Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Invullen formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'

Je hebt het recht om een schadevergoeding te vragen als je schade hebt geleden door een strafbaar feit. Ook als nabestaande van een slachtoffer heb je dit recht. Het invullen van het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' levert vaak vragen op. Wij geven je tips en uitleg over het invullen van het formulier.

Heb je je schade in kaart gebracht? En heb je bewijs verzameld voor de schade die je hebt en de kosten die je hebt gemaakt? Dan kun je aan de slag met het invullen van het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'.

Er zijn 2 mogelijkheden om het formulier in te vullen:

 • Je vult het met de hand het formulier in dat je hebt ontvangen. Gebruik een pen, geen potlood. 
 • Je vult het digitale formulier online in. 
Invullen schadeformulier

Het formulier online invullen

Niet vergeten! Vul de barcode in op het online formulier  

Let op: op het papieren formulier staat rechtsonder een streepjescode. Neem de cijfers onder die barcode over op het digitale formulier:

 1. Klik op de tekst ´!nog invullen!´
 2. Verwijder de tekst ´!nog invullen!´
 3. Vul op die plek de cijfers onder je barcode in.
 4. De barcode wordt automatisch aangemaakt als je op 'enter' of 'tab' drukt.

Dit is het resultaat:

Het is belangrijk dat je de cijfers onder je streepjescode goed overneemt. Zonder een kloppende barcode kan je formulier niet aan het dossier worden toegevoegd.

 

Tips voor het invullen van je formulier

Lees de algemene tips voor het invullen van het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'. Bij vraag 4a, 4b en 4c vul je in welke schade je hebt. Lees wat met deze verschillende vormen van schade wordt bedoeld.

Let hier op voor je het formulier terugstuurt

 • Vraag alleen vergoeding voor schade waarvoor de verdachte verantwoordelijk is.
 • Maak een kopie van de bewijsstukken. Bewaar de originele bonnetjes. Maak ook een kopie van de formulieren voor je eigen administratie. 
 • Heb je het formulier online ingevuld? Controleer of je de cijfers van de streepjescode goed heeft overgenomen. Print het digitale formulier uit en zet je handtekening erop (bij punt 6).
 • Stuur de formulieren en gekopieerde bewijsstukken terug met de antwoordenvelop.

Heb je toch nog vragen over het invullen van het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'? Vraag je partner, een vriend of familielid om met je mee te kijken. Of neem contact op met één van onze medewerkers.

Handtekening van jezelf of je vertegenwoordiger

 • Vergeet niet je handtekening te zetten op het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' bij punt 6 op het formulier.
 • Sta je onder curatele? Heb je een bewindvoerder of wettelijk vertegenwoordiger? Dan moet die persoon het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' ondertekenen.
 • Vertegenwoordig je een bedrijf? Vergeet dan niet een uittreksel van je inschrijving bij de Kamer van Koophandel mee te sturen.

Stuur de formulieren en gekopieerde bewijsstukken terug met de antwoordenvelop.

Heb je toch nog vragen over het invullen van het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'? Vraag je partner, een vriend of familielid om met je mee te kijken. Of neem contact op met één van onze medewerkers.

Vraag 4a: Materiële schade

Wat is materiële schade?

Materiële schade is alle schade die direct in geld is uit te drukken. Vaak heb je er bonnetjes van gekregen.

Vul de tool Schade in kaart in om te bepalen welke schade je misschien vergoed kunt krijgen.

4a: Wat is verplaatste schade?

Heeft iemand anders kosten gemaakt door wat je is overkomen? Bijvoorbeeld reiskosten om je naar het ziekenhuis te brengen? Of iemand heeft de kosten voor een reparatie betaald? Dit zijn voorbeelden van verplaatste schade genoemd.

Deze kosten kun je invullen op het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' bij 4a.

Degene die de kosten voor je heeft gemaakt, kan ook zelf een verzoek tot schadevergoeding doen. Bij het Informatiepunt Slachtoffers OM (IPS OM) kan een formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' worden aangevraagd.

Vraag 4b: Immateriële schade

Immateriële schade is de schade die is ontstaan door de pijn en het verdriet na de gebeurtenis. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Heb je psychische of lichamelijke klachten?

Neem dan contact op met een rechtshulpverlener. De rechtshulpverlener brengt samen met jou de hoogte van je immateriële schade in kaart.

Vraag 4c: Affectieschade

Affectieschade is de pijn, het verdriet en het verlies aan levensvreugde die iemand voelt wanneer een dierbare overlijdt of letsel oploopt.

Een nabestaande van een overleden slachtoffer of een naaste van een slachtoffer dat ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen, kan de affectieschade in sommige gevallen vergoed krijgen.

Ben je nabestaande van een overleden slachtoffer of naaste van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel? Neem dan contact op met een rechtshulpverlener. De rechtshulpverlener brengt de hoogte van je affectieschade in kaart.

Vergoeding van affectieschade 

Vraag 4d: Reeds vergoede schade

Is (een deel van) de schade al vergoed door je verzekering? Vul bij 4D in om welke schade het gaat en wie die schade heeft vergoed.

Maak een kopie van de bewijsstukken van je verzekeraar en schrijf er een nummer op. Vul dat nummer ook in bij vraag 4D bij 'Bijlage'.

Vraag 5: Verzoek vergoeding proceskosten

Vul bij vraag 5 de kosten in die je hebt gemaakt om je schade vergoed te krijgen.

 • Maak een kopie van de bewijsstukken en schrijf er een nummer op. Vul dat nummer ook in bij vraag 5 bij 'Bijlage'.
 • Op het digitale formulier worden de proceskosten automatisch opgeteld. 

 

Je bevindt je in deze fase van het strafproces

Ovj behandelt-fase-oranje.png

De officier van justitie behandelt

Heeft de politie het onderzoek afgerond en is er een verdachte aangehouden? Dan geeft de politie de zaak door aan de officier van justitie. De officier van justitie behandelt de zaak verder.

Je ontvangt een brief van het Openbaar Ministerie met het formulier 'Gegevens slachtoffer' en Wensenformulier. Meestal ontvang je tegelijkertijd ook het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'.

Lees meer over de behandeling van de strafzaak door de officier van justitie en je rechten in deze fase