De rechten van slachtoffers & nabestaanden

Uw rechten in het strafproces

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u een aantal rechten. Hieronder leest u welke rechten dat zijn. Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft.

De rechten van het slachtoffer

 • U heeft recht op informatie over het doen van aangifte en over wat er daarna met uw zaak gebeurt. Als u dat wilt, dan houden de politie en het Openbaar Ministerie u op de hoogte van het verloop van uw zaak. Ook als er spullen van u in beslag zijn genomen heeft u recht op informatie hierover.

  Als u tussendoor vragen heeft over uw zaak kunt u hierover bellen met het Slachtofferloket bij u in de buurt.


  Meer over uw recht op informatie

 • U heeft recht op onze hulp. Wij worden hiervoor gesubsidieerd door het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Wij bieden praktische hulp, emotionele steun en juridisch advies. Onze hulp is altijd gratis.
  Meer over onze juridische hulp

 • Bent u bang voor uw veiligheid? Bijvoorbeeld dat u nog een keer slachtoffer wordt? Met de politie of de officier van justitie kunt u bekijken wat u zelf kunt doen en wat de politie of de officier van justitie kunnen doen om u te beschermen. Besluit u om aangifte te doen? U kunt de politie vragen om uw naam en/of uw adres niet in uw aangifte zetten.

  Meer over de bescherming van uw gegevens

   

 • U heeft het recht om aangifte te doen van een strafbaar feit. Ook minderjarigen hebben dit recht. Voordat u aangifte doet, krijgt u informatie over wat er gebeurt tijdens uw aangifte en daarna.
  Meer over het doen van aangifte

 • U mag zich altijd laten bijstaan door een advocaat, bijvoorbeeld tijdens de aangifte of strafzitting. In een aantal gevallen is een advocaat gratis. U kunt zich ook gratis laten bijstaan door een van onze juridisch medewerkers.

  Vindt u het fijn dat een vriend of familielid met u meegaat? Dan kunt u dit aanvragen bij de politie of de officier van justitie. Als dit niet mag, dan leggen ze uit waarom dat niet mag.

  Meer informatie over rechtshulp

 • Begrijpt u de Nederlandse taal niet goed? U heeft recht op een gratis tolk tijdens de aangifte, in het strafproces en in de gesprekken met Slachtofferhulp Nederland. U kunt dit bij de betrokken organisaties aanvragen.

  Ook heeft u recht op schriftelijke vertaling van documenten die gaan over uw aangifte en de strafzaak. Hiervoor stuurt u een brief naar de officier van justitie of de rechter. Wij kunnen u hierbij helpen. Neem contact met ons op.

 • Heeft u schade door het strafbare feit en is er een verdachte? Vaak kunt u dan een schadevergoeding eisen van de dader. In sommige gevallen kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven een tegemoetkoming geven voor uw schade. Een van onze medewerkers of een advocaat kan u helpen bij het indienen van uw aanvraag voor schadevergoeding.

 • U mag vragen om contact met de verdachte of dader. Wij kunnen u doorverwijzen naar organisaties die helpen om in contact te komen met een verdachte of dader. Zij vertellen u wat de mogelijkheden zijn en vragen de verdachte of dader of hij ook contact met u wil. Als dat zo is, dan kunt u contact hebben.

  Meer over contact met de dader

 • De organisaties waarmee u contact heeft over uw zaak moeten u goed behandelen. En zij moeten rekening houden met wat belangrijk voor u is. Vindt u dat u niet goed wordt behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie.

  Komt u er niet uit?

  Heeft u een klacht ingediend bij de politie of het Openbaar Ministerie maar komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

 • Besluit de officier van justitie dat er geen strafzaak komt tegen de verdachte? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een klacht sturen naar het gerechtshof. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland of een advocaat kan u hierbij helpen.

  Meer over het indienen van een klacht

 • U mag vragen om het dossier van de strafzaak in te zien. Dat kunt u aan de officier van justitie of rechter vragen. U kunt de officier van justitie ook vragen om documenten toe te voegen aan het dossier van uw zaak, bijvoorbeeld een persoonlijke verklaring. Een van onze medewerkers of een advocaat kan u hierbij helpen.

  Neem contact met ons op

 • Bent u getuige in een strafzaak? En heeft u hierdoor kosten, bijvoorbeeld reiskosten of kosten omdat u niet kunt werken? Dan kunt u deze kosten terugvragen van de overheid. Op de dagvaarding of oproeping vindt u daarover meer informatie. Wij kunnen u hierbij helpen. Neem gerust contact met ons op.

 • Bent u slachtoffer van een ernstig strafbaar feit of nabestaande van het slachtoffer? En komt er een strafzitting? U kunt dan aan de rechter, de officier van justitie en de verdachte laten weten wat het misdrijf met u heeft gedaan en hoe u tegen de zaak aankijkt. Soms kunt u ook voor de zitting een gesprek met de officier van justitie krijgen. Een van onze medewerkers kan u helpen om dit voor te bereiden.

  Lees verder over het spreekrecht

 • U heeft recht op informatie over verlof, vrijlating of ontsnapping van de verdachte of dader. Als u dat wilt, houdt de officier van justitie of de rechter u op de hoogte over verlof, vrijlating of eventuele ontsnapping van de verdachte of de dader.

  Dader veroordeeld, en dan?

 

Advies & hulp

Onze medewerkers zijn opgeleid om u te ondersteunen in het strafproces. Zij kunnen u informeren over uw rechten en helpen bij alles wat er op u af komt. Onze hulp is altijd gratis. Neem voor advies & hulp contact met ons op via chat, e-mail, social media of telefoon.

Slachtoffer van een strafbaar feit in een ander EU-land?

Bent u als Nederlander tijdens uw verblijf in een ander EU-land slachtoffer van een strafbaar feit? Of bent u nabestaande van een slachtoffer van een strafbaar feit? Dan heeft u een aantal rechten. In ons informatieblad Rechten van slachtoffers van strafbare feiten in andere EU-landen leest u welke rechten dat zijn en wat Slachtofferhulp Nederland voor u kan betekenen.

Hoe gaat het met u? Doe de online stresstest.

Door het strafproces kunt u extra stress ervaren. U moet veel regelen en besluiten en u wordt weer geconfronteerd met wat er gebeurd is. Iedereen reageert anders op een ingrijpende gebeurtenis. De een heeft weinig stressklachten en de ander heeft veel stressklachten.

Lees meer over stressklachten