Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instelling

Een verzoek tot schadevergoeding indienen

Als u schade heeft, wilt u die natuurlijk vergoed krijgen. Wij kunnen u helpen bij het in kaart brengen van uw schade. Ook voor het invullen van formulieren voor de schadevergoeding bieden wij ondersteuning. Wij staan voor u klaar.

Als de officier van justitie besluit om de verdachte te vervolgen, komt er een strafzaak. Wilt u in deze strafzaak een schadevergoeding eisen van de verdachte? Vul dan het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' in. U krijgt op deze pagina tips en advies bij het invullen van dit formulier. Ook helpen we uw schade in kaart te brengen.

Om een schadevergoeding te eisen van de verdachte in het strafproces, doorloopt u een aantal stappen. Maar eerst moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.   

Voorwaarde 1 - U heeft 3 formulieren ontvangen:

 • het Wensenformulier,
 • het formulier 'Gegevens slachtoffer',
 • het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'.

   

Voorwaarde 2 - U heeft het Wensenformulier en formulier 'Gegevens slachtoffer' op tijd teruggestuurd

Vink op het Wensenformulier aan dat u een schadevergoeding wilt eisen van de verdachte. Stuur het Wensenformulier en het formulier 'Gegevens slachtoffer' binnen 14 dagen ingevuld terug. Gebruik de antwoordenvelop die u bij de formulieren heeft ontvangen. 

Voldoet u aan voorwaarde 1 en 2?

U kunt aan de slag met uw schadevergoeding. Gebruik onze Invulhulp Schadeformulier om uw schade in kaart te brengen en het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' in te vullen.

Invulhulp Schadeformulier

Deze invulhulp helpt u bij het invullen van het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' en bij het in kaart brengen van uw schade.

 • Stap voor stap helpen we u bij het invullen van het formulier.
 • U krijgt tips voor het verzamelen van bewijs voor de schade die u heeft.
 • U kunt kiezen om het formulier op papier of online in te vullen.

Stuur het ingevulde formulier op tijd terug

 • Het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' moet twee weken voor de zitting bij het Openbaar Ministerie binnen zijn.

 • Gebruikt u het online formulier? Print het formulier uit en zet uw handtekening erop.
 • Vergeet niet alle bewijsstukken toe te voegen. Alle informatie over uw schadevergoeding komt in het strafdossier van uw zaak.
 • Gebruik de antwoordenvelop om het formulier en de bijlagen terug te sturen naar het Openbaar Ministerie.

Uitstel vragen als u meer tijd nodig heeft

 • Lukt het u niet om het formulier binnen 14 dagen terug te sturen? Vraag dan per e-mail uitstel aan bij het Informatiepunt Slachtoffers OM (IPS OM).
 • Heeft u het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' erg kort voor de zitting ontvangen? Lukt het daardoor niet om op tijd alle bewijzen te verzamelen voor de schade die u heeft? Stuur een mail naar het Informatiepunt Slachtoffers OM (IPS OM). Vraag daarin om 'aanhouding van de zitting'. Dat betekent dat u vraagt om de zitting uit te stellen. Schrijf in de mail duidelijk dat u niet genoeg tijd heeft gehad voor het verzamelen van bewijs doordat u het formulier laat heeft ontvangen. Let op: uitstel wordt niet altijd verleend.
 • Krijgt u voor het invullen van het formulier hulp van een medewerker van Slachtofferhulp Nederland? Dan helpen wij u bij het vragen van uitstel. Schrijf dan onderaan het Wensenformulier: formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' volgt na afspraak met Slachtofferhulp Nederland.

Wacht op de beslissing over de schadevergoeding

Wordt de verdachte veroordeeld? De rechter of de officier van justitie beslist of de verdachte een schadevergoeding moet betalen of niet. Moet de verdachte betalen, dan bepaalt de rechter of de officier van justitie ook hoeveel er moet worden betaald.

 • Beslist de rechter? Het kan zijn dat u tijdens de strafzitting al hoort wat de beslissing is. U krijgt ook altijd een brief waarin staat wat er besloten is.
 • Beslist de officier van justitie? U krijgt een brief waarin staat wat er is beslist.

Het kan even duren voordat u de brief met de beslissing krijgt.

Tips voor invullen Schadeformulier

Lees onze tips en uitleg over het invullen van het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'. Of u dat nu op papier of online invult.

Hulp en tips bij invulllen Schadeformulier

Denk om uw veiligheid en privacy

De bewijzen voor uw schade en kosten komen in het strafdossier terecht. Ook de verdachte kan de bewijzen dus zien. Let op dat uw adres, telefoonnummer en BSN-nummer niet op bewijsstukken staan. 

Zijn er gegevens waarvan u niet wilt dat de verdachte ze ziet? Maak die onderdelen onleesbaar. Streep ze door.

Doe dit alleen bij gegevens die

 • niet nodig zijn als bewijs voor kosten of uitgaven,
 • niets met de strafzaak te maken hebben, zoals afspraken met de huisarts van vóór het misdrijf.

Hoe krijg ik de schadevergoeding van de dader?

Moet de dader een schadevergoeding aan u betalen? Het Openbaar Ministerie geeft het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) dan opdracht om het schadebedrag te innen bij de verdachte en aan u te betalen.

Een voorschot als de dader niet snel betaalt

Heeft de dader 8 maanden na de beslissing van de officier van justitie of de rechter nog niet betaald? Dan kan de overheid u alvast een deel van de schadevergoeding betalen. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) stuurt u hierover een brief.

Heeft u vragen over het ontvangen van een voorschot? Neem contact op met een van onze medewerkers.

Geen schadevergoeding door een fout van het OM

Heeft u door een fout van het Openbaar Ministerie geen schadevergoeding kunnen eisen in uw zaak? Dan kunt u klacht indienen bij het Openbaar Ministerie en hen om een tegemoetkoming vragen. Dit noemt het Openbaar Ministerie omissie OM.

Een klacht indienen bij het Openbaar Ministerie

Tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

U heeft waarschijnlijk recht op een tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven als:

 • u slachtoffer bent van een opzettelijk geweldsmisdrijf of van seksueel misbruik,
 • u daardoor ernstig lichamelijk of psychisch letsel heeft opgelopen,
 • het misdrijf in Nederland heeft plaatsgevonden,
 • de schade niet op een andere manier vergoed wordt.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

U bevindt zich in deze fase van het strafproces

echter-behandelt.svg

De officier van justitie behandelt

Heeft de politie het onderzoek afgerond en is er een verdachte aangehouden? Dan geeft de politie de zaak door aan de officier van justitie. De officier van justitie behandelt de zaak verder.

U ontvangt een brief van het Openbaar Ministerie met het formulier 'Gegevens slachtoffer' en Wensenformulier. Meestal ontvangt u tegelijkertijd ook het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'.

Lees meer over de behandeling van de strafzaak door de officier van justitie en uw rechten in deze fase