Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Het herstelproces van een slachtoffer

Na een ingrijpende gebeurtenis is ineens alles anders. Voor slachtoffers en hun familie en vrienden start een soms compleet nieuwe situatie. Maar ook voor professionals die hiermee te maken krijgen is het goed om te weten wat een slachtoffer doormaakt na een ingrijpende gebeurtenis. Lees hier meer over het herstelproces van een slachtoffer, waar zij vaak tegenaan lopen tijdens hun herstel en waarmee jij kan helpen.

Illustratie van een vrouw die op de grond zit met haar tas en losse spullen om zich heen

De gebeurtenis

Tijdens een ingrijpende gebeurtenis gebeurt het vaak dat iemand de regie verliest. Dit geeft vaak een gevoel van machteloosheid. Om goed te kunnen herstellen, is het belangrijk dat iemand het gevoel van regie en controle terugkrijgt.

De manier waarop je het gesprek aangaat, kan van grote betekenis zijn voor het herstelproces. 

Communiceren zonder oordeel

Direct na de gebeurtenis

Illustratie van een vrouw die op bed zit met haar hoofd op haar handen steunend

Stressklachten en emoties

Een slachtoffer kan na de gebeurtenis last hebben van stressklachten en emoties zoals spanning, angst, boosheid of verdriet. Dit zijn normale reacties. Bij de meeste mensen worden stressklachten na 4 tot 6 weken minder.

Hoe je kunt helpen

Geef de ander de ruimte om emoties te uiten en laat merken dat alles wat de ander ervaart, er mag zijn. Dit kun je doen door met aandacht te luisteren en weg te blijven van ongevraagde verklaringen of oplossingen.

Tips om in gesprek te gaan
Illustratie van een vrouw die aan tafel zit, waar losse papieren naast een laptop liggen

Veel informatie en regelwerk

Er moet in de eerste tijd na de gebeurtenis vaak veel geregeld worden. Denk aan gesprekken met de politie, afspraken met artsen en uitzoekwerk voor de verzekering. Dit kan overweldigend zijn. De hoeveelheid informatie is soms moeilijk te verwerken voor een slachtoffer. Het herstel kan hierdoor vertragen en er kan sprake zijn van uitgestelde verwerking. 

Vraag of iemand genoeg hulp heeft van naasten die met deze praktische zaken kunnen helpen. Wellicht kun je zelf bij sommige dingen helpen. Zorg wel dat de gedupeerde zelf de controle houdt.

Illustratie van een vrouw die in een stoel in haar woonkamer zit met haar arm in een mitella

Lichamelijke klachten

Als het slachtoffer lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen, kan dit in het begin alle aandacht opslokken. Er is dan weinig ruimte om de emotionele gevolgen van de gebeurtenis te verwerken. De emotionele verwerking komt dan pas later.

Illustratie van twee vrouwen die tegenover een politieagent zitten om aangifte te doen

Aangifte en strafproces

Vaak moet een slachtoffer beslissen om wel of geen aangifte te doen. Die keuze is soms lastig voor iemand. En als diegene wel aangifte doet, kan dat ook zorgen, spanningen en ook herbeleving met zich meebrengen.

In gesprek gaan over aangifte

De beslissing over aangifte is echter aan het slachtoffer. Wat je kunt doen, is helpen bij het maken van een weloverwogen keuze. Deze checklist helpt je om in gesprek te gaan over aangifte. Zo kun je samen bepalen welke stap nodig is op weg naar herstel.

Naar de checklist aangifte

 

Het dagelijks leven weer oppakken

Illustratie van een vrouw die op kantoor aan haar bureau zit met haar hoofd steunend op haar handen en op de achtergrond collega's die met elkaar praten

Nieuwe spanningen

In de meeste gevallen pakt een slachtoffer na verloop van tijd het dagelijks leven weer op. Iemand gaat weer aan het werk of onderneemt weer sociale of andere activiteiten. Hierdoor kan het slachtoffer nieuwe spanningen voelen, omdat de gevolgen van de gebeurtenis ook nog meespelen.

Illustratie van een vrouw die thuis op de bank zit en een kussen stevig tegen zich aandrukt terwijl haar blik naar beneden gericht is.

Gevolgen onder ogen zien

Soms duurt het een tijdje voordat een slachtoffer beseft wat de gebeurtenis heeft aangericht. In het begin komt er vaak zoveel op iemand af dat er nog geen ruimte is om hierover na te denken. Wanneer een slachtoffer de gevolgen onder ogen ziet, kan dat pijnlijk zijn en opnieuw voor stress zorgen.

Doorverwijzen naar de juiste hulp

Wanneer stressklachten niet vanzelf afnemen, kan het goed zijn om professionele hulp in te schakelen. Je kunt samen met het slachtoffer uitzoeken welke hulp er beschikbaar is. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld ons advies op maat.

Advies op maat voor doorverwijzen

Illustratie van een vrouw die met een andere vrouw op de bank zit te praten

Niets laten merken

Hoe het met iemand gaat, is niet altijd aan de buitenkant te zien. Sommige slachtoffers laten liever niet merken hoe ze zich voelen, terwijl ze nog wel bezig zijn de gebeurtenis te verwerken. Ook zij kunnen behoefte hebben aan steun.

In gesprek gaan over vermoedens

Vermoed je dat iemand slachtoffer is, maar weet je het niet zeker? De Signalenwijzer geeft je handvatten om je onderbuikgevoel te onderzoeken, het gesprek aan te gaan en passende ondersteuning te bieden.

Wat te doen bij vermoedens?

Illustratie van een vrouwelijke officier van justitie of rechter

Aan de zijlijn van het strafproces

Na aangifte begint het strafproces. Dat kan op verschillende manieren verlopen. Het kan zijn dat een slachtoffer langere periodes niets hoort over hoe het strafproces verloopt. Hoewel er achter de schermen veel gebeurt, kan een slachtoffer gefrustreerd en onzeker raken over het wachten of het gebrek aan informatie.

Rechten van een slachtoffer

In het strafproces - vanaf de aangifte tot de beslissing over de zaak - heeft een slachtoffer rechten. Ook recht op informatie. Die informatie kan soms ook zijn dat er nog niet meer bekend is.

Slachtofferrechten 

Zelf verder met verwerken

Illustratie van een spreekkamer van een therapeut, met een vrouwelijke psycholoog in haar stoel en een vrouwelijke cliƫnt in de deuropening, op het punt om te vertrekken

Als professionele hulp ophoudt

Wanneer een slachtoffer professionele hulp krijgt, bijvoorbeeld van een psycholoog, komt er een moment dat die hulp afgerond wordt. Dat betekent niet automatisch dat iemand volledig hersteld is. Het slachtoffer zal zelf verdergaan met verwerken.

Illustratie van een vrouw die voor het raam staat, naar buiten te kijken, terwijl een kat in de vensterbank ligt te slapen.

Er alleen voor staan

Mensen om een slachtoffer heen tonen vlak na de gebeurtenis meestal veel belangstelling. Na een tijdje neemt de betrokkenheid vaak wat af. Hierdoor kan een slachtoffer het gevoel hebben er alleen voor te staan.

Je kunt iemand wijzen op lotgenotencontact. Delen van ervaringen kan helpen bij de verwerking. 

In contact met lotgenoten 

Illustratie van een vrouw die aan tafel zit en formulieren van het Openbaar Ministerie invult terwijl ze met haar hoofd in een hand steunt.

Schade vergoed krijgen

Om schade vergoed te krijgen, moet een slachtoffer kosten bijhouden, bewijs verzamelen en dingen uitzoeken en regelen. Het is soms moeilijk om overzicht te houden, zeker als iemand de gebeurtenis nog aan het verwerken is.

Illustratie van een hand die een envelop vasthoudt waarop het logo van het Openbaar Ministerie te zien is

Strafproces belemmert herstel

Tijdens het strafproces kunnen er momenten zijn die extra spanning veroorzaken bij een slachtoffer. Bijvoorbeeld als iemand gebruikmaakt van spreekrecht. Op dat soort momenten kunnen klachten tijdelijk erger worden.

Onverwachte herinneringen

Illustratie van een vrouw die met een winkelwagen door de supermarkt loopt

Meestal gaat het goed

Herstellen na een ingrijpende gebeurtenis gaat met vallen en opstaan. Ook als een slachtoffer zich meestal weer goed voelt, kunnen onverwachte herinneringen voor heftige gevoelens zorgen. Soms is iets heel kleins genoeg om iemand weer aan de gebeurtenis te herinneren.

Illustratie van een vrouwelijke officier van justitie of rechter die de voorzittershamer vasthoudt.

Strafproces wordt afgerond

Een strafproces kan op veel verschillende manieren eindigen. Wat de uitspraak ook is, het doet meestal geen recht aan het gevoel van het slachtoffer. Een slachtoffer moet hoe dan ook leven met wat er is gebeurd. De uitkomst van het strafproces kan opnieuw voor heftige gevoelens zorgen. Soms gaat iemand daardoor een stap terug in het herstel.

Illustratie van een kalender waar een blad van wordt afgescheurd

Geen eindpunt

Hoewel veel slachtoffers zich op een gegeven moment weer beter voelen, heeft het herstelproces geen echt eindpunt. Soms is iemand blijvend veranderd door wat er is gebeurd. Of komen er nog regelmatig herinneringen boven. Het is daarom belangrijk dat een slachtoffer een gevoel van erkenning krijgt vanuit zijn of haar omgeving.