Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instelling

Invullen formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'

Het invullen van het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' levert vaak vragen op. Wij geven u tips en uitleg over het invullen van het formulier.

Heeft u uw schade in kaart gebracht? En heeft u bewijs verzameld voor de schade die u heeft en de kosten die u heeft gemaakt? Dan kunt u aan de slag met het invullen van het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'.

Er zijn 2 mogelijkheden om het formulier in te vullen:

 • U vult het met de hand het formulier in dat u heeft ontvangen. Gebruik een pen, geen potlood. 
 • U vult het digitale formulier online in. 
Invullen schadeformulier

Het formulier online invullen

Niet vergeten! Vul de barcode in op het online formulier  

Let op: op het papieren formulier staat rechtsonder een streepjescode. Neem de cijfers onder die barcode over op het digitale formulier:

 1. Klik op de tekst ´!nog invullen!´
 2. Verwijder de tekst ´!nog invullen!´
 3. Vul op die plek de cijfers onder uw barcode in.
 4. De barcode wordt automatisch aangemaakt als u op 'enter' of 'tab' drukt.

Dit is het resultaat:

Het is belangrijk dat u de cijfers onder uw streepjescode goed overneemt. Zonder een kloppende barcode kan uw formulier niet aan het dossier worden toegevoegd.

 

Tips voor het invullen van uw formulier

Lees de algemene tips voor het invullen van het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'. Bij vraag 4a, 4b en 4c vult u in welke schade u heeft. Lees wat met deze verschillende vormen van schade wordt bedoeld.


 • Vraag alleen vergoeding voor schade waarvoor de verdachte verantwoordelijk is.
 • Maak een kopie van de bewijsstukken. Bewaar de originele bonnetjes. Maak ook een kopie van de formulieren voor uw eigen administratie. 
 • Heeft u het formulier online ingevuld? Controleer of u de cijfers van de streepjescode goed heeft overgenomen. Print het digitale formulier uit en zet uw handtekening erop (bij punt 6).
 • Stuur de formulieren en gekopieerde bewijsstukken terug met de antwoordenvelop.

Heeft u toch nog vragen over het invullen van het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'? Vraag uw partner, een vriend of familielid om met u mee te kijken. Of neem contact op met één van onze medewerkers.

Let hier op voor u het formulier terugstuurt

 • Vraag alleen vergoeding voor schade waarvoor de verdachte verantwoordelijk is.
 • Maak een kopie van de bewijsstukken. Bewaar de originele bonnetjes. Maak ook een kopie van de formulieren voor uw eigen administratie. 
 • Heeft u het formulier online ingevuld? Controleer of u de cijfers van de streepjescode goed heeft overgenomen. Print het digitale formulier uit en zet uw handtekening erop (bij punt 6).
 • Stuur de formulieren en gekopieerde bewijsstukken terug met de antwoordenvelop.

Heeft u toch nog vragen over het invullen van het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'? Vraag uw partner, een vriend of familielid om met u mee te kijken. Of neem contact op met één van onze medewerkers.


 • Vergeet niet uw handtekening te zetten op het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' bij punt 6 op het formulier.
 • Staat u onder curatele? Heeft u een bewindvoerder of wettelijk vertegenwoordiger? Dan moet die persoon het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' ondertekenen.
 • Vertegenwoordigt u een bedrijf? Vergeet dan niet een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel mee te sturen.

Stuur de formulieren en gekopieerde bewijsstukken terug met de antwoordenvelop.

Heeft u toch nog vragen over het invullen van het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'? Vraag uw partner, een vriend of familielid om met u mee te kijken. Of neem contact op met één van onze medewerkers.

Handtekening van uzelf of uw vertegenwoordiger

 • Vergeet niet uw handtekening te zetten op het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' bij punt 6 op het formulier.
 • Staat u onder curatele? Heeft u een bewindvoerder of wettelijk vertegenwoordiger? Dan moet die persoon het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' ondertekenen.
 • Vertegenwoordigt u een bedrijf? Vergeet dan niet een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel mee te sturen.

Stuur de formulieren en gekopieerde bewijsstukken terug met de antwoordenvelop.

Heeft u toch nog vragen over het invullen van het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'? Vraag uw partner, een vriend of familielid om met u mee te kijken. Of neem contact op met één van onze medewerkers.


Wat is materiële schade?

Materiële schade is alle schade die direct in geld is uit te drukken. Vaak heeft u er bonnetjes van gekregen.

Vul de tool Schade in kaart in om te bepalen welke schade u misschien vergoed kunt krijgen.

Vraag 4a: Materiële schade

Wat is materiële schade?

Materiële schade is alle schade die direct in geld is uit te drukken. Vaak heeft u er bonnetjes van gekregen.

Vul de tool Schade in kaart in om te bepalen welke schade u misschien vergoed kunt krijgen.


Heeft iemand anders kosten gemaakt door wat u is overkomen? Bijvoorbeeld reiskosten om u naar het ziekenhuis te brengen? Of iemand heeft de kosten voor een reparatie betaald? Dit zijn voorbeelden van verplaatste schade genoemd.

Deze kosten kunt u invullen op het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' bij 4a. 

Degene die de kosten voor u heeft gemaakt, kan ook zelf een verzoek tot schadevergoeding doen. Bij het Slachtofferloket kan een formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' worden aangevraagd.

4a: Wat is verplaatste schade?

Heeft iemand anders kosten gemaakt door wat u is overkomen? Bijvoorbeeld reiskosten om u naar het ziekenhuis te brengen? Of iemand heeft de kosten voor een reparatie betaald? Dit zijn voorbeelden van verplaatste schade genoemd.

Deze kosten kunt u invullen op het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' bij 4a. 

Degene die de kosten voor u heeft gemaakt, kan ook zelf een verzoek tot schadevergoeding doen. Bij het Slachtofferloket kan een formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' worden aangevraagd.


Immateriële schade is de schade die is ontstaan door de pijn en het verdriet na de gebeurtenis. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Heeft u psychische en/of lichamelijke klachten?

Neem dan contact op met een rechtshulpverlener. De rechtshulpverlener brengt samen met u de hoogte van uw immateriële schade in kaart.

Vraag 4b: Immateriële schade

Immateriële schade is de schade die is ontstaan door de pijn en het verdriet na de gebeurtenis. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Heeft u psychische en/of lichamelijke klachten?

Neem dan contact op met een rechtshulpverlener. De rechtshulpverlener brengt samen met u de hoogte van uw immateriële schade in kaart.


Affectieschade is de pijn, het verdriet en het verlies aan levensvreugde die iemand voelt wanneer een dierbare overlijdt of letsel oploopt.

Een nabestaande van een overleden slachtoffer of een naaste van een slachtoffer dat ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen, kan de affectieschade in sommige gevallen vergoed krijgen.

Bent u nabestaande van een overleden slachtoffer of naaste van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel? Neem dan contact op met een rechtshulpverlener. De rechtshulpverlener brengt de hoogte van uw affectieschade in kaart.

Vergoeding van affectieschade 

Vraag 4c: Affectieschade

Affectieschade is de pijn, het verdriet en het verlies aan levensvreugde die iemand voelt wanneer een dierbare overlijdt of letsel oploopt.

Een nabestaande van een overleden slachtoffer of een naaste van een slachtoffer dat ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen, kan de affectieschade in sommige gevallen vergoed krijgen.

Bent u nabestaande van een overleden slachtoffer of naaste van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel? Neem dan contact op met een rechtshulpverlener. De rechtshulpverlener brengt de hoogte van uw affectieschade in kaart.

Vergoeding van affectieschade 


Is (een deel van) de schade al vergoed door uw verzekering? Vul bij 4D in om welke schade het gaat en wie die schade heeft vergoed.

Maak een kopie van de bewijsstukken van uw verzekeraar en schrijf er een nummer op. Vul dat nummer ook in bij vraag 4D bij 'Bijlage'.

Vraag 4d: Reeds vergoede schade

Is (een deel van) de schade al vergoed door uw verzekering? Vul bij 4D in om welke schade het gaat en wie die schade heeft vergoed.

Maak een kopie van de bewijsstukken van uw verzekeraar en schrijf er een nummer op. Vul dat nummer ook in bij vraag 4D bij 'Bijlage'.


Vul bij vraag 5 de kosten in die u heeft gemaakt om uw schade vergoed te krijgen.

 • Maak een kopie van de bewijsstukken en schrijf er een nummer op. Vul dat nummer ook in bij vraag 5 bij 'Bijlage'.
 • Op het digitale formulier worden de proceskosten automatisch opgeteld. 

 

Vraag 5: Verzoek vergoeding proceskosten

Vul bij vraag 5 de kosten in die u heeft gemaakt om uw schade vergoed te krijgen.

 • Maak een kopie van de bewijsstukken en schrijf er een nummer op. Vul dat nummer ook in bij vraag 5 bij 'Bijlage'.
 • Op het digitale formulier worden de proceskosten automatisch opgeteld. 

 

U bevindt zich in deze fase van het strafproces

echter-behandelt.svg

De officier van justitie behandelt

Heeft de politie het onderzoek afgerond en is er een verdachte aangehouden? Dan geeft de politie de zaak door aan de officier van justitie. De officier van justitie behandelt de zaak verder.

U ontvangt een brief van het Openbaar Ministerie met het formulier 'Gegevens slachtoffer' en Wensenformulier. Meestal ontvangt u tegelijkertijd ook het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'.

Lees meer over de behandeling van de strafzaak door de officier van justitie en uw rechten in deze fase