Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Doorverwijzen naar Slachtofferhulp

In sommige situaties kan je een slachtoffer niet zelf verder helpen. Voor een goed herstel van het slachtoffer wil je dan goed kunnen doorverwijzen naar onze medewerkers, of naar een van onze partners. Lees hier wie wij helpen, hoe we helpen en wat wij kunnen betekenen voor je cliënt.

Wij helpen:

 • slachtoffers, getuigen, nabestaanden en betrokkenen van strafbare feiten zoals geweld, fraude of seksueel misbruik.
 • slachtoffers, getuigen, nabestaanden, betrokkenen en veroorzakers van verkeersongelukken.
 • achterblijvers bij vermissingen.
 • getuigen, betrokkenen en nabestaanden van zelfdoding.
 • slachtoffers, getuigen, betrokkenen en nabestaanden van een crisis of calamiteit.

Is het slachtoffer volgens jou gebaat bij onze hulp, dan kan je op twee manieren naar ons doorverwijzen.

1. Attenderen op onze informatie en hulpverlening

Je verwijst het slachtoffer door naar onze website. Daar kan het slachtoffer zichzelf aanmelden en zijn online hulptools beschikbaar. Je kunt ook doorverwijzen naar onze directe contactmogelijkheden, zodat het slachtoffer zelf contact met ons kan opnemen.

2. Persoonlijk aanmelden bij Slachtofferhulp Nederland

Je hebt met het slachtoffer gesproken over verdere hulp en goedkeuring van het slachtoffer gekregen om met ons contact op te nemen. Dat kan door te bellen via 0900-0101 (kies voor optie 3 in het keuzemenu). Vervolgens bespreek je de casus telefonisch met een van onze experts.

Wanneer je een slachtoffer bij ons aanmeldt, vragen wij je om de gegevens van het slachtoffer. Wij bellen het slachtoffer en onderzoeken waar de behoefte ligt en welke hulp we het slachtoffer kunnen bieden. Als blijkt dat een bepaalde zaak beter door een andere organisatie kan worden ondersteund, dan verwijzen we het slachtoffer door naar de juiste hulpinstantie. Door de wet op privacy kunnen wij je geen updates sturen over het verdere traject.

 • Bij slachtoffers jonger dan 12 jaar ondersteunen wij ouders of verzorgers bij het helpen van hun kind.
 • Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar verloopt de ondersteuning in overleg met de ouder of verzorger.
 • Jongeren van 16 jaar of ouder kunnen zelfstandig contact opnemen voor ondersteuning. Bijvoorbeeld bij aangifte, in het strafproces of voor emotionele hulp.
 • Is er sprake van een (vermoeden van) geweld of misbruik door ouder of verzorger? Dan kan een kind of jongere zelfstandig contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.

Bij Slachtofferhulp Nederland informeren, adviseren en ondersteunen we slachtoffers op drie manieren.

 • Emotionele hulp
  We bieden opvang en ondersteuning na een ingrijpende gebeurtenis en werken aan vermindering van stressklachten. Ook monitoren we het herstel en als dit stagneert, kunnen we verwijzen naar verdergaande hulpverlening.
  Meer over emotionele hulp
 • Hulp bij schadevergoeding
  We adviseren over wie de schade kan vergoeden en helpen bij het in kaart brengen van de schade. Ook helpen we bij het invullen van formulieren en aanvragen.
  Meer over schadevergoeding
 • Ondersteuning in het strafproces
  We informeren over slachtofferrechten. Ook helpen we bij aangifte en bieden we overzicht in het strafproces: wat kan een slachtoffer van een misdrijf verwachten in elke fase van het strafproces? We helpen bij spreekrecht, het indienen van een klacht en het eisen van een schadevergoeding van de verdachte.
  Meer over het strafproces

Onze hulp is altijd gratis en dichtbij. Slachtofferhulp Nederland heeft in het hele land kantoren en gesprekslocaties.

 • We hebben een uitgebreid dienstverleningspakket voor de psychosociale nazorg aan slachtoffers. Dat varieert van casemanagement tot lotgenotencontact en herstelrechtelijke ondersteuning.
 • Ons uitgangspunt is de zelfredzaamheid en veerkracht van slachtoffers. Wij helpen hen zo snel mogelijk weer de regie te krijgen over hun leven. Dit is cruciaal om te werken aan herstel.
 • We houden in het oog hoe het met iemand gaat en helpen waar nodig. Door samen met het slachtoffer prioriteiten te stellen en taken te verdelen, ontstaat er weer overzicht en structuur.
 • We informeren wat iemand zelf kan doen en welke instanties eventueel verder kunnen helpen.

Lees meer over onze werkwijze

Een slachtoffer doorverwijzen

Om een slachtoffer verder te helpen in het herstelproces, is het soms nodig om door te verwijzen naar gespecialiseerde hulp. Onze Doorverwijstool helpt daarbij.

Naar de Doorverwijstool

Een jongere doorverwijzen

Voor een goed herstel is het belangrijk om een jongere die slachtoffers is geworden goed en gericht door te verwijzen. Kijk wat wij kunnen betekenen en wat onze partners kunnen doen. 

Een jongere doorverwijzen

Overleg met onze Advieslijn

Wil je overleggen over een specifieke situatie of sparren over een casus? Bel met onze Advieslijn voor professionals op 0900-0101 (optie 3 in het menu).

Contact met de Advieslijn
Jannetje

Jannetje gebruikt het Platform voor Professionals als vraagbaak Lees de ervaringen van Jannetje

Cliënt-vertrouwenspersoon Jannetje: 'Het Platform voor Professionals zorgt dat je zelf ook sterker in je schoenen staat.’

Roland

Roland ziet brede rol voor slachtofferhulp

Banny

Banny kreeg snel telefonisch advies