Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

SSR cursusaanbod voor rechtspraak

De Slachtofferhulp Academie heeft een strategische samenwerking met SSR, het opleidingsinstituut van de rechtspraak en het Openbaar Ministerie dat onder andere rechters en officieren van justitie schoolt en bijschoolt. Vanuit dit partnerschap hebben wij samen met SSR cursussen ontwikkeld rondom de omgang met slachtoffers in het strafproces – gericht op verschillende professionals in de rechtspraak. Deze cursussen verzorgen wij altijd samen met een rechter of officier van justitie.

Snel naar

Cursus Bejegening slachtoffers ter zitting

De laatste jaren is er veel veranderd in de rol van het slachtoffer tijdens het strafproces. Als rechter kom je pas met het slachtoffer in contact tijdens de zitting. Een moment waarop je ook in gesprek bent met de verdachte, de raadsman/-vrouw, de officier van justitie en misschien met nabestaanden van het slachtoffer en andere deelnemers aan het proces. Hoe ga je dan als rechter om met de aanwezigheid van het slachtoffer? Deze cursus geeft je de kennis en vaardigheden om tijdens de zitting rekening te houden met de gevolgen die het delict en het strafproces voor een slachtoffer kunnen hebben. Verplicht voor rechters in opleiding.

Doel

Inzicht in welke psychologische gevolgen slachtofferschap kan hebben, en wat dit mogelijk betekent voor de zitting. Ook train je vaardigheden die je in staat stellen het slachtoffer correct en empathisch te benaderen, zonder vooruit te lopen op de uitkomst van de zaak.

Doelgroep

Raadsheren en rechters in het strafrecht met enige praktijkervaring of die zaken gaan behandelen waarbij slachtoffers tijdens de zitting aanwezig zijn.

Programma

De cursus bestaat uit een deel zelfstudie via MIJN SSR (1,5 uur) en een dag contactonderwijs onder leiding van een ervaren trainer van de Slachtofferhulp Academie en een rechter of officier van justitie. De e-learning modules die deel uitmaken van een training, blijven na afloop beschikbaar voor de deelnemers.

Voor meer informatie en inschrijven: Bejegening slachtoffers ter zitting – SSR

Terug naar boven

Cursus De rol van de voorzitter van de meervoudige strafkamer

De voorzitter van de meervoudige kamer heeft een bijzondere rol en verantwoordelijkheid: als rechter en tegelijkertijd manager van de behandeling van de zaak. Tijdens deze tweedaagse training staat het uitwisselen van kennis, ervaringen en zienswijzen tussen voorzitters van meervoudige kamers onderling centraal. Ook worden diverse perspectieven ingebracht, waaronder die van het OM, communicatie, de advocatuur en Slachtofferhulp. Om op die manier je inzicht in het werk als kamervoorzitter te verdiepen en verfrissende inzichten op te doen die ten goede komen aan je functioneren.

Doel

(Zelf)reflectie op en bewustwording van je rol als voorzitter. Na afloop van de cursus heb je inzichten en praktische handvatten vergaard voor een verdergaande professionalisering bij het vervullen van de rol van voorzitter van de meervoudige kamer.

Doelgroep

Ervaren voorzitters van de Meervoudige Strafkamer

Programma

Deze tweedaagse cursus is inclusief een avondprogramma en overnachting. De e-learning modules die deel uitmaken van een training, blijven na afloop beschikbaar voor de deelnemers.

Meer informatie en inschrijving: Master: De rol van de voorzitter van de Meervoudige Strafkamer – SSR

Terug naar boven

Cursus Bejegening van slachtoffers door slachtoffercoördinatoren

De laatste decennia is de positie van het slachtoffer in het strafproces sterk verbeterd. Het OM ondersteunt slachtoffers in het uitoefenen van hun recht, waarbij de slachtoffercoördinator een essentiële rol speelt. Slachtoffercoördinatie is een vak; elke zaak en elk slachtoffer is weer anders. Het contact met slachtoffers en nabestaanden vormt de essentie van je werk. Het is daarom essentieel om je te ontwikkelen als expert in die bejegening.

Doel

Na afloop van de cursus ben je in staat slachtoffers op de juiste manier te bejegenen, zodat deze zich erkend en gehoord voelen. Hierbij hoort dat je op een begrijpelijke manier communiceert. Ook kun je je eigen grenzen bewaken en omgaan met weerstand.

Doelgroep

Slachtoffercoördinatoren die enige ervaring hebben in het begeleiden van slachtoffers en nabestaanden

Programma

Deze uitgebreide bejegeningscursus bestaat uit twee volle cursusdagen waarin veel aandacht is voor het oefenen van vaardigheden, onder andere in rollenspellen met een acteur. Beide dagen worden begeleid door een ervaren trainer van Slachtofferhulp Nederland en een ervaren Officier van Justitie.

Voor meer informatie en inschrijven: Bejegening van slachtoffers door slachtoffercoördinatoren – SSR

Terug naar boven

Cursus ZSM en haar ketenpartners

Uitgangspunt van een ZSM-afdoening is dat het Openbaar Ministerie samen met haar ketenpartners politie, Slachtofferhulp Nederland, de Reclassering en de Raad voor de kinderbescherming in een intensieve samenwerking samen tot een gepaste afhandeling van strafzaken komt. Hiermee wordt de doorlooptijd van een zaak korter en worden zaken sneller en efficiënter behandeld.

Doel

Na afloop van deze module heb je meer inzicht in de rol en uitgangspunten van de ketenpartners binnen ZSM en ben je beter in staat effectiever sturing te geven aan het beslissingsproces aan de ZSM-tafel.

Doelgroep

(Assistent-)officier van justitie

Programma

De cursus bestaat uit een deel zelfstudie via Mijn SSR en een bijeenkomst van 2 dagdelen. Naast inleidingen met ruimte voor vragen en discussie wordt met casuïstiek gewerkt. Er wordt een actieve deelname van je verwacht, onder andere tijdens simulaties van een ZSM-overleg.

Voor meer informatie en inschrijven: ZSM en haar ketenpartners – SSR