen voor schade door een 'gebrek aan de weg'. Een 'gebrek aan de weg' is bijvoorbeeld een gat in de weg of een slecht verlicht voorwerp op de weg.

Vraag een rechtshulpverlener of het haalbaar is om de wegbeheerder aansprakelijk te stellen.

Als u niet kunt bewijzen dat er iets mis is aan de weg, dan wordt uw schade niet vergoed door de wegbeheerder. U kunt dan de eerstgenoemde optie gebruiken.

Stel de tegenpartij aansprakelijk

U kunt de verzekeraar van het andere motorvoertuig aansprakelijk stellen.

Is het andere motorvoertuig niet verzekerd of gestolen? Dan vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer mogelijk de schade.

Als de veroorzaker onbekend is

Als de veroorzaker van het ongeval onbekend is, neem dan contact op met de politie. Misschien heeft de politie de gegevens van de andere partij. Blijft de andere partij onbekend, dan kan uw schade mogelijk worden vergoed door het Waarborgfonds Motorverkeer. Doe de 'Schade Zonder Dader check'.

Het doorrijden na een aanrijding is volgens de Wegenverkeerswet strafbaar.

Als het motorvoertuig onbekend is

Als het motorvoertuig dat betrokken was bij het ongeval onbekend is, neem dan contact op met de politie. Wellicht heeft de politie de gegevens van de andere partij. Blijft de andere partij onbekend dan kan uw schade misschien worden vergoed door het Waarborgfonds Motorverkeer. Doe de ‘schade zonder dader check’.

Het doorrijden na een aanrijding is volgens de Wegenverkeerswet strafbaar.

Claim de schade bij de verzekering inzittenden

Heeft de eigenaar van het motorvoertuig een schadeverzekering inzittenden? Dan kunt u uw schade daar claimen.

Uw autoverzekering of schadeverzekering inzittenden vergoedt mogelijk de schade

Misschien vergoedt uw eigen verzekering de schade. Denk aan uw motorvoertuigverzekering met allriskdekking of een schadeverzekering inzittenden.

Kijk in uw polis of neem contact op met uw verzekeraar om de situatie te bespreken en te kijken wat er mogelijk is.

Extra bescherming voor voetgangers en fietsers

Fietsers of voetgangers hebben in de wet extra bescherming ten opzichte van gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Dat betekent dat kinderen onder de 14 jaar vaak alle schade vergoed krijgen. Fietsers of voetgangers boven de 14 jaar krijgen vaak 50% van hun schade vergoed. De schade wordt niet vergoed als er sprake is van overmacht bij de bestuurder van het motorvoertuig.

 • U kunt de motorvoertuigverzekeraar aansprakelijk stellen.
 • Is het motorvoertuig niet verzekerd of gestolen? Dan kunt u uw schade mogelijk vergoed krijgen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Stel de wegbeheerder aansprakelijk

Mogelijk kunt u de wegbeheerder (bijvoorbeeld provincie of gemeente) aansprakelijk stellen voor schade door een 'gebrek aan de weg'.

Vraag een rechtshulpverlener of het haalbaar is om de wegbeheerder aansprakelijk te stellen voor de schade.

Als u niet kunt bewijzen dat er iets mis is met de weg, dan wordt de schade niet vergoed door de wegbeheerder.

Een schadevergoeding van uw eigen verzekering

Misschien vergoedt uw eigen verzekering de schade. Bijvoorbeeld uw fietsverzekering.

Kijk in uw polis of neem contact op met uw verzekeraar om de situatie te bespreken en te kijken wat er mogelijk is.

U of uw verzekeraar moet de schade vergoeden

U of uw aansprakelijkheidsverzekeraar moet de schade van de andere partij vergoeden.

Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)? Meld het ongeval bij uw verzekeraar. Die beslist over de vergoeding van de schade van de andere partij.

Als de veroorzaker onbekend is

Als de veroorzaker van het ongeval onbekend is, neem dan contact op met de politie. Wellicht heeft de politie de gegevens van de andere partij. Blijft de veroorzaker onbekend, dan is het niet mogelijk uw schade bij die persoon te claimen. 
 
Het doorrijden na een aanrijding is volgens de Wegenverkeerswet strafbaar.

Schade niet door een ander vergoed bij eenzijdig ongeval

U kunt de schade niet door een andere betrokkene laten vergoeden, omdat u het ongeval zelf heeft veroorzaakt en er niemand anders bij het ongeval betrokken was.

Stel de veroorzaker aansprakelijk

U kunt, ook al is het ongeval door een ander veroorzaakt, de motorvoertuigverzekeraar van het motorvoertuig waarvan u passagier was aansprakelijk stellen.

U kunt er ook voor kiezen om de AVP-verzekeraar (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) van de fietser of voetganger aansprakelijk te stellen. Heeft de fietser of voetganger geen aansprakelijkheidsverzekering? Dan kunt u de fietser of voetganger persoonlijk aanspreken voor de schade.

Wij adviseren u om de motorvoertuigverzekeraar van het motorvoertuig waarvan u passagier was aansprakelijk stellen. Op die manier is het makkelijker om uw schade vergoed te krijgen.

U bent mogelijk aansprakelijk voor de schade van de andere partij

Fietsers of voetgangers zijn zwakke verkeersdeelnemers ten opzichte van gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Daarom bent u mogelijk aansprakelijk voor de schade van de fietser of voetganger. Dit geldt niet als er sprake is van overmacht bij de bestuurder van het motorvoertuig.

 • Is de fietser/voetganger jonger dan 14 jaar? Dan is het motorvoertuig voor 100% risicoaansprakelijk.
 • Is de fietser/voetganger 14 jaar of ouder? Dan is het motorvoertuig voor 50% risicoaansprakelijk.

De afwikkeling van de schade loopt via uw motorvoertuigverzekeraar.

Contact met betrokkenen

Als veroorzaker van het verkeersongeval heeft u misschien schuldgevoelens en voelt u zich verdrietig over wat er is gebeurd. Contact met de betrokkenen na het ongeval kan helpen om uw medeleven te tonen en te vertellen hoe u alles heeft beleefd.

De politie gegevens kloppen niet

We kunnen niet met zekerheid vaststellen wat u is overkomen. Daarom willen we u vragen of u telefonisch contact met ons kunt opnemen. Bel naar 0900-0101 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur of op zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur).

Meer informatie over Slachtofferhulp Nederland en tips en advies vindt u op onze website. Het is ook mogelijk om op onze website een terugbelverzoek achter te laten, dan nemen wij contact met u op.

Slachtofferhulp Nederland

Hulp na aanranding of verkrachting

Bij het Centrum Seksueel Geweld kan iedereen die kortgeleden slachtoffer is geworden van een aanranding of een verkrachting terecht voor hulp. Het kan de eerste stap zijn naar passende medische zorg en ondersteuning bij het omgaan met de gevolgen.

De impact van zo'n gebeurtenis is vaak groot. Is dit u overkomen? U bent niet alleen: wij helpen u verder. Lees wat wij voor u kunnen doen.

Hulp na seksueel misbruik van een kind

De omgeving van een kind hoort veilig en betrouwbaar te zijn. Helaas wordt een kind soms toch slachtoffer van misbruik. Het is niet altijd eenvoudig om te weten wat u kunt doen in deze moeilijke situatie. Wij helpen u verder.

Neem contact op met Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld

Voor advies en hulp bij huiselijk geweld kunt u (anoniem) terecht bij Veilig Thuis. Het doel van Veilig Thuis is om het huiselijk geweld te laten stoppen.

Slachtofferhulp Nederland biedt u juridische ondersteuning tijdens het strafproces. Lees wat wij voor u kunnen betekenen bij huiselijk geweld.

Hulp na stalking

Lees wat u kunt doen als u te maken heeft met stalking. Lees ook wat wij voor u kunnen betekenen. Doe de test voor persoonlijk advies of meld u aan om lotgenoten te ontmoeten in de Slachtofferhulp Community.

Hulp na een overval of beroving

Het kan ingrijpend zijn om een overval of beroving mee te maken. Wij helpen u om te gaan met de emotionele, juridische en financiële gevolgen.

Hulp na sexting

Sexting is het versturen van seksueel getinte foto's of filmpjes naar een vriend of vriendin. Bekijk wat je kunt doen als dit jou is overkomen. Erover praten helpt. Lees hoe je de berichten laat verwijderen. En hoe je bewijs verzamelt. 

Hulp na grooming

Bij grooming legt een volwassene via internet contact met een minderjarige. De persoon probeert iemand seksuele handelingen te laten verrichten of echt seksueel contact te hebben. Lees wat je zelf kunt doen als je te maken hebt met grooming. Voor advies en (juridische) hulp kun je ook bij ons terecht. Dat kan ook anoniem. Samen bekijken we wat jij nodig hebt.

Hulp na mensenhandel

Arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en gedwongen criminaliteit zijn vormen van mensenhandel. Lees wat u kunt doen en wat wij voor u kunnen betekenen.

U bent waarschijnlijk slachtoffer van datingfraude

U bent slachtoffer van datingfraude als u door uw nieuwe liefde bent bestolen.

U bent slachtoffer van een creditboy

Iemand heeft u gevraagd of gedwongen om telefoonabonnementen af te sluiten en is ervandoor gegaan met de telefoons. U bent achtergebleven met kosten die blijven oplopen.

 

U bent waarschijnlijk slachtoffer van fraude met het betalen van voorschotten

Bij voorschotfraude wordt u met verschillende smoezen verleid om geld over te boeken. Bijvoorbeeld door u te laten geloven dat u een loterij heeft gewonnen, een erfenis of een lening krijgt. Het beloofde geld ontvangt u nooit.

U bent waarschijnlijk slachtoffer van Tikkiefraude

Bij Tikkiefraude vraagt iemand u tijdens een online aankoop om via betaaldienst Tikkie een klein bedrag over te maken. Zogenaamd bedoeld om uw bankgegevens te controleren. Dit is echter een oplichter die via een nepwebsite aan uw bank-inloggegevens probeert te komen.

U bent slachtoffer van WhatsAppfraude

Bij WhatsApp-fraude vraagt een familielid of goede bekende u via WhatsApp om op korte termijn een flink bedrag over te maken. Maar het blijkt geen familielid of goede bekende te zijn, maar een oplichter.

U bent waarschijnlijk slachtoffer van wangirifraude of belfraude

Bij wangirifraude, belfraude of telecomfraude heeft u onverwachts een hoge telefoonrekening. Op uw rekening staat dat u een buitenlands nummer heeft gebeld of ge-sms’t. Maar u heeft dit helemaal niet gedaan. Of in ieder geval niet bewust. Lees wat u kunt doen als u hiermee te maken heeft.

U bent waarschijnlijk slachtoffer van skimming

Skimmen is een manier om geld te stelen van uw bankpas. Criminelen stelen uw betaalgegevens of frauderen met contactloos betalen.

U bent waarschijnlijk slachtoffer van phishing

Phishing is fraude met uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens zijn van u gestolen en vervolgens is er geld gestolen of zijn er betalingen gedaan onder uw naam.

U bent waarschijnlijk slachtoffer van oplichting met online aankopen

U heeft online iets gekocht en nooit ontvangen of iets verkocht en de koper heeft nooit betaald.

U bent waarschijnlijk slachtoffer van malware of ransomware

Iemand heeft uw computer gehackt waardoor uw computer slecht werkt of waardoor u niet bij uw bestanden kunt.

Slachtoffer van fraude

Omdat we niet weten wat u precies is overkomen, adviseren we u de informatie te lezen op onderstaande link over fraude en oplichting.

Komt u er niet uit?
U kunt altijd bij ons terecht om verder te komen. Onze hulp is gratis. Zo kort als kan, zo lang als nodig is. Als u dat wilt, blijft u anoniem.

U bent waarschijnlijk gebruikt als geldezel

Misbruikt worden als geldezel wordt ook wel fraude met betaalmiddelen genoemd. Uw rekening is misbruikt om geld wit te wassen.

 

 

U bent waarschijnlijk slachtoffer van identiteitsfraude

Identiteitsfraude is het misbruiken van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt als iemand uw paspoort, burgerservicenummer en/of handtekening heeft gestolen.

 

Woninginbraak-preventie

Na een inbraak moeten vaak veel praktische zaken geregeld worden. Denk hierbij als eerst aan het blokkeren van eventueel gestolen (betaal)pasjes. Blokkeer uw rekening of creditcard via de Bankpassen Meldcentrale. Bel 0800 - 0313 of vanuit het buitenland +31 (0)88 - 38 55 372. Wilt u weten wat u kunt doen om uw huis extra te beveiligen, klik dan op onderstaande link.

 

Hulp en steun vragen

U heeft aangegeven dat u langer dan 4 weken klachten heeft en dat u geen hulp heeft gezocht. Het is niet vreemd dat u zich niet goed voelt of last heeft van stressklachten. Dat is normaal na een ingrijpende gebeurtenis. Omdat klachten na 4 tot 6 weken doorgaans minder worden, zou hulp van buitenaf u kunnen helpen. Houd uw klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer u na 6 weken nog steeds klachten heeft.

De zelftest Mirror geeft tips over wat u zelf kunt doen om de stress te verminderen.

Wilt u geen test doen? Dan kunt u meer lezen over  stressklachten na een ingrijpende gebeurtenis.

Wat fijn dat u hulp heeft gevonden voor uw stressklachten

Wat fijn dat u hulp heeft gevonden voor uw klachten. Houd uw klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer u na 6 weken nog steeds klachten heeft.

De zelftest Stressklachten geeft tips wat u zelf kunt doen om de stress te verminderen. Doe de test Stressklachten

Stresstest MirrorApp

Wilt u geen test doen? Dan kunt u meer lezen over stressklachten na een ingrijpende gebeurtenis.

Stressklachten

 

Wat vervelend dat u geen hulp heeft gevonden voor uw stressklachten

Wat goed dat u hulp heeft gezocht en heel vervelend dat u geen hulp heeft kunnen vinden. Het is niet vreemd dat u zich niet goed voelt of last heeft van stressklachten. Dat is normaal na een ingrijpende gebeurtenis.

De zelftest Mirror geeft tips wat u zelf kunt doen om de stress te verminderen.

Stresstest MirrorApp

Wilt u geen test doen? Dan kunt u meer lezen over stressklachten na een ingrijpende gebeurtenis.

Stressklachten

Omdat we niet weten waarom u geen hulp heeft gevonden, kunnen wij u op dit moment geen hulp bieden. Wij helpen u graag. U kunt altijd bij ons terecht om verder te komen. Onze hulp is gratis. Zo kort als kan, zo lang als nodig is. Als u dat wilt, blijft u anoniem.

Hoe kan ik mijn stressklachten verminderen

U heeft aangegeven dat u zich niet goed voelt of last heeft van stressklachten. Dat is niet vreemd en is normaal na een ingrijpende gebeurtenis. Houd uw klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer u na 6 weken nog steeds klachten heeft.
De zelftest Stressklachten geeft tips wat u zelf kunt doen om de stress te verminderen.

Stresstest MirrorApp

Wilt u geen test doen? Dan kunt u meer lezen over stressklachten na een ingrijpende gebeurtenis via onderstaande link.

Stressklachten

Houd uw stressklachten in de gaten

Omdat u uw klachten nog niet langer dan 4 weken heeft, hoeft u zich gelukkig nog geen zorgen te maken. Na 4 tot 6 weken zouden emotionele en lichamelijke klachten na een ingrijpende gebeurtenis minder moeten worden. Houd uw klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer u na 6 weken nog steeds klachten heeft.
Via onderstaande link kunt u meer tips en adviezen lezen over stressklachten.

Fijn dat u geen stressklachten heeft

Fijn dat het goed met u gaat en dat u geen last heeft van stressklachten.
Het kan zijn dat u op een later moment toch nog klachten krijgt door wat er is gebeurd. Dat zijn normale reacties op een ingrijpende gebeurtenis. Blijf daarom de komende tijd wat beter op uzelf letten. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende ontspanning en hou contact met de mensen om u heen.

Wat fijn dat het goed gaat met u

Wat fijn dat u genoeg steun krijgt uit uw omgeving en het verder goed gaat op uw werk en privé. U kunt ook op een later moment nog klachten krijgen. Dit kan een gevolg zijn van de gebeurtenis en is een normale reactie. Deze klachten zouden na 4 tot 6 weken minder moeten worden. U kunt altijd contact met ons opnemen voor hulp en advies. 

Hoe help ik een kind

U heeft een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. Dit kan ook voor uw kind(eren) gevolgen hebben. Lees hoe u kinderen kunt helpen.

Werk- en privésituatie en hulp vragen

U heeft aangegeven dat het minder goed gaat in uw werk of privé.
Lees meer over emotionele hulp na een ingrijpende gebeurtenis.

Wanneer u er niet uitkomt, helpen wij u graag. U kunt altijd bij ons terecht om verder te komen. Onze hulp is gratis. Zo kort als kan, zo lang als nodig is. Als u dat wilt, blijft u anoniem.

U woont samen met volwassenen

U heeft aangegeven dat u samenwoont met andere volwassene(n). Een ingrijpende gebeurtenis, die u is overkomen kan ook voor uw volwassen huisgenoten gevolgen hebben. 
Wanneer dat ook voor uw huisgenoten geldt, helpen wij u graag. U kunt altijd bij ons terecht om verder te komen. Onze hulp is gratis. Zo kort als kan, zo lang als nodig is. Als u dat wilt, blijft u anoniem.

Wat fijn dat het goed met u gaat

Wat fijn dat u genoeg steun krijgt uit uw omgeving en het verder goed gaat op uw werk en privé. Krijgt u op een later moment toch klachten? Dit kan een gevolg zijn van de gebeurtenis en is een normale reactie. Deze klachten zouden na 4 tot 6 weken minder moeten worden. U kunt altijd contact met ons opnemen voor hulp en advies.

Hulp vragen en Lotgenoten fraude

U heeft aangegeven dat u behoefte aan meer steun heeft. Uw omgeving wilt vaak helpen, maar weet vaak niet hoe.
Hieronder vind u tips hoe u hulp en steun kunt vragen.

U bent slachtoffer van online fraude of datingfraude. Het kan helpen om verhalen te lezen van lotgenoten en steun te zoeken bij elkaar. In de Slachtofferhulp Community kunt u anderen steunen, tips uitwisselen en ervaringen delen. Neem een kijkje in de community.

Hulp vragen

U heeft aangegeven dat u behoefte aan meer steun heeft. Uw omgeving wilt vaak helpen, maar weet vaak niet hoe.
Hier vindt u tips hoe u hulp en steun kunt vragen.

Wat fijn dat u geen lichamelijke klachten heeft of gewond bent geraakt

Wanneer u op een later moment toch merkt dat u klachten heeft, aarzel dan niet om hulp te zoeken. Niet alle klachten verschijnen direct na de gebeurtenis.

Houd uw lichamelijke klachten of verwondingen in de gaten

Wat vervelend dat u klachten of verwondingen heeft. Gelukkig belemmeren deze u niet heel erg in uw werk of privé. Houd u klachten of verwondingen in de gaten. Wanneer dit in de toekomst erger wordt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts.

Bezoek aan de huisarts

U heeft aangegeven heeft dat u

 • één of meer klachten heeft die u belemmeren in uw werk of privé en dat
 • de klachten langer dan 3 maanden duren of u weet dat nog niet

Het is aan te raden dat u een huisarts bezoekt. Uw huisarts kan u zelf helpen of doorverwijzen als dat nodig is.

Tegemoetkoming Schadefonds Geweldsmisdrijven

U heeft waarschijnlijk recht op een tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven als:

 • u slachtoffer bent van een opzettelijk geweldsmisdrijf of van seksueel misbruik,
 • u daardoor ernstig lichamelijk of psychisch letsel heeft opgelopen,
 • het misdrijf in Nederland heeft plaatsgevonden,
 • de schade niet op een andere manier vergoed wordt.

Lees hoe u erachter komt of u recht heeft op een tegemoetkoming. Lees hoe u een aanvraag indient. 

Schadevergoeding van de dader via een civiele procedure

U heeft aangegeven dat uw zaak in behandeling is genomen.
Omdat de dader bekend is, is het mogelijk een schadevergoeding te eisen van de dader via een civiele procedure. Doe dit pas als het op andere manieren niet is gelukt om een schadevergoeding te krijgen.

U betaalt in de meeste gevallen zelf de kosten voor een civiele procedure.

Schadevergoeding van de dader in het strafproces

U heeft aangegeven dat uw zaak in behandeling is en dat u schade of kosten heeft. Wilt u in de strafzaak een schadevergoeding eisen van de dader? Wij helpen u uw schade in kaart te brengen en de formulieren in te vullen die nodig zijn om een schadevergoeding te eisen.

Vraag bij de politie na of de dader is aangehouden

U heeft aangegeven dat u nog geen bericht heeft gekregen of uw zaak in behandeling is genomen.
Neem contact op met de politie om te vragen of de dader is aangehouden.
Is de dader aangehouden en komt er een strafzaak? Dan kunt u misschien de dader de schade laten betalen. Gebruik onderstaande tool en vink aan dat de dader is aangehouden.

Medische kosten: zoek rekeningen en check bij zorgverzekering

 • Ga bij uw zorgverzekering na welke kosten worden vergoed.
 • Bewaar de rekeningen van medische kosten die niet door uw zorgverzekering worden vergoed.
 • Gemaakte medische kosten gaan soms ten koste van het eigen risico van uw zorgverzekering. U krijgt daarover bericht van uw zorgverzekering. Bewaar dit bericht zodat u kunt bewijzen dat u deze kosten heeft gemaakt.

Schadevergoeding via de inboedel- en/of opstalverzekering

U heeft aangegeven dat u gestolen of beschadigde spullen heeft en dat uw zaak in behandeling is. 

Heeft u een inboedel- en/of opstalverzekering? 
Meld de schade aan uw gestolen of beschadigde spullen zo snel mogelijk bij uw verzekeraar. Ook als u nog niet weet of u de schade vergoed wilt krijgen via de verzekering. Wij helpen bij het in kaart brengen van de schade en het invullen van de formulieren voor de verzekering.

Inboedelverzekering
Een inboedelverzekering dekt schade aan uw spullen in huis of bedrijf. Onder de inboedel vallen alle losse spullen die u zo kunt verhuizen zonder dat iets aan uw woning stuk gaat.

Opstalverzekering
Heeft u een koopwoning? Uw opstalverzekering (ook wel woonhuisverzekering genoemd) dekt schade aan spullen die vastzitten in en aan het huis of bedrijf. Daaronder vallen bijvoorbeeld deuren of ramen. Heeft u een huurwoning? Neem dan contact op met de verhuurder.

Kunt u uw schade of kosten vergoed krijgen?

U heeft aangegeven dat u

 • schade heeft opgelopen of kosten heeft gemaakt,
 • stressklachten heeft die langer dan 4 weken duren of 
 • lichamelijke klachten heeft

De eventuele mogelijkheden om schade vergoed te krijgen zijn afhankelijk van verschillende factoren. Denk ook bijvoorbeeld aan verzekeringen. Bij gestolen of beschadigde spullen is het verstandig om de bonnen te bewaren voor een schadevergoeding. Voor vergoed krijgen van smartengeld bij letselschade, kan het helpen om een logboekje te maken, waarin u dagelijks uw klachten bijhoudt.

Onze experts helpen u graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden om uw schade vergoed te krijgen. U kunt altijd contact met ons opnemen.

Gelukkig geen schade of kosten

Wat fijn dat u geen schade of kosten heeft door de gebeurtenis.
Heeft u op een later moment toch schade of kosten door de gebeurtenis?
U kunt onderstaande tool gebruiken om te bepalen bij wie u schade of kosten vergoedt kunt krijgen. Ook kunt u altijd weer contact opnemen met een van onze medewerkers.

Zaak wordt niet in behandeling genomen

U heeft bericht gekregen dat uw zaak wordt geseponeerd. Dat betekent dat het strafbare feit niet verder wordt vervolgd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er niet voldoende bewijs is. U kunt een klacht indienen wanneer u niet eens bent met het besluit. Dit heet een artikel 12 procedure. U kunt een klachtenbrief sturen naar het gerechtshof. Wij kunnen u daarbij helpen. Lees hier meer over op onze website.

Nog geen bericht over aangifte

U bent slachtoffer geworden van een misdrijf en heeft daar aangifte van gedaan. Het strafproces begint na aangifte van een strafbaar feit.
Na uw aangifte bekijkt de politie of er een opsporingsonderzoek komt naar de verdachte of niet. U heeft nog geen bericht gekregen wat er met uw zaak gebeurt.
Wanneer u vragen heeft over dit opsporingsonderzoek, kunt u contact opnemen met de politie op 0900-8844.
In elke fase van het strafproces kunt u gebruik maken van bepaalde rechten. Lees meer over het politieonderzoek en wat er daarna kan gebeuren.

Zaak in behandeling

U heeft bericht gekregen dat uw zaak in behandeling is bij het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat het opsporingsonderzoek van de politie is afgerond en dat er een verdachte is. De officier van justitie laat u per brief weten wat er met de zaak gebeurt. Lees meer over de beslissingen die de officier van jusititie kan nemen op de website. 

In elke fase van het strafproces kunt u gebruik maken van bepaalde rechten. U kunt hier meer over lezen in onderstaande link.

Neem gerust contact op

U heeft aangegeven dat wij u niet hoeven te bellen. Wilt u op een later moment toch een medewerker spreken? Neem gerust contact op.

Onze medewerkers bieden emotionele hulp, begeleiden u in het strafproces en helpen u bij uw schadevergoeding. Stel ons uw vraag per telefoon, mail, chat of social media.

Bel me terug

U vindt het prettig als wij contact met u opnemen.
Wij bellen u binnen 3 dagen terug op het telefoonnummer dat u heeft opgegeven.

Over een aantal dagen bellen wij u

Wij bellen u binnen een aantal dagen op het telefoonnummer dat u heeft opgegeven.

Wat u heeft meegemaakt is waarschijnlijk geen strafbaar feit. Er komt dan geen strafzaak omdat er geen verdachte is.  

U heeft waarschijnlijk recht op een tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven als:

 • u slachtoffer bent van een opzettelijk geweldsmisdrijf of van seksueel misbruik,
 • u daardoor ernstig lichamelijk of psychisch letsel heeft opgelopen,
 • het misdrijf in Nederland heeft plaatsgevonden,
 • de schade niet op een andere manier vergoed wordt.

Wij adviseren over de aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven en helpen u bij het invullen van het aanvraagformulier.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

We denken dat we u kunnen helpen. We stellen u een aantal vragen, zodat we u een persoonlijk advies kunnen geven die past bij uw situatie. We geven advies over schadevergoeding, het strafproces en omgaan met stressklachten. Het beantwoorden duurt ongeveer 10 minuten. We staan stil bij verschillende onderwerpen.

U heeft bericht gekregen dat uw zaak niet in behandeling wordt genomen: uw zaak is geseponeerd. U kunt een klacht indienen wanneer u het niet eens bent met dit besluit. Dit heet een artikel 12 procedure. Wij kunnen u daarbij helpen. Op het eind van de Online Intake geven wij u daarover meer informatie.

De Officier van Justitie neemt na de behandeling van de zaak een besluit. U wordt met een brief geïnformeerd over dit besluit. Mogelijke besluiten:

 • de zaak wordt niet verder vervolgd (geseponeerd)
 • de officier van justitie bepaalt de straf
 • de zaak gaat door naar de rechter, die beslist over de straf

Aan het eind van de de Online Intake geven wij u hierover meer informatie in uw persoonlijk advies.

U bent slachtoffer geworden van een misdrijf en heeft daar aangifte van gedaan. Het strafproces begint na aangifte van een strafbaar feit.
Na uw aangifte bekijkt de politie of er een opsporingsonderzoek komt naar de verdachte of niet. Afhankelijk van dit besluit of de uitkomst van het opsporingsonderzoek wordt uw zaak doorgezet naar OM (officier van jusitie).
Na het beëindigen van de Online Intake krijgt u meer informatie over het verloop van het strafproces en wat uw rechten zijn.

Wat fijn dat u geen schade of kosten heeft door de gebeurtenis.
Heeft u op een later moment toch schade of kosten door de gebeurtenis? U kunt altijd weer contact opnemen met een van onze medewerkers.

U heeft aangegeven dat u schade heeft. Dit kan ook letselschade zijn. Letselschade is de lichamelijke of psychische schade die iemand oploopt door een gebeurtenis. Hiervoor kunt u in sommige gevallen een vergoeding krijgen, smartengeld. Onze experts helpen u graag bij het in kaart brengen van uw schade en geven advies over de mogelijkheden om uw schade vergoed te krijgen. Als u wilt dat wij u terugbellen, kunt u dit aangeven aan het eind van de Online Intake. In uw persoonlijk advies geven wij u een aantal tips en adviezen.

Wat vervelend dat u gewond bent geraakt of andere lichamelijke klachten heeft.
Lichamelijke of psychische schade die iemand oploopt door een gebeurtenis wordt letselschade genoemd. Hiervoor kunt u in sommige gevallen een vergoeding krijgen: dit heet smartengeld. Bij de volgende vragen komen wij hier op terug.

Wat fijn dat u geen lichamelijke klachten heeft of gewond bent geraakt door de gebeurtenis. Wanneer u op een later moment toch merkt dat u klachten heeft, aarzel dan niet om hulp te zoeken. Niet alle klachten verschijnen direct na de gebeurtenis.

Wat fijn dat u genoeg steun krijgt uit uw omgeving en het verder goed gaat op uw werk en privé. U kunt ook op een later moment nog klachten krijgen. Dit kan een gevolg zijn van de gebeurtenis en is een normale reactie. Deze klachten zouden na 4 tot 6 weken minder moeten worden. U kunt altijd contact met ons opnemen voor hulp en advies. 

Wat fijn dat u genoeg steun krijgt uit uw omgeving en het verder goed gaat op uw werk en privé. U kunt ook op een later moment nog klachten krijgen. Dit kan een gevolg zijn van de gebeurtenis en is een normale reactie. Deze klachten zouden na 4 tot 6 weken minder moeten worden. U kunt altijd contact met ons opnemen voor hulp en advies.

U heeft aangegeven dat u meer steun wilt hebben. Uw omgeving wil vaak helpen, maar weet niet altijd hoe.
Aan het eind van de Online Intake geven wij u tips en adviezen hoe u hulp en steun kunt vragen.

Wat vervelend dat het na de gebeurtenis minder goed gaat op uw werk of privé. Het is normaal dat er psychische of lichamelijke klachten kunnen onstaan na een ingrijpende gebeurtenis. Deze klachten zouden na 4 tot 6 weken minder moeten worden. Wij kunnen u beter helpen, wanneer we telefonisch contact met u hebben. Aan het einde van de Online Intake kunt u aangeven of u wilt, dat wij u terugbellen.

Aan het eind van de Online Intake geven wij tips en adviezen over wat u eventueel kunt doen aan stressklachten en ook hoe u hulp kunt vragen.

U heeft aangegeven dat u samenwoont met andere volwassenen. Een ingrijpende gebeurtenis kan nare gevolgen hebben voor u, maar helaas ook uw huisgenoten kunnen last krijgen van lichamelijke of psychische klachten. Deze klachten zouden na 4 tot 6 weken minder moeten worden. Wanneer uw volwassen huisgenoten last hebben van deze klachten, helpen wij u ook graag. Wij kunnen u beter helpen, wanneer we telefonisch contact met u hebben. Aan het einde van de Online Intake kunt u aangeven of u wilt, dat wij u terugbellen.

Aan het eind van de Online Intake geven wij tips en adviezen over wat u eventueel voor uzelf en uw huisgenoten kunt doen.

U heeft aangegeven dat u 1 of meer kinderen heeft. Een ingrijpende gebeurtenis kan nare gevolgen hebben voor u, maar helaas ook uw kind(eren) kunnen last krijgen van lichamelijke of psychische klachten. Deze klachten zouden na 4 tot 6 weken minder moeten worden.

Aan het eind van deze Online Intake geven wij tips en adviezen over wat u eventueel voor uzelf en uw kind(eren) kunt doen.

Na een ingrijpende gebeurtenis is het heel normaal dat u last heeft van emoties en stressklachten. Het is goed om uzelf de tijd te gunnen om de gebeurtenis te verwerken. Stop uw emoties niet weg. Sta stil bij wat u is overkomen, maar zoek ook afleiding. Het helpt om uw dagelijkse ritme vast te houden. In de volgende vragen gaan we in op uw situatie thuis en op uw werk.

Stressklachten na een ingrijpende gebeurtenis zouden na 4 tot 6 weken minder moeten worden. Het is dan ook heel goed dat u hulp heeft gezocht en heeft gevonden. Houd uw klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer u na 6 weken nog steeds klachten heeft.

Aan het eind van de Online Intake in uw persoonlijk advies geven wij u nog een aantal aanvullende tips en adviezen.

Goed dat u hulp heeft gezocht. En erg vervelend dat het u niet is gelukt hulp te vinden. Na een ingrijpende gebeurtenis is het normaal dat u stressklachten heeft. Meestal worden deze klachten na 4 tot 6 weken minder. Houd uw klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer u na 6 weken nog steeds klachten heeft. Omdat we niet weten waarom u geen hulp heeft gevonden, kunnen wij u op dit moment hiervoor geen hulp bieden. Aan het einde van de Online Intake kunt u aangeven of u wilt, dat wij u terugbellen, zodat wij u verder kunnen helpen. In uw persoonlijk advies geven wij u nog een aantal aanvullende tips en adviezen.

De volgende vragen gaan in op gevolgen van de gebeurtenis op werk en privé, het strafproces en mogelijkheden om schade vergoed te krijgen.

Wat vervelend dat u last heeft van stressklachten. Hulp van buitenaf van anderen kan u helpen om uw klachten te verminderen. Meestal worden deze klachten na 4 tot 6 weken minder. Houd uw klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer u na 6 weken nog steeds klachten heeft.
Aan het eind van de Online Intake in uw persoonlijk advies geven wij u meer tips en advies bij wat u is overkomen.

Hoe vervelend het ook is, het is normaal dat u na zo'n ingrijpende gebeurtenis last heeft van stressklachten. Meestal worden deze klachten na 4 tot 6 weken minder. Houd uw klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer u na 6 weken nog steeds klachten heeft.
Aan het eind van de Online Intake geven wij u meer tips en advies bij wat u is overkomen.

Fijn dat u geen klachten heeft. Helaas krijgen veel mensen die iets heftigs meemaken last van emotionele en lichamelijke reacties. Dat is heel normaal. Meestal duren deze klachten niet langer dan 4 tot 6 weken. We horen vaak dat mensen klach hebben van stressklachten, zoals hoofdpijn, spanningen, huilbuien en nare herinneringen. Dit kost veel energie.
U kunt ook op een later moment nog klachten krijgen. Dit kan een gevolg zijn van de gebeurtenis en is een normale reactie. U kunt altijd contact met ons opnemen voor hulp en advies.

Wat vervelend dat u slachtoffer bent van fraude. We hebben op basis van uw antwoord kunnen vaststellen van welke vorm van fraude u slachtoffer bent. Op het eind van de vragenlijst geven wij u meer tips over het type fraude dat u is overkomen.
De volgende vragen gaan verder in op stressreacties, het strafproces en mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. 

Wat vervelend dat u slachtoffer bent van fraude. We hebben op basis van uw antwoord niet kunnen vaststellen van welke vorm van fraude u slachtoffer bent. Daarom geven wij u aan het eind van de Online Intake algemene informatie over fraude en oplichting. Daarnaast kunt u aan het eind van de Online Intake  aangeven of u wilt, dat wij u terugbellen, zodat we u verder kunnen helpen.

De volgende vragen gaan verder in op stressreacties, het strafproces en mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. 

Wat vervelend dat u slachtoffer bent van fraude. We hebben op basis van uw antwoord kunnen vaststellen van welke vorm van fraude u slachtoffer bent. Op het eind van de Online Intake geven wij u meer tips over het type fraude dat u is overkomen.
De volgende vragen gaan verder in op stressreacties, het strafproces en mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. 

U geeft aan dat u heeft gemerkt, dat er ingebroken werd en heeft de inbreker ook gezien. Dit kan de gebeurtenis extra ingrijpend maken en kan veel stress veroorzaken. Dit is heel normaal, maar maakt het natuurlijk niet minder vervelend. Aan het eind van de Online Intake geven wij u meer tips en advies bij wat u is overkomen. De volgende vragen gaan verder in op stressreacties, het strafproces en mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. 

U heeft gemerkt, dat er ingebroken werd, maar u heeft de inbreker niet gezien. Een woninginbraak is een ingrijpende gebeurtenis en kan veel stress veroorzaken. Dit is heel normaal, maar maakt het natuurlijk niet minder vervelend. Aan het eind van de Online Intake geven wij u meer tips en advies bij wat u is overkomen. De volgende vragen gaan verder in op stressreacties, het strafproces en mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. 

Een woninginbraak is een ingrijpende gebeurtenis en kan veel stress veroorzaken. Dit is heel normaal, maar maakt het natuurlijk niet minder vervelend. Aan het eind van de Online Intake geven wij u meer tips en advies bij wat u is overkomen.
De volgende vragen gaan verder in op stressreacties, het strafproces en mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. 

Een woninginbraak is een ingrijpende gebeurtenis en kan veel stress veroorzaken. Dit is heel normaal, maar maakt het natuurlijk niet minder vervelend. De volgende vragen gaan verder in op stressreacties, het strafproces en mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. Aan het eind van de Online Intake geven wij u meer tips en advies bij wat u is overkomen.