Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring

Hoe help ik een slachtoffer van seksueel misbruik?

Heeft uw partner, familielid, vriend of vriendin seksueel misbruik meegemaakt? En wilt u er graag voor de ander zijn? Met deze checklist voor helpers krijgt u snel overzicht van wat u kunt doen voor een slachtoffer.

Direct hulp nodig?

Check of er direct hulp nodig is

Wanneer iemand kortgeleden slachtoffer is geworden van seksueel geweld of seksueel misbruik, is het belangrijk dat iemand snel de juiste hulp krijgt. Als de gebeurtenis korter dan 7 dagen geleden is, kan uw naaste voor directe medische en emotionele hulp terecht bij het Centrum Seksueel Geweld. Ook kan de huisarts een goed beginpunt zijn voor hulp.


Hoe u kunt helpen

Seksueel geweld en seksueel misbruik hebben veel impact. Slachtoffers kunnen last krijgen van verschillende stressreacties, zoals spanningen, boosheid of zich terugtrekken. Dit zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis.

Stressreacties herkennen en passend reageren

Contact met de politie

Ondersteun bij het contact met de politie

Slachtoffers kunnen seksueel misbruik melden bij de politie, ook als het langer geleden is gebeurd. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen een informatief gesprek met de politie aanvragen. De politie geeft dan uitleg over of er aangifte gedaan kan worden en wat aangifte doen betekent. Het slachtoffer hoeft in het gesprek nog niets te beslissen.

Een informatief gesprek met de politie aanvragen


Hoe u kunt helpen

Uw naaste kan twijfels en angst ervaren als het over aangifte gaat. Het is belangrijk dat zij of hij zich serieus genomen voelt. Uw naaste is de enige die kan besluiten of aangifte de juiste stap is. U kunt wel helpen om alle mogelijkheden op een rijtje te zetten.

Ondersteunen bij twijfels over aangifte

Let op stressklachten

Houd in de gaten of stressklachten aanhouden

Seksueel misbruik is een ingrijpende gebeurtenis. Het is normaal als iemand daar een tijd last van heeft. Als u merkt dat uw naaste na 4 tot 6 weken nog steeds last heeft van heftige klachten, is het verstandig dat uw naaste contact opneemt met de huisarts. Die kan beoordelen of er meer hulp nodig is.

Naar de huisarts

Vergoeden van de schade

Zoek samen uit of schade vergoed kan worden

Heeft het slachtoffer lichamelijk of psychisch letsel opgelopen? Of moest zij of hij kosten maken voor bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek? Er zijn mogelijkheden om de schade vergoed te krijgen. Daarvoor is het belangrijk om de gemaakte kosten goed bij te houden.

Advies op maat over wie de schade kan vergoeden


Hoe u kunt helpen

Na seksueel geweld of seksueel misbruik kan iemand nog lang ondersteuning nodig hebben. Welke hulp u ook biedt, besef dat u niet alles alleen hoeft te doen. Door de hulp met meer mensen te delen, houdt u het langer vol.

Passende hulp regelen

Voorbereiden op strafproces

Help het slachtoffer zich voor te bereiden op het strafproces

Na aangifte start het strafproces. Dat kan op veel verschillende manieren verlopen. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten in het strafproces. U kunt uw naaste helpen om zich hierop voor te bereiden.

Bekijk hoe het strafproces verloopt


Hoe u kunt helpen

Voor een slachtoffer gaat een strafproces vaak gepaard met zorgen. Bijvoorbeeld over of de dader wel gestraft wordt en of het slachtoffer wel wordt geloofd. Ook kunnen er lange periodes zijn waarin iemand niets hoort over de zaak. Juist dan kunt u veel betekenen voor uw naaste.

Er voor iemand zijn tijdens het strafproces

Contact met lotgenoten

Bekijk wat contact met lotgenoten kan doen

Of een gebeurtenis nu kort of lang geleden is, het kan prettig zijn om te praten met mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. Veel mensen vinden herkenning en erkenning bij lotgenoten. Slachtofferhulp biedt zowel face-to-face als online lotgenotencontact.

Alles over lotgenotencontact


Wat u kunt doen

Iemand helpen kan uitdagend zijn, zeker als iemand al langere tijd een beroep op u doet. Het is niet gek als u zelf met vragen zit, of graag eens met iemand zou willen praten over wat u meemaakt. U bent welkom in de online community van Slachtofferhulp. Daar kunt u andere helpers om raad vragen en lezen hoe het voor anderen is.

Naar de online community voor helpers

Let ook goed op uzelf

Wat als u er wel wilt zijn voor iemand, maar het te veel voor u wordt? Het is belangrijk dat u ook goed voor uzelf zorgt. Daarvoor is het soms nodig om uw grenzen duidelijk aan te geven. Bekijk hoe u het gesprek kunt aangaan.

Grenzen in de gaten houden

Rechten voor slachtoffers

Wijs uw naaste op slachtofferrechten

Slachtoffers van een strafbaar feit hebben rechten in Nederland. Bijvoorbeeld het recht op gratis hulp, op bescherming en het recht om (geen) aangifte te doen. De rechten zijn bedoeld om slachtoffers serieus te nemen en hen de regie te geven. U kunt uw naaste helpen door hem of haar te wijzen op deze rechten.

Rechten voor slachtoffers