Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Rechten voor slachtoffers en nabestaanden

Iedereen die slachtoffer wordt van een strafbaar feit heeft rechten. Ook nabestaanden hebben rechten. Je kunt het slachtoffer wijzen op deze rechten. Hier bekijk je welke rechten slachtoffers en nabestaanden hebben.

Recht op informatie

Het is belangrijk dat het slachtoffer weet welke rechten er zijn en hoe de strafzaak verder verloopt.

Recht op informatie

Recht op gratis hulp

Heb je het idee dat het slachtoffer emotionele hulp, ondersteuning in het strafproces of hulp bij schadevergoeding kan gebruiken? Het slachtoffer heeft recht op gratis hulp, advies en informatie van Slachtofferhulp Nederland. 

Recht op hulp

Recht op bescherming

Merk je dat je naaste bang is voor de eigen veiligheid of de veiligheid van gegevens? Dan kun je erop wijzen dat diegene dat kan melden bij de politie of de officier van justitie. Samen zoeken zij dan naar oplossingen om het slachtoffer te beschermen.

Recht op bescherming

Recht om aangifte te doen

Elk slachtoffer mag na een strafbaar feit aangifte doen. Je kunt het slachtoffer ondersteunen bij de beslissing om wel of geen aangifte te doen en bij de voorbereiding. Ook kun je meegaan naar de politie. Of vraag Slachtofferhulp Nederland om hulp bij het voorbereiden van de aangifte.

Recht om aangifte te doen

Recht op ondersteuning

Een slachtoffer mag iemand vragen om mee te gaan naar een aangifte of strafzitting. Je kunt bijvoorbeeld met het slachtoffer meegaan. Maar het slachtoffer kan zich ook juridisch laten bijstaan door een advocaat of een juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland

Recht op ondersteuning

Recht op schadevergoeding

Iemand die schade heeft geleden door een misdrijf of strafbaar feit mag vragen om een schadevergoeding. Ook nabestaanden van een slachtoffer hebben dit recht. Slachtofferhulp Nederland kan hierbij ondersteunen.

Recht om te vragen om een schadevergoeding

Contact met de dader

Vaak heeft een slachtoffer of nabestaande vragen aan de dader. Dan kan diegene vragen om contact met de dader. Perspectief Herstelbemiddeling kan hierbij helpen. Je kunt zelf ook meegaan om te ondersteunen.

Recht op contact met de dader

Recht op een gratis tolk

Begrijpt je partner, familielid of vriend(in) de Nederlandse taal niet goed? Dan kan een gratis tolk helpen bij een aangifte of verhoor. Ook is het mogelijk om documenten uit het strafdossier te laten vertalen.

Recht op een gratis tolk

Dossier strafzaak bekijken

Soms wil een slachtoffer het strafdossier van de strafzaak bekijken. Dit kan aangevraagd worden via de officier van justitie of de rechter. Slachtofferhulp Nederland kan helpen bij de aanvraag.

Dossier strafzaak bekijken

Recht op goede behandeling

Het is belangrijk dat organisaties het slachtoffer tijdens het strafproces goed behandelen. Gebeurt dit niet? Dan kan het slachtoffer een klacht indienen.

Recht op goede behandeling

Klacht indienen als er geen strafzaak komt

Soms besluit de officier van justitie dat er geen strafzaak komt tegen de verdachte. Als het slachtoffer het hier niet mee eens is het mogelijk om een klacht in te dienen bij het gerechtshof.

Klacht indienen als er geen strafzaak komt

Recht op informatie over dader

Als een slachtoffer daar behoefte aan heeft, houdt de officier van justitie of de rechter diegene op de hoogte over verlof, vrijlating of eventuele ontsnapping van de verdachte of de dader.

Recht op informatie over de dader

Spreekrecht

Komt er een strafzitting? Dan heeft een slachtoffer in sommige situaties het recht om te spreken in de rechtszaal. Slachtofferhulp Nederland kan helpen om dit voor te bereiden. Het is soms ook mogelijk om een gesprek met de officier van justitie te hebben voor de zitting.

Meer over spreekrecht

Vergoeding voor getuigen

Help je iemand die getuige is van een strafbaar feit of ben je zelf getuige geweest? Getuigen hebben recht op vergoeding van de kosten, zoals opgenomen verlofuren voor een getuigenverhoor of reiskosten die zij hierbij maken.

Vergoeding voor getuigen