Steun ons

Slachtofferhulp Nederland hoeft geen belasting te betalen over geld dat wordt ontvangen uit subsidies, donaties of nalatenschappen. Als u geld aan ons schenkt, komt het volledig ten goede aan ons werk.

ANBI-status

Omdat Slachtofferhulp Nederland de ANBI-status heeft, kunt u uw donatie van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).