Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Alle adviezen en tussenadviezen intake pilot

Bekijk wat je rechten zijn tijdens het strafproces

Bij een verkeersongeval is er soms sprake van een verkeersmisdrijf of verkeersovertreding. De officier van justitie kan dan besluiten om de veroorzaker van het ongeval strafrechtelijk te vervolgen. In het strafproces bepaalt de officier van justitie of rechter of de verdachte schuldig is aan een misdrijf of overtreding. Daarna volgt de uitspraak met een mogelijke straf.

Kijk hoe het strafproces werkt, wat je zelf kunt doen tijdens het strafproces en waar wij je bij kunnen helpen.

Je verzekeraar voor rechtsbijstand

De rechtsbijstandsverzekeraar heeft juristen in dienst die je rechtshulp aanbieden.

Een jurist doet voor jou het volgende:

 • bepaalt samen met jou wat je schade is;
 • kijkt naar de mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen;
 • stelt de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk;
 • voert de juridische discussie als de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij de schade niet wil vergoeden.

TIP: Ga na of alle kosten voor rechtshulp gedekt zijn door je verzekering of dat je nog een eigen bijdrage moet betalen.

Een letselschade-expert of letselschade-advocaat

Een letselschade-expert of letselschade-advocaat doet voor jou het volgende:

 • bepaalt samen met jou wat je schade is;
 • kijkt naar de mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen;
 • stelt de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij verantwoordelijk;
 • voert de juridische discussie als de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij de schade niet wil vergoeden.

Keuze letselschade-expert of letselschade-advocaat?

Beide partijen helpen je bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het indienen van een schadevergoeding. Voor de afhandeling maakt het niet uit of je een expert of een advocaat neemt.

In de meeste zaken wordt je schade geregeld zonder dat de zaak voor de rechter komt. Komt de zaak wel voor de rechter? Dan verleent een letselschade-expert je alleen rechtshulp als je schade onder de € 25.000,- ligt. Een advocaat kan je altijd rechtshulp verlenen als de zaak voor de rechter komt. Het maakt dan niet uit hoe hoog het schadebedrag is.

Letselschade-experts en letselschade-advocaten

De letselschade-experts en letselschade-advocaten die je vindt op de website van de Letselschaderaad, voldoen aan strenge eisen voor ervaring en deskundigheid.

De verzekeraar van je motorvoertuig

Je hebt aangegeven dat je je motorvoertuig hebt verzekerd met aanvullende dekking voor rechtshulp. Wij adviseren je om met hen contact op te nemen.

Een verzekeraar doet voor jou het volgende:

 • bepaalt samen met jou wat je schade is;
 • kijkt naar de mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen;
 • stelt de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk;
 • voert de juridische discussie als de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij de schade niet wil vergoeden.

Een letselschade-expert of letselschade-advocaat

Een letselschade-expert of letselschade-advocaat doet voor jou het volgende:

 • bepaalt samen met jou wat je schade is;
 • kijkt naar de mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen;
 • stelt de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk;
 • voert de juridische discussie als de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij de schade niet wil vergoeden.

Keuze letselschade-expert of letselschade-advocaat?

Beide partijen helpen je bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het indienen van een schadevergoeding. Voor de afhandeling maakt het niet uit of je een expert of een advocaat neemt.

In de meeste zaken wordt je schade geregeld zonder dat de zaak voor de rechter komt. Komt de zaak wel voor de rechter? Dan verleent een letselschade-expert je alleen rechtshulp als je schade onder de € 25.000,- ligt. Een advocaat kan je altijd rechtshulp verlenen als de zaak voor de rechter komt. Het maakt dan niet uit hoe hoog het schadebedrag is.

Letselschade-experts

De letselschade-experts die je via de link hieronder kunt vinden voldoen aan strenge eisen aan ervaring en deskundigheid.

Letselschade-advocaten

De letselschade-advocaten die je via de links hieronder kunt vinden voldoen aan strenge eisen aan ervaring en deskundigheid.

De vakbond of vereniging

Je bent voor je werk lid van een vakbond of vereniging. Wij adviseren je om eerst met hen contact op te nemen of zij je rechtshulp kunnen aanbieden.

↓Advies rechtshulp

Je hebt aangegeven letsel te hebben door het verkeersongeval. Wij adviseren je om bij letsel hulp te vragen van een rechtshulpverlener. Lees hieronder je persoonlijke advies.

De verzekeraar van je fiets

Je hebt aangegeven dat je een fietsverzekering hebt met aanvullende dekking voor rechtshulp. Wij adviseren je om met hen contact op te nemen.

De rechtshulpverlener:

 • bepaalt samen met jou wat je schade is;
 • kijkt naar de mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen;
 • stelt de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk;
 • voert de juridische discussie als de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij de schade niet wil vergoeden.

↓Advies schade

Lees hieronder de mogelijkheden om je schade vergoed te krijgen. 

Jij of je verzekeraar moet de schade vergoeden

Je motorvoertuigverzekeraar vergoedt de schade van de andere partij. Meld het ongeval bij je motorvoertuigverzekeraar. Ben je niet verzekerd? Dan moet je de schade zelf vergoeden.

Claim je schade bij de ongevallen-inzittendenverzekering

Heb je te maken met blijvende invaliditeit en heeft de eigenaar van het motorvoertuig een ongevallen-inzittendenverzekering? Dan kun je je schade daar eisen.

Schade niet door een ander vergoed

Als je zelf het ongeval hebt veroorzaakt, kun je je schade niet door de andere betrokkene laten betalen.

Stel de verzekeraar van het motorvoertuig aansprakelijk

Je kunt de motorvoertuigverzekeraar van het motorvoertuig waarvan je passagier was aansprakelijk stellen. Ook als het ongeval door een ander is veroorzaakt.

Je kunt er ook voor kiezen om de veroorzaker (verzekeraar) aansprakelijk te stellen.

Is de veroorzaker onbekend of niet verzekerd? Dan raden we je aan om de motorvoertuigverzekeraar van het motorvoertuig waarvan je passagier was aansprakelijk te stellen.

Stel de verzekeraar van het motorvoertuig aansprakelijk

Je kunt de motorvoertuigverzekeraar van het motorvoertuig waarvan je passagier was aansprakelijk stellen. Is het motorvoertuig niet verzekerd? Dan kun je de eigenaar van het motorvoertuig aansprakelijk stellen. Reageert deze niet? Dan kun je je schade mogelijk vergoed krijgen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Stel de andere partij aansprakelijk

Je kunt je schade mogelijk laten vergoeden door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de fietser of voetganger. Heeft de fietser of voetganger geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)? Dan kun je de fietser of voetganger persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schade.

Vergoeding door je eigen verzekering?

Misschien vergoedt je eigen verzekering de schade. Denk bijvoorbeeld aan je:

 • motorvoertuigverzekering met allriskdekking,
 • ongevallen-inzittendenverzekering,
 • schadeverzekering inzittenden.

Kijk in je polis of neem contact op met je verzekeraar om de situatie te bespreken en te kijken wat er mogelijk is.

Stel de wegbeheerder aansprakelijk

Mogelijk kun je de wegbeheerder (bijvoorbeeld de provincie of gemeente) aansprakelijk stellen voor schade door een 'gebrek aan de weg'. Een 'gebrek aan de weg' is bijvoorbeeld een gat in de weg.

Vraag een rechtshulpverlener of het haalbaar is om de wegbeheerder aansprakelijk te stellen.

Als je niet kunt bewijzen dat er iets mis is aan de weg, dan wordt je schade niet vergoed door de wegbeheerder. Je kunt dan de eerstgenoemde optie gebruiken.

Stel de tegenpartij aansprakelijk

Je kunt de verzekeraar van het andere motorvoertuig aansprakelijk stellen.

Is het andere motorvoertuig niet verzekerd of gestolen? Dan vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer mogelijk de schade.

Als de veroorzaker onbekend is

Als de veroorzaker van het ongeval onbekend is, neem dan contact op met de politie. Misschien heeft de politie de gegevens van de andere partij. Blijft de andere partij onbekend, dan kan je schade mogelijk worden vergoed door het Waarborgfonds Motorverkeer. Doe de 'Schade Zonder Dader check'.

Het doorrijden na een aanrijding is volgens de Wegenverkeerswet strafbaar.

Als het motorvoertuig onbekend is

Als het motorvoertuig dat betrokken was bij het ongeval onbekend is, neem dan contact op met de politie. Misschien heeft de politie de gegevens van de andere partij. Blijft de andere partij onbekend dan kan je schade misschien worden vergoed door het Waarborgfonds Motorverkeer. Doe de 'Schade Zonder Dader check'.

Het doorrijden na een aanrijding is volgens de Wegenverkeerswet strafbaar.

Claim de schade bij de verzekering inzittenden

Heeft de eigenaar van het motorvoertuig een schadeverzekering inzittenden? Dan kun je je schade daar eisen.

Je autoverzekering of schadeverzekering inzittenden vergoedt mogelijk de schade

Misschien vergoedt je eigen verzekering de schade. Denk aan je motorvoertuigverzekering met allriskdekking of een schadeverzekering inzittenden.

Kijk in je polis of neem contact op met je verzekeraar om de situatie te bespreken en te kijken wat er mogelijk is.

Extra bescherming voor voetgangers en fietsers

Fietsers of voetgangers hebben volgens de wet extra bescherming vergeleken met gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Dat betekent dat kinderen onder de 14 jaar vaak alle schade vergoed krijgen. Fietsers of voetgangers boven de 14 jaar krijgen vaak 50% van hun schade vergoed.

De schade wordt niet vergoed als er sprake is van overmacht bij de bestuurder van het motorvoertuig. Je kunt de motorvoertuigverzekeraar aansprakelijk stellen.

Is het motorvoertuig niet verzekerd of gestolen? Dan kun je je schade mogelijk vergoed krijgen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Stel de wegbeheerder aansprakelijk

Mogelijk kun je de wegbeheerder (bijvoorbeeld de provincie of gemeente) aansprakelijk stellen voor schade door een 'gebrek aan de weg'. Een 'gebrek aan de weg' is bijvoorbeeld een gat in de weg.

Vraag een rechtshulpverlener of het haalbaar is om de wegbeheerder aansprakelijk te stellen voor de schade.

Als je niet kunt bewijzen dat er iets mis is met de weg, dan wordt de schade niet vergoed door de wegbeheerder.

Een schadevergoeding van je eigen verzekering

Misschien vergoedt je eigen verzekering de schade. Bijvoorbeeld je fietsverzekering. Kijk in je polis of neem contact op met je verzekeraar om de situatie te bespreken en te kijken wat er mogelijk is.

Jij of je verzekeraar moet de schade vergoeden

Jij of je aansprakelijkheidsverzekeraar moet de schade van de andere partij vergoeden.

Heb je een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)? Meld dan het ongeval bij je verzekeraar. Die beslist over de vergoeding van de schade van de andere partij.

Als de veroorzaker onbekend is

Als de veroorzaker van het ongeval onbekend is, neem dan contact op met de politie. Wellicht heeft de politie de gegevens van de andere partij. Blijft de veroorzaker onbekend, dan is het niet mogelijk je schade bij die persoon te claimen.
Het doorrijden na een aanrijding is volgens de Wegenverkeerswet strafbaar.

Schade niet door een ander vergoed bij eenzijdig ongeval

Je kunt de schade niet door een andere betrokkene laten vergoeden, omdat je het ongeval zelf hebt veroorzaakt en er niemand anders bij het ongeval betrokken was.

Stel de veroorzaker aansprakelijk

Je kunt, ook al is het ongeval door een ander veroorzaakt, de motorvoertuigverzekeraar van het motorvoertuig waarvan je passagier was aansprakelijk stellen.

Je kunt er ook voor kiezen om de AVP-verzekeraar (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) van de fietser of voetganger aansprakelijk te stellen. Heeft de fietser of voetganger geen aansprakelijkheidsverzekering? Dan kun je de fietser of voetganger persoonlijk aanspreken voor de schade.

Wij adviseren je om de motorvoertuigverzekeraar van het motorvoertuig waarvan je passagier was aansprakelijk stellen. Op die manier is het makkelijker om je schade vergoed te krijgen.

Je bent mogelijk aansprakelijk voor de schade van de andere partij

Fietsers of voetgangers zijn zwakke verkeersdeelnemers ten opzichte van gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Daarom ben je mogelijk aansprakelijk voor de schade van de fietser of voetganger. Dit geldt niet als er sprake is van overmacht bij de bestuurder van het motorvoertuig.

 • Is de fietser of voetganger jonger dan 14 jaar? Dan is het motorvoertuig voor 100% risicoaansprakelijk.
 • Is de fietser of voetganger 14 jaar of ouder? Dan is het motorvoertuig voor 50% risicoaansprakelijk.

De afhandeling van de schade loopt via je motorvoertuigverzekeraar.

Contact met betrokkenen

Als veroorzaker van het verkeersongeval heb je misschien schuldgevoelens en voel je je verdrietig over wat er is gebeurd. Contact met de betrokkenen na het ongeval kan helpen om je medeleven te tonen en te vertellen hoe je alles hebt beleefd.

In onze registratie staan verkeerde gegevens

Je hebt ons laten weten wat er niet klopt aan je gegevens. Dat is nu bij ons bekend. We willen je vragen om telefonisch contact met ons op te nemen. 1 van onze medewerkers helpt je dan verder.

Bel naar 0900-0101 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur of op zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur, gebruikelijke belkosten). Je kunt op onze website ook een terugbelverzoek achterlaten, dan nemen wij contact met je op. Ga hiervoor naar slachtofferhulp.nl/contact.

Meer informatie over Slachtofferhulp Nederland en tips en advies vind je op slachtofferhulp.nl.

Hulp na aanranding of verkrachting

Bij het Centrum Seksueel Geweld kan iedereen die slachtoffer is geworden van een aanranding of een verkrachting terecht voor hulp. Het kan de eerste stap zijn naar passende medische zorg en ondersteuning bij het omgaan met de gevolgen.

De impact van zo'n gebeurtenis is vaak groot. Is dit jou overkomen? Je bent niet alleen: wij helpen je verder. Lees wat wij voor je kunnen doen.

Hulp na seksueel misbruik van een kind

De omgeving van een kind hoort veilig en betrouwbaar te zijn. Helaas wordt een kind soms toch slachtoffer van misbruik. Het is niet altijd eenvoudig om te weten wat je kunt doen in deze moeilijke situatie. Wij helpen je vandaag verder.

Neem contact op met Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld

Je geeft aan dat je bent mishandeld door je partner of ex-partner, een familielid, vriend of vriendin. Neem contact op met Veilig Thuis voor advies en hulp bij huiselijk geweld. Het doel van Veilig Thuis is om het huiselijk geweld te laten stoppen en kan helpen om bescherming en veiligheid te vinden.

Slachtofferhulp Nederland biedt je hulp in het strafproces. Lees wat wij voor je kunnen betekenen bij huiselijk geweld.

Hulp na stalking

Stalking is iemand bewust de hele tijd lastigvallen, waardoor die persoon zich niet meer veilig voelt. Lees wat je kunt doen als je te maken hebt met stalking. Lees ook wat wij voor je kunnen betekenen. Doe de test voor persoonlijk advies of meld je aan om lotgenoten te ontmoeten in de Slachtofferhulp Community.

Hulp na een overval of beroving

Het kan ingrijpend zijn om een overval of beroving mee te maken. Wij helpen je om te gaan met de emotionele, juridische en financiële gevolgen.

Hulp na sexting

Sexting is het versturen van seksueel getinte foto's of filmpjes naar een vriend of vriendin. Bekijk wat je kunt doen als dit jou is overkomen. Erover praten helpt. Lees hoe je de berichten laat verwijderen. En hoe je bewijs verzamelt. 

Hulp na grooming

Bij grooming legt een volwassene via internet contact met een minderjarige. De persoon probeert iemand seksuele handelingen te laten verrichten of echt seksueel contact te hebben. Lees wat je zelf kunt doen als je te maken hebt met grooming.

Hulp na mensenhandel

Arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en gedwongen criminaliteit zijn vormen van mensenhandel. Lees wat je kunt doen en wat wij voor je kunnen betekenen.

Je bent waarschijnlijk slachtoffer van datingfraude

Je bent slachtoffer van datingfraude als je door je nieuwe liefde bent bestolen. Lees wat je kunt doen bij datingfraude.

Je bent slachtoffer van een creditboy

Iemand heeft je gevraagd of gedwongen om telefoonabonnementen af te sluiten en is ervandoor gegaan met de telefoons. Je bent achtergebleven met kosten die blijven oplopen.

Weet dat je niet de enige bent die dit is overkomen. Lees onze tips over wat je kunt doen.

Je bent waarschijnlijk slachtoffer van fraude met het betalen van voorschotten

Bij voorschotfraude word je met verschillende smoezen verleid om geld over te maken. Bijvoorbeeld door je te laten geloven dat je een loterij hebt gewonnen, of een erfenis of een lening krijgt. Het beloofde geld ontvang je alleen nooit. Lees wat je zelf kunt doen.

Je bent waarschijnlijk slachtoffer van Tikkiefraude

Bij Tikkiefraude vraagt iemand je tijdens een online aankoop om via betaaldienst Tikkie een klein bedrag over te maken. Zogenaamd bedoeld om je bankgegevens te controleren. Dit is echter een oplichter die via een nepwebsite aan je bank-inloggegevens probeert te komen. Weet dat je niet de enige bent die dit is overkomen. Lees wat je kunt doen als je hiermee te maken hebt.

Je bent slachtoffer van WhatsAppfraude

Bij WhatsApp-fraude vraagt een familielid of goede bekende je via WhatsApp om op korte termijn een flink bedrag over te maken. Maar het blijkt geen familielid of goede bekende te zijn, maar een oplichter. Lees wat je kunt doen als je hiermee te maken hebt.

Je bent waarschijnlijk slachtoffer van wangirifraude of belfraude

Bij wangirifraude, belfraude of telecomfraude heb je onverwachts een hoge telefoonrekening. Op je rekening staat dat je een buitenlands nummer hebt gebeld of ge-sms’t. Maar je hebt dit helemaal niet gedaan. Of in ieder geval niet bewust. Lees wat je kunt doen als je hiermee te maken hebt.

Je bent waarschijnlijk slachtoffer van skimming

Skimmen is een manier om geld te stelen van je bankpas. Criminelen stelen je betaalgegevens of frauderen met contactloos betalen. Bekijk wat je kunt doen en hoe wij je kunnen helpen.

Je bent waarschijnlijk slachtoffer van phishing

Phishing is fraude met je persoonlijke gegevens. Je gegevens zijn gestolen, en vervolgens is er geld gestolen of zijn er betalingen gedaan onder jouw naam. Lees wat je kunt doen als je te maken hebt met phishing.

Je bent waarschijnlijk slachtoffer van oplichting met online aankopen

Je hebt online iets gekocht en nooit ontvangen of iets verkocht en de koper heeft nooit betaald. Lees wat je zelf kunt doen.

Je bent waarschijnlijk slachtoffer van malware of ransomware

Iemand heeft je computer gehackt waardoor je computer slecht werkt of waardoor je niet bij je bestanden kunt. Lees wat je hierna kunt doen.

Slachtoffer van fraude

Omdat we niet weten wat je precies is overkomen, adviseren we je de informatie te lezen op onderstaande link over fraude en oplichting.

Kom je er niet uit?
Je kunt altijd bij ons terecht om verder te komen. Onze hulp is gratis. Zo kort als kan, zo lang als nodig is. Als je dat wilt, blijf je anoniem.

Je bent waarschijnlijk gebruikt als geldezel

Misbruikt worden als geldezel wordt ook wel fraude met betaalmiddelen genoemd. Je rekening is misbruikt om geld wit te wassen. Lees wat je kunt doen als je wordt misbruikt als geldezel.

Je bent waarschijnlijk slachtoffer van identiteitsfraude

Identiteitsfraude is het misbruiken van je persoonsgegevens. Dit gebeurt als iemand je paspoort, burgerservicenummer of handtekening heeft gestolen. Lees wat je kunt doen na identiteitsfraude.

Woninginbraak-preventie

Na een inbraak moeten vaak veel praktische zaken geregeld worden. Denk hierbij als eerst aan het blokkeren van eventueel gestolen (betaal)pasjes.

 • Blokkeer je rekening of creditcard via de Bankpassen Meldcentrale. Bel 0800 - 0313 of vanuit het buitenland +31 (0)88 - 38 55 372.
 • Wil je weten wat je kunt doen om je huis extra te beveiligen? Klik dan op onderstaande link.

Hulp en steun vragen

Je hebt aangegeven dat je langer dan 4 weken klachten hebt en dat je geen hulp hebt gezocht. Het is niet vreemd dat je je niet goed voelt of last hebt van stressklachten. Dat is normaal na een ingrijpende gebeurtenis.

Omdat klachten na 4 tot 6 weken meestal minder worden, zou hulp van buitenaf je kunnen helpen. Houd je klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer je na 6 weken nog steeds klachten hebt.

 • De Zelftest Mirror geeft tips wat je zelf kunt doen om de stress te verminderen.
 • Wil je geen test doen? Dan kun je meer lezen over stressklachten.

Wat fijn dat je hulp hebt gevonden voor je stressklachten

Wat fijn dat je hulp hebt gevonden voor je klachten. Houd je klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer je na 6 weken nog steeds klachten hebt.

Wat vervelend dat je geen hulp hebt gevonden voor je stressklachten

Wat goed dat je hulp hebt gezocht en heel vervelend dat je geen hulp hebt kunnen vinden. Het is niet vreemd dat je je niet goed voelt of last hebt van stressklachten. Dat is normaal na een ingrijpende gebeurtenis.

Omdat we niet weten waarom je geen hulp hebt gevonden, kunnen wij je op dit moment geen hulp bieden. Wij helpen je natuurlijk graag. Je kunt altijd bij ons terecht om verder te komen. Onze hulp is gratis. Zo kort als kan, zo lang als nodig is. Als je dat wilt, blijf je anoniem.

 • De Zelftest Mirror geeft tips wat je zelf kunt doen om de stress te verminderen.
 • Wil je geen test doen? Dan kun je meer lezen over stressklachten.

Hoe kan ik mijn stressklachten verminderen?

Je hebt aangegeven dat het niet zo goed met je gaat en dat je last hebt van stressklachten. Hoe vervelend het ook is, het is normaal dat je na zo´n ingrijpende gebeurtenis last hebt van stressklachten. Meestal gaan de klachten vanzelf over. Houd je klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer je na 6 weken nog steeds last hebt.

 • De Zelftest Mirror geeft tips wat je zelf kunt doen om de stress te verminderen.
 • Wil je geen test doen? Dan kun je meer lezen over stressklachten.

Houd je stressklachten in de gaten

Wat fijn dat het ondanks je klachten goed met je gaat. Omdat je je klachten nog niet langer dan 4 weken hebt, hoef jij je gelukkig geen zorgen te maken. Na 4 tot 6 weken zouden emotionele en lichamelijke klachten minder moeten worden. Houd je klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer je na 6 weken nog steeds klachten hebt.
Via onderstaande link kun je meer tips en adviezen lezen over stressklachten.

Fijn dat je geen stressklachten hebt

Fijn dat het goed met je gaat en dat je geen last hebt van stressklachten.
Het kan zijn dat je op een later moment toch nog klachten krijgt door wat er is gebeurd. Dat zijn normale reacties op een ingrijpende gebeurtenis. Blijf daarom de komende tijd goed op jezelf letten. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende ontspanning en hou contact met de mensen om je heen.

Wat fijn dat het goed met je gaat

Wat fijn dat je genoeg steun krijgt uit je omgeving en dat het verder goed met je gaat. Je kunt ook op een later moment nog klachten krijgen. Dit kan een gevolg zijn van de gebeurtenis en is een normale reactie. Deze klachten zouden na 4 tot 6 weken minder moeten worden. Je kunt altijd contact met ons opnemen voor hulp en advies. 

Hoe help ik een kind

Je hebt een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. Dit kan ook voor je kind of kinderen gevolgen hebben. Lees hoe je kinderen kunt helpen.

Hulp vragen als het minder goed gaat op je werk of privé

Je hebt aangegeven dat het minder goed gaat op je werk of privé. Lees meer over emotionele hulp na een ingrijpende gebeurtenis.

Emotionele hulp

Wanneer je er niet uitkomt, helpen wij je graag. Je kunt altijd bij ons terecht om verder te komen. Onze hulp is gratis. Zo kort als kan, zo lang als nodig is. Als je dat wilt, blijf je anoniem.

Neem contact met ons op

Je woont samen met volwassenen

Je hebt aangegeven dat je samenwoont met andere volwassene(n). Een ingrijpende gebeurtenis, die jou is overkomen kan ook voor je volwassen huisgenoten gevolgen hebben.

Wanneer dat ook voor je huisgenoten geldt, helpen wij graag. Je kunt altijd bij ons terecht om verder te komen. Onze hulp is gratis. Zo kort als kan, zo lang als nodig is. Als je dat wilt, blijf je anoniem.

Wat fijn dat het goed met je gaat

Wat fijn dat je genoeg steun krijgt uit je omgeving en dat het goed met je gaat. Krijg je op een later moment toch klachten? Dit kan een gevolg zijn van de gebeurtenis en is een normale reactie. Deze klachten zouden na 4 tot 6 weken minder moeten worden. Je kunt altijd contact met ons opnemen voor hulp en advies.

Hulp vragen en contact met lotgenoten

Je hebt aangegeven dat je behoefte hebt aan meer steun. Je omgeving wil vaak helpen, maar weet soms niet hoe. Vind je het moeilijk om hulp te vragen aan familie, vrienden of bekenden? Lees dan onze tips.

Hulp en steun vragen

Je bent slachtoffer van online fraude of datingfraude. Het kan helpen om verhalen te lezen van lotgenoten en steun te zoeken bij elkaar. In de Slachtofferhulp Community kun je anderen steunen, tips uitwisselen en ervaringen delen.

Hulp vragen

Je hebt aangegeven dat je behoefte aan meer steun hebt. Je omgeving wil vaak helpen, maar weet soms niet hoe. Vind je het moeilijk om hulp te vragen aan familie, vrienden of bekenden? Lees dan onze tips.

Wat fijn dat je geen lichamelijke klachten hebt of gewond bent geraakt

Wanneer je op een later moment toch merkt dat je klachten hebt, aarzel dan niet om hulp te zoeken. Niet alle klachten verschijnen direct na de gebeurtenis.

Houd je lichamelijke klachten of verwondingen in de gaten

Wat vervelend dat je klachten of verwondingen hebt. Gelukkig staan die je op dit moment niet heel erg in de weg. Houd je klachten of verwondingen wel in de gaten. Wanneer dit in de toekomst erger wordt, kun je altijd contact opnemen met je huisarts.

Bezoek de huisarts

Je hebt aangegeven dat je:

 • 1 of meer klachten hebt die je in de weg staan in je dagelijks leven en dat
 • de klachten langer dan 3 maanden duren of je dit niet precies weet

Het is aan te raden dat je een huisarts bezoekt. Je huisarts kan je zelf helpen of doorverwijzen als dat nodig is.

Tegemoetkoming Schadefonds Geweldsmisdrijven

Je hebt waarschijnlijk recht op een tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven als:

 • je slachtoffer bent van een opzettelijk geweldsmisdrijf of van seksueel misbruik,
 • je daardoor ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebt opgelopen,
 • het misdrijf in Nederland heeft plaatsgevonden,
 • de schade niet op een andere manier vergoed wordt.

Lees hoe je erachter komt of je recht hebt op een tegemoetkoming of hoe je een aanvraag indient.

Schadevergoeding van de dader via een civiele procedure

Je hebt aangegeven dat je zaak in behandeling is genomen.
Omdat de dader bekend is, is het mogelijk een schadevergoeding te eisen van de dader via een civiele procedure. Doe dit pas als het op andere manieren niet is gelukt om een schadevergoeding te krijgen.

Je betaalt in de meeste gevallen zelf de kosten voor een civiele procedure.

Schadevergoeding van de dader in het strafproces

Je hebt aangegeven dat je zaak in behandeling is en dat je schade of kosten hebt. Wil je in de strafzaak een schadevergoeding eisen van de dader? Wij helpen jou je schade in kaart te brengen en de formulieren in te vullen die nodig zijn om een schadevergoeding te eisen.

Vraag bij de politie na of de dader is aangehouden

Je hebt aangegeven dat je nog geen bericht hebt gekregen of je zaak in behandeling is genomen.

Neem contact op met de politie om te vragen of de dader is aangehouden.
Is de dader aangehouden en komt er een strafzaak? Dan kun je misschien de dader de schade laten betalen. Gebruik onderstaande tool en vink aan dat de dader is aangehouden.

Medische kosten: zoek rekeningen en check bij zorgverzekering

 • Ga bij je zorgverzekering na welke kosten worden vergoed.
 • Bewaar de rekeningen van medische kosten die niet door je zorgverzekering worden vergoed.
 • Gemaakte medische kosten gaan soms ten koste van het eigen risico van je zorgverzekering. Je krijgt daarover bericht van je zorgverzekering. Bewaar dit bericht zodat je kunt bewijzen dat je deze kosten hebt gemaakt.

Schadevergoeding via de inboedelverzekering of opstalverzekering

Je hebt aangegeven dat je gestolen of beschadigde spullen hebt en dat je zaak in behandeling is.

Heb je een inboedelverzekering of opstalverzekering?
Meld de schade aan je spullen zo snel mogelijk bij je verzekeraar. Ook als je nog niet weet of je de schade vergoed wilt krijgen via de verzekering. Wij helpen bij het in kaart brengen van de schade en het invullen van de formulieren voor de verzekering.

Inboedelverzekering
Een inboedelverzekering dekt schade aan je spullen in huis of bedrijf. Onder de inboedel vallen alle losse spullen die je zo kunt verhuizen zonder dat iets aan je woning stuk gaat.

Opstalverzekering
Heb je een koopwoning? Je opstalverzekering (ook wel woonhuisverzekering genoemd) dekt schade aan spullen die vastzitten in en aan het huis of bedrijf. Daaronder vallen bijvoorbeeld deuren of ramen. Heb je een huurwoning? Neem dan contact op met de verhuurder.

Kun jij je schade of kosten vergoed krijgen?

Je hebt aangegeven dat je:

 • schade hebt opgelopen of kosten hebt gemaakt,
 • stressklachten hebt die langer dan 4 weken duren of 
 • lichamelijke klachten hebt.

De mogelijkheden om schade vergoed te krijgen zijn afhankelijk van verschillende dingen. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen. Bij gestolen of beschadigde spullen is het verstandig om de bonnen te bewaren voor een schadevergoeding. Voor vergoed krijgen van smartengeld bij letselschade, kan het helpen om een logboek te maken, waarin je dagelijks je klachten bijhoudt.

Onze experts helpen je graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden om je schade vergoed te krijgen. Je kunt altijd contact met ons opnemen.

Gelukkig geen schade of kosten

Wat fijn dat je geen schade of kosten hebt door de gebeurtenis.
Heb je op een later moment toch schade of kosten door de gebeurtenis?
Je kunt onderstaande tool gebruiken om te bepalen bij wie je schade of kosten vergoed kunt krijgen. Ook kun je altijd weer contact opnemen met 1 van onze medewerkers.

Zaak wordt niet in behandeling genomen

Je hebt bericht gekregen dat je zaak wordt geseponeerd. Dat betekent dat het strafbare feit niet verder wordt vervolgd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er niet voldoende bewijs is. Je kunt een klacht indienen wanneer je het niet eens bent met het besluit. Dit heet een artikel 12 procedure. Je kunt een klachtenbrief sturen naar het gerechtshof. Wij kunnen je daarbij helpen. Lees hier meer over op onze website.

Nog geen bericht over aangifte

Je bent slachtoffer geworden van een strafbaar feit en hebt daar aangifte van gedaan. Het strafproces begint na de aangifte. Je hebt recht op informatie over wat er met de strafzaak gebeurt.

Heb je aangifte gedaan en weet je niet of de politie onderzoek gaat doen? Er zijn 2 manieren om daar achter te komen:

Zaak in behandeling

Je hebt bericht gekregen dat je strafzaak in behandeling is bij het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat het opsporingsonderzoek van de politie is afgerond en dat er een verdachte is. De officier van justitie laat je per brief weten wat er met de strafzaak gebeurt. Lees meer over de beslissingen die de officier van jusititie kan nemen.

De officier van justitie behandelt de zaak

In elke fase van het strafproces kun je gebruik maken van bepaalde rechten. Lees meer over je rechten in het strafproces.

Neem gerust contact op

Je hebt aangegeven dat wij je niet hoeven te bellen. Wil je op een later moment toch een medewerker spreken? Neem gerust contact op.

Onze medewerkers bieden emotionele steun, begeleiden je in het strafproces en helpen je bij je schadevergoeding. Stel ons je vraag per telefoon, mail of chat.

Bel me terug

Je vindt het prettig als wij contact met je opnemen.

Wij bellen je binnen een aantal dagen terug op het telefoonnummer dat je hebt opgegeven.

Over een aantal dagen bellen wij je

Wij bellen je over een aantal dagen op het telefoonnummer dat je hebt opgegeven.

Geen strafbaar feit

Wat je hebt meegemaakt is waarschijnlijk geen strafbaar feit. Er komt dan geen strafzaak omdat er geen verdachte is.  

Je hebt waarschijnlijk recht op een tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven als:

 • je slachtoffer bent van een opzettelijk geweldsmisdrijf of van seksueel misbruik,
 • je daardoor ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebt opgelopen,
 • het misdrijf in Nederland heeft plaatsgevonden,
 • de schade niet op een andere manier vergoed wordt.

Aan het eind van deze vragenlijst vertellen we je meer over het recht op een tegemoetkoming.

We denken dat we je kunnen helpen. Hiervoor stellen we je eerst een aantal vragen. Zodat we je een persoonlijk advies kunnen geven dat past bij je situatie. We geven advies over schadevergoeding, het strafproces en omgaan met stressklachten. Het beantwoorden duurt ongeveer 10 minuten. We staan stil bij verschillende onderwerpen.

Je hebt bericht gekregen dat je zaak niet in behandeling wordt genomen: je zaak is geseponeerd. Je kunt een klacht indienen wanneer je het niet eens bent met dit besluit. Dit heet een artikel 12 procedure. Wij kunnen je daarbij helpen. Aan het eind van deze vragenlijst geven wij je daarover meer informatie.

De officier van justitie neemt na de behandeling van de zaak een besluit. Je wordt met een brief geïnformeerd over dit besluit. Mogelijke besluiten:

 • de zaak wordt niet verder vervolgd (geseponeerd)
 • de officier van justitie bepaalt de straf
 • de zaak gaat door naar de rechter, die beslist over de straf

Aan het eind van de deze vragenlijst geven wij je hierover meer informatie in je persoonlijk advies.

Je bent slachtoffer geworden van een misdrijf en hebt daarvan aangifte gedaan. Het strafproces begint na aangifte van een strafbaar feit.
Na je aangifte bekijkt de politie of er een opsporingsonderzoek komt naar de verdachte of niet. Afhankelijk van dit besluit of de uitkomst van het opsporingsonderzoek wordt je zaak doorgezet naar OM (officier van jusitie).
Bij het afronden van deze vragenlijst krijg je meer informatie over het verloop van het strafproces en wat je rechten zijn.

Wat fijn dat je geen schade of kosten hebt door de gebeurtenis.
Heb je op een later moment toch schade of kosten door de gebeurtenis? Je kunt altijd weer contact opnemen met 1 van onze medewerkers.

Je hebt aangegeven dat je schade hebt. Dit kan ook letselschade zijn. Letselschade is de lichamelijke of psychische schade die iemand oploopt door een gebeurtenis. Hiervoor kun je in sommige gevallen een vergoeding krijgen, dit noemen we smartengeld. Onze experts helpen je graag bij het in kaart brengen van je schade en geven advies over de mogelijkheden om je schade vergoed te krijgen. Als je wilt dat wij je terugbellen, kan je dit aangeven aan het eind van deze vragenlijst. In je persoonlijke advies geven wij je tips en adviezen.

Wat vervelend dat je gewond bent geraakt of andere lichamelijke klachten hebt.

Lichamelijke of psychische schade die iemand oploopt door een gebeurtenis wordt letselschade genoemd. Hiervoor kun je in sommige gevallen een vergoeding krijgen: dit heet smartengeld. Bij de volgende vragen komen wij hier op terug.

Wat fijn dat je geen lichamelijke klachten hebt of gewond bent geraakt door de gebeurtenis. Wanneer je op een later moment toch merkt dat je klachten hebt, aarzel dan niet om hulp te zoeken. Niet alle klachten verschijnen direct na de gebeurtenis.

Wat fijn dat je genoeg steun krijgt uit je omgeving en dat het verder goed met je gaat. Weet wel dat je ook op een later moment nog klachten kunt krijgen. Dit kan een gevolg zijn van de gebeurtenis en is een normale reactie. Deze klachten zouden na 4 tot 6 weken minder moeten worden. Je kunt altijd contact met ons opnemen voor hulp en advies. 

Wat fijn dat je genoeg steun krijgt uit je omgeving en dat het goed met je gaat. Weet wel dat je op een later moment nog klachten kunt krijgen. Dit kan een gevolg zijn van de gebeurtenis en is een normale reactie. Deze klachten zouden na 4 tot 6 weken minder moeten worden. Je kunt altijd contact met ons opnemen voor hulp en advies.

Je hebt aangegeven dat je meer steun wilt hebben. Je omgeving wil vaak helpen, maar weet niet altijd hoe. Aan het eind van deze vragenlijst geven wij je tips en adviezen hoe je hulp en steun kunt vragen.

Wat vervelend dat het na de gebeurtenis minder goed met je gaat. Hoe vervelend het ook is, het is normaal dat je na zo'n ingrijpende gebeurtenis last hebt van stressklachten. Meestal gaan deze klachten vanzelf over. Houd je klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer je na 6 weken nog steeds klachten hebt.

Aan het einde van deze vragenlijst kun je aangeven of je wilt dat wij je terugbellen. En geven wij tips en adviezen over wat je kunt doen aan je stressklachten en ook hoe je hulp kunt vragen.

Je hebt aangegeven dat je samenwoont met andere volwassenen. Een ingrijpende gebeurtenis kan nare gevolgen hebben voor jou, maar ook je huisgenoten kunnen last krijgen van lichamelijke of psychische klachten. Meestal gaan die klachten vanzelf over. Houd je klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer je na 6 weken nog steeds klachten hebt.

Hebben je volwassen huisgenoten last van deze klachten? Dan helpen wij je ook graag. Wij kunnen je beter helpen nadat we je hebben gesproken. Aan het einde van deze vragenlijst kun je aangeven of je wilt dat wij je terugbellen.

Ook geven wij tips en adviezen over wat je zou kunnen doen voor jezelf en je huisgenoten.

Je hebt aangegeven dat je 1 of meer kinderen hebt. Een ingrijpende gebeurtenis kan nare gevolgen hebben voor jou, maar helaas ook je kind(eren) kunnen last krijgen van lichamelijke of psychische klachten. Deze klachten zouden na 4 tot 6 weken minder moeten worden.

Aan het eind van deze vragenlijst geven wij tips en adviezen over wat je voor jezelf en je kind(eren) kan doen.

Na een ingrijpende gebeurtenis is het heel normaal dat je last hebt van emoties en stressklachten. Het is goed om jezelf de tijd te gunnen om de gebeurtenis te verwerken. Stop je emoties niet weg. Sta stil bij wat je is overkomen, maar zoek ook afleiding. Het helpt om je dagelijkse ritme vast te houden. In de volgende vragen gaan we in op je persoonlijke situatie.

Stressklachten na een ingrijpende gebeurtenis zouden na 4 tot 6 weken minder moeten worden. Het is dan ook heel goed dat je hulp hebt gezocht en hebt gevonden. Houd je klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer je na 6 weken nog steeds klachten hebt.

Aan het eind van de vragenlijst geven wij je nog een aantal aanvullende tips en adviezen.

Erg vervelend dat het je niet is gelukt hulp te vinden. Omdat we niet weten waarom je geen hulp hebt gevonden, kunnen wij je op dit moment hiervoor geen hulp bieden. Aan het einde van deze vragenlijst kun je aangeven of je teruggebeld wilt worden door 1 van onze medewerkers. Zo kunnen wij je verder helpen. In je persoonlijk advies geven wij aanvullende tips en adviezen. De volgende vragen gaan in op gevolgen van de gebeurtenis op je leven, het strafproces en mogelijkheden om schade vergoed te krijgen.

Wat vervelend dat je last hebt van stressklachten. Hulp van buitenaf van anderen kan je helpen om je klachten te verminderen. Meestal gaan deze vanzelf over. Houd je klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer je na 6 weken nog steeds klachten hebt.

Aan het eind van deze vragenlijst geven wij je meer tips en advies bij wat je is overkomen.

Hoe vervelend het ook is, het is normaal dat je na zo'n ingrijpende gebeurtenis last hebt van stressklachten. Meestal gaan deze vanzelf over. Houd je klachten goed in de gaten en ga naar de huisarts wanneer je na 6 weken nog steeds klachten hebt.

Aan het eind van deze vragenlijst geven wij je meer tips en advies bij wat jou is overkomen.

Weet dat je op een later moment alsnog klachten kunt krijgen zoals hoofdpijn, spanningen, huilbuien of nare herinneringen. Dit kan een gevolg zijn van de gebeurtenis en is een normale reactie. Je kunt altijd contact met ons opnemen voor hulp en advies.

Wat vervelend dat je slachtoffer bent van fraude. We hebben op basis van je antwoord kunnen vaststellen van welke vorm van fraude je slachtoffer bent. Aan het eind van deze vragenlijst geven wij je tips over het soort fraude dat jou is overkomen.
De volgende vragen gaan verder in op stressreacties, het strafproces en mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. 

Wat vervelend dat je slachtoffer bent van fraude. We hebben op basis van je antwoord niet kunnen vaststellen van welke vorm van fraude je slachtoffer bent. Daarom geven wij je aan het eind van deze vragenlijst algemene informatie over fraude en oplichting. Daarnaast kun je aangeven of teruggebeld wilt worden zodat we je verder kunnen helpen.

De volgende vragen gaan verder in op stressreacties, het strafproces en mogelijkheden om schade vergoed te krijgen.

Wat vervelend dat je slachtoffer bent van fraude. We hebben op basis van je antwoord kunnen vaststellen van welke vorm van fraude je slachtoffer bent. Aan het eind van deze vragenlijst geven wij je tips over het type fraude dat je is overkomen.

De volgende vragen gaan verder in op stressreacties, het strafproces en mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. 

Je hebt gemerkt dat er werd ingebroken en hebt de inbreker gezien. Dit kan de gebeurtenis extra ingrijpend maken en kan veel stress veroorzaken. Dit is heel normaal, maar maakt het natuurlijk niet minder vervelend. Aan het eind van deze vragenlijst geven wij je tips en advies bij wat je is overkomen.

De volgende vragen gaan verder in op stressreacties, het strafproces en mogelijkheden om schade vergoed te krijgen.

Een woninginbraak is een ingrijpende gebeurtenis en kan veel stress veroorzaken. Dit is heel normaal, maar maakt het natuurlijk niet minder vervelend. Aan het eind van deze vragenlijst geven wij je tips en advies bij wat je is overkomen.

De volgende vragen gaan verder in op stressreacties, het strafproces en mogelijkheden om schade vergoed te krijgen.

Een woninginbraak is een ingrijpende gebeurtenis en kan veel stress veroorzaken. Dit is heel normaal, maar maakt het natuurlijk niet minder vervelend. Aan het eind van deze vragenlijst geven wij je tips en advies bij wat je is overkomen.

De volgende vragen gaan verder in op stressreacties, het strafproces en mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. 

Een woninginbraak is een ingrijpende gebeurtenis en kan veel stress veroorzaken. Dit is heel normaal, maar maakt het natuurlijk niet minder vervelend. De volgende vragen gaan verder in op stressreacties, het strafproces en mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. Aan het eind van deze vragenlijst geven wij je tips en advies bij wat je is overkomen.