Wij gebruiken cookies en andere technieken om uw ervaring op onze websites te verbeteren en om advertenties te tonen. Als u doorklikt gaat u akkoord met het plaatsen van de cookies en het gebruik van cookietechnieken.

Privacy | Cookieverklaring

Partners

Samenwerken en kennisdelen is essentieel voor Slachtofferhulp Nederland. Dat doen we met partners in de strafrechtketen en in ons netwerk. Partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, Perspectief Herstelbemiddeling en Victim Support Europe. Ook hebben we intensief contact met de Raad voor de Rechtspraak.

Strafrechtketen

In de strafrechtketen gaat het om een reactie namens de samenleving op gepleegde strafbare feiten. De samenleving als geheel mag verwachten dat die reactie snel en adequaat is. Wie een misdrijf heeft begaan, moet snel en efficiënt worden berecht. Het slachtoffer mag verwachten dat hij of zij goed ondersteund en geïnformeerd wordt over zijn of haar rechten. Ketensamenwerking is geen doel op zich maar draagt bij aan deze adequate reactie.

Partijen waarmee Slachtofferhulp Nederland in de strafrechtketen samenwerkt zijn onder andere het OM, de politie, reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, Halt, CJIB, DJI, Schadefonds en Perspectief Herstelbemiddeling.

Sociale veiligheid

Slachtofferhulp Nederland helpt bij het vergroten van de sociale veiligheid in gemeenten. Een inbraak, verkeersongeval, beroving, seksueel geweld of een levensdelict kan iedereen overkomen. Wij bieden slachtoffers emotionele hulp, begeleiden ze in het strafproces en helpen hen bij het indienen van schadevergoeding. We werken samen met gemeenten, politie, Openbaar Ministerie (OM), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC).

Sociaal domein

In het sociaal domein maakt Slachtofferhulp Nederland deel uit van verschillende ketensamenwerkingen op het gebied van preventie en zorg. We werken onder meer samen met Veilig Thuis, Centra voor Seksueel Geweld (CSG) en sociale wijkteams. De slachtoffers benaderen we actief, omdat niet iedereen ons makkelijk weet te vinden. We ondersteunen slachtoffers waar dat kan en verwijzen door waar nodig. Op die manier sluiten we aan op lokale zorgketens en verlenen we slachtoffers de gewenste ondersteuning dichtbij huis.

Rampen en calamiteiten

Rampen en calamiteiten komen altijd onverwacht, maar hebben een grote maatschappelijke impact. Denk aan omvangrijke zedenzaken, de MH17 vliegramp of dreigende terroristische aanslagen. Slachtofferhulp Nederland werkt samen met gemeenten, GGD en Veiligheidsregio’s in de nazorg van kleinschalige en grootschalige ingrijpende gebeurtenissen. Steeds vaker worden wij ingeschakeld als partner.

Wij informeren, adviseren en bieden als het nodig is onmiddellijke emotionele hulp aan slachtoffers, betrokkenen en eventuele nabestaanden. Ook bieden we nazorg: de communicatie met getroffenen via een online 1-loketfunctie en bij de financiële en juridische nasleep. Via onze piketdienst zijn wij 365 dagen per jaar, dag en nacht bereikbaar voor de eerste opvang van slachtoffers.