Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring

Ondersteuning cliënten sociale wijkteams

Het sociale wijkteam kan te maken krijgen met slachtoffers van bijvoorbeeld een misdrijf, verkeersongeluk of suïcide binnen de familie. Heeft uw sociale wijkteam behoefte aan extra mankracht om deze slachtoffers de ondersteuning te geven die zij verdienen? Schakel dan kosteloos Slachtofferhulp Nederland in. Wij geven slachtoffers juridische, psychosociale en praktische ondersteuning, en stemmen onze dienstverlening altijd af op de individuele behoefte.

Altijd passende ondersteuning

Matched care: afstemmen op cliëntsituatie

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt cliënten op basis van ‘matched care’. Medewerkers stemmen de ondersteuning af op kenmerken van de cliënt, zoals mentale en sociale vaardigheden, kwetsbaarheid, omgevingsfactoren. De behoefte van de cliënt staat centraal.

Stepped care: ondersteuning waar dat kan, behandeling waar nodig

Bij de begeleiding van mensen met psychische problemen hanteren wij de methode psychosociale ondersteuning, waarbij wij uitgaan van de ‘stepped care’-benadering. Deze vorm van psychosociale hulp past bij de meeste slachtoffers. Normaal gesproken reageren slachtoffers veerkrachtig op een ingrijpende gebeurtenis en hebben ze geen gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg nodig.

Watchful waiting: stressreacties monitoren

Onze medewerkers kennen de psychische effecten van ingrijpende gebeurtenissen en gebruiken daarbij de ‘watchful waiting’-benadering. Medewerkers zijn er op getraind om stressreacties te monitoren en normaliseren. We signaleren (dreigende) chronische stressreacties en verwijzen tijdig naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Voordelen van onze ondersteuning

 • Slachtofferhulp Nederland heeft geen wachtlijsten.
 • We hebben medewerkers in heel Nederland.
 • Jarenlange expertise op het gebied van juridische ondersteuning na misdrijven:
  • informeren en adviseren over rechten, zoals het aansprakelijkheidsrecht,
  • ondersteunen tijdens het strafrechtelijk traject,
  • helpen bij het herstellen van materiele en immateriële schade, bijvoorbeeld bij het aanvragen van financiële vergoedingen via fondsen,
  • ook praktische hulp, bijvoorbeeld bij het invullen van verzekeringspapieren of begeleiden bij de aangifte.
 • We stemmen onze ondersteuning af op de individuele behoefte: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.
 • Wij hanteren gedegen psychosociale ondersteuningsmethodieken vanuit onder meer de presentatiebenadering.

Voor wie is dit relevant?

 • Medewerkers sociaal wijkteams
 • Maatschappelijk werkers
 • Sociaal raadslieden
 • Medewerkers sociaal domein gemeenten

Zijn er voorwaarden?

Cliënten moeten onder de doelgroepen vallen van Slachtofferhulp Nederland, namelijk getroffenen van misdrijven, verkeersongelukken, vermissing of zelfdoding.

Wat kost het?

Deze dienstverlening is beschikbaar dankzij gemeentelijke subsidies en financiering door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Direct contact

Beleidsadviseur Franck WagemakersFranck Wagemakers

F.Wagemakers@slachtofferhulp.nl
030 – 234 01 16