Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Stappenplan nazorg na een bedrijfsoverval

Als je bedrijf is overvallen, komt er veel op je af. Van praktische zaken zoals aangifte doen en je verzekering inschakelen, tot het opvangen van slachtoffers – waar je zelf ook toe behoort. En ondertussen moet je je zaak draaiende houden. Hoe zorg je in zo’n situatie goed voor jezelf én voor je medewerkers?

Aandacht voor verschillende emoties

Emoties horen bij een ingrijpende gebeurtenis. Boosheid, verdriet, angst, het zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Iedereen gaat hier op zijn of haar eigen manier mee om. De ene medewerker wil misschien zo snel mogelijk weer aan het werk en lijkt nauwelijks geraakt door de overval. De andere heeft meer tijd nodig en raakt de angstige gevoelens pas na een aantal maanden kwijt. Het is belangrijk om hier als werkgever aandacht voor te hebben en niet te oordelen over de emoties van je werknemers. Geef erkenning voor wat iemand heeft meegemaakt en geef werknemers de ruimte om over de gebeurtenis te vertellen. Erover praten kan helpen, maar het moet niet. Het is geen voorwaarde voor verwerking.

Tips voor gespreksvoering

Herstel veiligheid en vertrouwen

Na een overval kan het enige tijd duren voordat de werkplek weer vertrouwd en veilig voelt voor jou en je medewerkers. Als werkgever kun je veiligheidsmaatregelen nemen. Denk aan een veiligheidsscan, cameratoezicht en overvalknoppen, maar bijvoorbeeld ook over afspraken over het niet alleen openen en sluiten van je zaak. Of met de buren om elkaar te waarschuwen bij verdachte activiteit in de straat. Betrek je medewerkers bij de stappen die je hierin zet. Het gaat ten slotte ook om hun veiligheid, en als ze zich gehoord voelen, draagt dit ook bij aan het herstel van vertrouwen en veiligheid.

Slachtofferhulp Nederland kan met je meedenken en je hierin adviseren.

Informeer en betrek collega's

Het is belangrijk om medewerkers die niet bij de overval waren, goed te informeren over wat er is gebeurd. Zo voorkom je dat zij onjuiste informatie verspreiden. Daarnaast ervaren medewerkers die niet bij de overval aanwezig waren, mogelijk ook gevolgen. Misschien vinden zij het bijvoorbeeld lastig om aan hun collega’s te vragen hoe het gaat. Of collega’s gaan vertellen wat zij gedaan zouden hebben als zij erbij waren geweest. Dat helpt de betrokkenen niet. Wees je ervan bewust dat dit kan gebeuren en probeer het te voorkomen.

Onderlinge steun en steun van buitenaf

Je betrokkenheid als werkgever kan erg belangrijk zijn voor je medewerkers. Maar ook steun van collega’s onderling is van belang. Hier kun je als werkgever aan bijdragen. Als daar behoefte aan is, kunt je een moment creëren voor deze onderlinge steun. Heb je de indruk dat medewerkers baat hebben bij een groepsgesprek, dan kun je dat organiseren. Slachtofferhulp Nederland kan je hierbij ondersteunen.

Nazorg in de eerste 4 tot 6 weken

Stressreacties horen bij het verwerkingsproces na een ingrijpende gebeurtenis. Sommige slachtoffers denken veel terug aan wat er gebeurd is, terwijl anderen juist alles vermijden wat eraan herinnert. In de 4 tot 6 weken na de overval nemen stressreacties af. Als ze niet afnemen en het dagelijks functioneren belemmeren, is het verstandig dat het slachtoffer contact opneemt met de huis- of bedrijfsarts. Deze kan zo nodig verwijzen naar een gespecialiseerde hulpverlener zoals een psycholoog. Wees als werkgever alert op hoe het met je medewerker(s) gaat. Vraag daarom zeker in de eerste 4 tot 6 weken regelmatig naar hun welzijn en toon oprechte belangstelling.

Stressreacties herkennen? Bekijk de Signalenwijzer.

Blijf monitoren

Ook op lange(re) termijn kan deze nazorg belangrijk zijn. Blijf daarom ook na die eerste periode vinger aan de pols houden, al lijkt er misschien niet veel meer aan de hand. De ervaring leert dat de gevolgen van een overval lang nawerken en soms pas in een (veel) later stadium duidelijk worden voor een slachtoffer. In andere gevallen heeft een medewerker langere tijd nodig om weer (volledig) aan het werk na een bedrijfsoverval. Dan is het verstandig om iemand zoveel mogelijk stapsgewijs terug te laten komen in het dagelijks (werk)ritme. Bespreek met de medewerker hoe het gaat en probeer samen tot een goede invulling te komen.

Zorg ook goed voor jezelf

Je medewerkers maken een moeilijke tijd door, maar je bent zelf ook slachtoffer. Of je nu wel of niet zelf aanwezig was tijdens de bedrijfsoverval. En naast de zorg voor je medewerkers heb je ook nog de verantwoordelijkheid voor je zaak. Het is heel belangrijk om steeds goed voor jezelf te blijven zorgen. Dat begint bij jezelf af en toe de vraag stellen: hoe gaat het eigenlijk met mij? En met simpele dagelijkse dingen: slapen, eten en bewegen.

Schade verhalen

Hebben jij en je medewerkers schade door de overval? Er zijn verschillende mogelijkheden voor het verhalen van die schade. Via onze pagina’s over schadevergoeding krijg je advies op maat. Slachtofferhulp Nederland kan je ook juridisch en praktisch ondersteunen bij het verhalen van de schade.

Breng slachtofferrechten onder de aandacht

Als werkgever kun je je medewerkers informeren over hun rechten en de verschillende mogelijkheden voor slachtoffers tijdens het strafproces. Slachtofferhulp Nederland kan je hierin ondersteunen. Wij bieden bijvoorbeeld een gratis online module voor professionals over het strafproces. Ook kan Slachtofferhulp Nederland jou en je medewerkers begeleiden in het strafproces.

Meer over slachtofferrechten

Contact met de dader

Misschien hebben een of meer medewerkers of jezelf behoefte aan contact met de dader. Vragen stellen en antwoorden kunnen geven, kan helpen bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis als een bedrijfsoverval. Het lucht op, geeft meer inzicht en meer rust. Via mediation of een slachtofferdadergesprek is begeleid contact met de dader mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld via onze partner Perspectief Herstelbemiddeling.

Omgaan met de media

Na een bedrijfsoverval kan het zomaar gebeuren dat jij of een van je medewerkers wordt benaderd door een journalist om je verhaal te vertellen. Neem de tijd om goed na te denken of en waarom je de media te woord wilt staan. Vraag altijd om bedenktijd, je bent nergens toe verplicht. Zorg ook dat je weet met welke journalist en medium je te maken hebt. En maak intern duidelijke afspraken over wie de media eventueel te woord staat wat er dan wordt gedeeld.

Bekijk hier onze tips over omgaan met de media

Meer informatie

Trainingen

Tools

  • Doe Veilig Ondernemen Scan op www.veiligondernemenscan.nl om de risico’s en preventiemaatregelen in kaart te brengen.
  • je kunt ook een professionele veiligheidscan laten uitvoeren door bijvoorbeeld een erkende VKB-scanner (als je niet meer dan 5 vestigingen heeft met elk maximaal 10 fte). Informatie hierover vind je op www.hoeveiligisuwzaak.nl.