Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instelling

Vergoeding van affectieschade

Sinds 1 januari 2019 kunnen nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel een vergoeding krijgen voor het leed en de pijn die zij ervaren als gevolg van de gebeurtenis. Deze vorm van smartengeld heet affectieschade.

Wat is affectieschade?

Affectieschade is het leed en de pijn die een iemand ervaart wanneer een dierbare overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt. Zo’n ingrijpende gebeurtenis kan het leven van een nabestaande of naaste overhoop halen. Een vergoeding voor de emotionele schade geeft nabestaanden en naasten erkenning van hun verdriet.

Wie kunnen een vergoeding van affectieschade krijgen?

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend lichamelijk of psychisch letsel komen in aanmerking voor een vergoeding. Affectieschade wordt alleen vergoed bij gebeurtenissen die door een ander zijn veroorzaakt, zoals misdrijven en verkeersongevallen.

Niet alle naasten hebben recht op een vergoeding van affectieschade. Deze regeling geldt alleen voor de directe kring van dierbaren, zoals de partner, kinderen en ouders van het slachtoffer.

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de relatie die de nabestaande of naaste heeft tot het slachtoffer. Als er sprake is van een misdrijf is het bedrag hoger. De vergoeding is minimaal €12.500,- en maximaal €20.000,-.

Hoe eis ik een vergoeding voor affectieschade?

Er zijn twee manieren om een vergoeding te eisen voor affectieschade.

Was er sprake van een misdrijf?

U eist de schadevergoeding van de dader, in het strafproces. Hiervoor gebruikt u het formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’.

Was er sprake van een verkeersongeval?

U eist de schadevergoeding van de veroorzaker of zijn verzekeraar. Een rechtshulpverlener kan u hierbij helpen.

Goed om te weten

  • Alleen voor gebeurtenissen die na 1 januari 2019 hebben plaatsgevonden kunt u een vergoeding aanvragen.
  • Er is geen maximum aan het aantal nabestaanden en naasten dat een vergoeding kan ontvangen.
  • Ook partners die niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben komen in aanmerking voor een vergoeding. Zij moeten wel samen hebben gewoond met het slachtoffer toen het ongeval of misdrijf plaatsvond.

Tegemoetkoming door het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nabestaanden en naasten kunnen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven een financiële tegemoetkoming aanvragen voor affectieschade. Niet alleen de directe kring van dierbaren, zoals de partner, kinderen en ouders van het slachtoffer hebben recht op een tegemoetkoming. Ook broers en zussen kunnen in aanmerking komen. Deze tegemoetkoming is altijd €5000,- en dus veel lager dan de vergoeding die u van de dader of veroorzaker kunt eisen. U komt alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven als de affectieschade niet op een andere manier is vergoed.