Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Onderzoek en publicaties

Wij ontvangen regelmatig onderzoeksaanvragen en afstudeerverzoeken. Dit juichen wij toe, omdat onderzoek kan bijdragen aan een betere dienstverlening en beter herstel voor slachtoffers. Daarin werken wij graag samen met universiteiten, kennispartners en onderzoekscentra. Wel hanteren wij bij de beoordeling van aanvragen heldere criteria, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, toegevoegde waarde en uitvoerbaarheid.

Samen onderzoek doen

Onze kennis bouwen wij voor een belangrijk deel op in de praktijk: zo staan wij jaarlijks 150.000 slachtoffers persoonlijk met raad en daad bij. Daarbij maken onze experts gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten en gevalideerde methodieken. Ook hoe mensen onze dienstverlening gebruiken, levert een schat aan informatie op. Daarnaast voeren wij eigen onderzoek uit en dragen wij op diverse andere manieren bij aan kennisontwikkeling en kennisdeling:

 • Sinds 2020 hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Met deze organisatie werken wij aan een gezamenlijke onderzoeksagenda om onze dienstverlening in de toekomst nog meer evidence-based uit te voeren.

 • Wij werken zeer regelmatig mee aan onderzoeksprojecten van universiteiten en andere (kennis)instituten zoals nationaal psychotraumacentrum ARQ, het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 • Jaarlijks organiseren wij voor zo’n 60 deelnemers uit ons netwerk een Summerschool voor de uitwisseling van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van slachtofferschap.

 • Belasting voor slachtoffers en de beschikbaarheid van eventuele (na)zorg.
 • Nut en opbrengst van het onderzoek voor slachtoffers en/of voor onze dienstverlening.
 • Kwaliteit van het onderzoek en de onderzoekers: bij voorkeur gerenommeerde onderzoeksinstituten en academische onderzoekers.
 • Uitvoerbaarheid: we wegen mee of de relevante onderzoekspopulatie uit ons clientregistratiesysteem te selecteren is (dit is bijvoorbeeld niet het geval voor personen met een licht verstandelijke beperking of slachtoffers van hatecrime). In sommige gevallen kan gewerkt worden met proxies.
 • Bij academisch onderzoek: groen licht van de medisch-ethische commissie.
 • Organisatorische werklast (bijvoorbeeld steekproeven trekken; mailings; werven via website/socials; registratie retourpost; afhandelen van mailtjes en telefoontjes), en de mogelijkheid om onze kosten door te berekenen.
 • De fase waarin een verzoek bij ons terecht komt. Is dit bij het opstellen van een onderzoeksplan of in de offertefase, dan is er nog ruimte om te bespreken wat onze (on)mogelijkheden zijn. Verzoeken die bij ons komen op het moment dat er slachtoffers gezocht/benaderd moeten worden, worden in de regel niet gehonoreerd.
 • Hoeveelheid onderzoeken naar een bepaalde doelgroep (parameters/periode).

Lopend onderzoek slachtofferschap

Onderzoek onder en naar slachtoffers is zeer belangrijk. Hun ervaringen en meningen zijn waardevol voor politici, beleidsmakers, hulpverleners en wetenschappers. Daarom stimuleren wij kennisontwikkeling op dit terrein. Lees hoe wij hieraan bijdragen en bij welke onderzoeken we betrokken zijn.

Het 2-ASAP consortium (Towards Accurate Screening and Prevention for PTSD): Onderzoek naar vroegtijdige opsporing en preventie van PTSS

Door
Amsterdam UMC (locatie AMC, afdeling Psychiatrie) in samenwerking met andere universiteiten, zorginstellingen, ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties

Rol Slachtofferhulp Nederland
Betrokken bij werving deelnemers en advies implementatie eindproducten

Toelichting
Het belangrijkste doel van dit onderzoek is het voorkomen van PTSS (posttraumatische stressstoornis) en bijbehorende problemen zoals slaapproblemen, het in gedachten of dromen herbeleven van de gebeurtenis, verhoogde spanning, angst en negatieve emoties. Beoogd wordt een methode te ontwikkelen om mensen met een hoog risico op PTSS na een ingrijpende gebeurtenis vroeg op te sporen. Hierdoor wordt het mogelijk om degenen met een hoog risico gericht (preventieve) hulp aan te bieden om langdurige problemen te voorkomen. Het consortium voert hiervoor meerdere deelonderzoeken uit.

Meer informatie

Promotieonderzoek naar de mogelijkheden om hulpverlening aan slachtoffers te verbeteren.

Door
Marieke Saan (in een samenwerking tussen Slachtofferhulp Nederland en Universiteit Utrecht)
Rol Slachtofferhulp Nederland
Medefinancier, werving deelnemers

Toelichting
Slachtofferhulp door vrijwilligers, werkt dat? Wat is de wetenschappelijke basis? DIt onderzoek probeert hierin inzicht te krijgen via een review van de internationaal beschikbare wetenschappelijke literatuur over behulpzame en niet-behulpzame reacties van de omgeving van slachtoffers - vanuit het perspectief van de slachtoffers. De resultaten worden gebruikt om de hulpverlening aan slachtoffers, ook door Slachtofferhulp Nederland, te onderbouwen, verbeteren en vernieuwen. 

 

Vervolg op het TrafVic-onderzoek dat inzoomt op de psychische klachten en hulpbehoefte van kinderen die te maken hebben gehad met een verkeersongeluk.

Door
Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Centrum45 in samenwerking met Fonds Slachtofferhulp

Rol van Slachtofferhulp Nederland
Het hoofd van de afdeling Kennis, Onderzoek en Ontwikkeling is lid van de begeleidingscommissie.

Toelichting
Voor kinderen zijn de gevolgen van een ongeluk nog veel groter dan voor volwassenen. Toch is er maar weinig onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke psychische gevolgen bij kinderen. TrafVic Kids is opgezet om hier beter zicht op te krijgen, en ook op welke zorg deze jonge slachtoffers nodig hebben. De doelgroep wordt actief betrokken bij de ontwikkeling van een laagdrempelige specialistische behandeling, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij hun behoeften.

Onderzoek naar psychische klachten en hulpbehoefte van nabestaanden van dodelijke wegongevallen en slachtoffers met ernstig letsel.

Door
Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Centrum45 in samenwerking met Fonds Slachtofferhulp

Rol van Slachtofferhulp Nederland
Ondersteuning bij werving nabestaanden. Daarnaast is het hoofd van de afdeling Kennis, Onderzoek en Ontwikkeling lid van de begeleidingscommissie.

Toelichting
Voor verkeersslachtoffers en nabestaanden is er weliswaar basishulp beschikbaar, maar nauwelijks gespecialiseerde hulp op maat, terwijl de situatie daar vaak wel om vraagt. Dit onderzoek wil hierin verandering brengen. Het onderzoeksteam brengt de gevolgen, behoeften en psychische klachten in kaart van nabestaanden van verkeersdoden en van slachtoffers met ernstig letsel. Daarnaast wordt een specialistische online behandeling getoetst en vergeleken met reguliere therapie.

Onderzoek naar financiële afpersing met naaktvideo’s, onder jongens tot en met 26 jaar.

Door
EOKM (Expertisebureau Online Kindermisbruik)

Rol Slachtofferhulp Nederland
Werving deelnemers, Deelname klankbordgroep

Toelichting
De aanleiding van dit onderzoek was de onverminderd hoge cijfers van financiële afpersing (sextortion) onder jongens. Het voornaamste doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van financiële afpersing met naaktvideo’s of -foto’s. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen slachtoffer en afperser, de platforms waar de afpersing het vaakst plaatsvindt, de aangiftebereidheid van jongens en of ze hun gevoelens uiten naar vrienden, familie en hulpverlenende organisaties.

Publicaties van Slachtofferhulp Nederland