Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Disclaimer

Slachtofferhulp Nederland doet zijn uiterste best om correcte en actuele informatie te bieden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd en overal foutloos, compleet en actueel is. Aan de informatie op de pagina’s van onze websites kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Op de websites geven we advies en verwijzen we naar informatie, lotgenotencontact en andere hulpverleners. De zelfhulp die wordt aangeboden, betreft, gezien de aard en de inhoud ervan, uitdrukkelijk geen behandelrelatie waarop de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst van toepassing is. Mocht je geneeskundige behandeling wenselijk of noodzakelijk vinden, dan dien je zelf stappen te zetten om je onder behandeling te stellen.

Slachtofferhulp Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die ontstaat door of verband houdt met de informatie die we aanbieden en/of de manier waarop je die informatie gebruikt. Slachtofferhulp Nederland is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade doordat de websites tijdelijk niet bezocht kunnen worden.

Op de websites zijn links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Wij kunnen op elk moment een verwijzing naar een andere website of applicatie verwijderen of weigeren.

De informatie is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze beschikbaar gestelde informatie is uitsluitend toegestaan na toestemming van Slachtofferhulp Nederland. 

Ideeën en opmerkingen

Kom je onjuiste of onvolledige informatie tegen? Of heb je een idee of opmerking voor onze websites? Wij horen het graag.