Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Privacy

Je hebt recht op een zorgvuldige behandeling van je persoonsgegevens. Daarom hecht Slachtofferhulp Nederland veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.

Publieksversie van ons privacyreglement

Privacyreglement - Mijn Slachtofferhulp

Privacyverklaring – Slachtofferhulp Nederland panel

Downloads

Privacyreglement (pdf)

Klachtenreglement Privacy (pdf)

Privacyrechten (pdf)

Privacyreglement

Slachtofferhulp Nederland verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruik maken van de hulp- en dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland. Dit doen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In ons Privacyreglement (pdf) lees je meer over:

  • waarom wij en op grond waarvan wij je persoonsgegevens verwerken;
  • van wie en welke persoonsgegevens wij bewaren;
  • welke privacyrechten je hebt;
  • bij wie je terecht kunt met vragen of klachten.

BSN

Slachtofferhulp Nederland is verplicht om je BSN te registeren. Er is een AMvB opgesteld waarin precies staat omschreven in welke gevallen Slachtofferhulp Nederland een wettelijke taak heeft om het BSN te registreren. De AMvB is te vinden in een publicatie in het Staatsblad op 07-09-2019.

Geheimhouding 

Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens. Alle medewerkers van Slachtofferhulp Nederland zijn wettelijk en op basis van een overeenkomst met Slachtofferhulp Nederland verplicht tot geheimhouding.

Niet langer bewaren dan noodzakelijk

Slachtofferhulp Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. In de regel bewaart Slachtofferhulp Nederland je persoonsgegevens niet langer dan 6 jaar na afsluiting van de dienstverlening.

Algemene voorwaarden

Op deze pagina lees je meer over onze algemene voorwaarden.

Vragen of klachten

Heb je een vraag of een klacht over je privacy? Mail je vragen en opmerkingen naar mailfg@slachtofferhulp.nl.

Je dossier inzien

Wil je je dossier bekijken of een wijziging doorgeven? Mail dan naar privacy@slachtofferhulp.nl.

Je privacy in het contact met het webcareteam

  • Slachtofferhulp Nederland maakt voor het gebruik van webcare via Facebook en Twitter gebruik van de tool Obi4WAN/ Buzzcapture.
  • Berichten die je via een Twitter DM of Facebook Messenger aan ons stuurt worden gedurende maximaal 1 jaar bewaard en daarna verwijderd uit de tool Obi4WAN/ Buzzcapture.
  • Wanneer je wilt dat van jou bewaarde berichten worden verwijderd, kun je een verwijderverzoek indienen via privacy@slachtofferhulp.nl. Je dient je dan bij het dichtstbijzijnde kantoor met geldige legitimatie te melden.
  • Slachtofferhulp Nederland respecteert je privacy. Wij verwerken je persoonsgegevens conform het Privacyreglement (pdf), dat is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Twitter en Facebook hebben een eigen privacybeleid. Dit staat los van wat wij bewaren in de tool Obi4WAN/ Buzzcapture.