Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

‘De hulp van Slachtofferhulp Nederland is goud waard.’

'Het Platform voor Professionals is een verborgen parel'

Slachtofferofficier van justitie Roland Knobbout ziet brede rol voor Slachtofferhulp

Roland Knobbout komt als (slachtoffer)officier van justitie Slachtofferhulp Nederland heel regelmatig tegen. Wat hem betreft kunnen slachtofferrechten niet genoeg aandacht krijgen.

Nazorg bij een overval

Onder professionals leven veel vragen over slachtofferschap

‘Als officier van justitie met slachtofferrechten in mijn portefeuille draag ik er mede zorg voor dat slachtoffers in strafzaken binnen de regio Den Haag tot hun recht komen. Dat begint al bij een cultuur waarin professionals slachtoffers correct bejegenen en goede informatie geven over hun rechten. We hebben een heel team dat die slachtofferrechten voortdurend onder de aandacht brengt, binnen de eigen organisatie en daarbuiten. Slachtoffers voor wie het strafrecht geen uitkomst biedt, bijvoorbeeld omdat er geen verdachte is of te weinig bewijs, kunnen soms alsnog schade verhalen via het Schadefonds Geweldsmisdrijven, ook als vorm van erkenning. Daarmee ligt mijn rol in het verlengde van wat Slachtofferhulp Nederland doet.’

Elkaar versterken

‘Slachtofferhulp Nederland kruist dan ook voortdurend mijn pad, zowel op beleidsniveau – onder andere in afstemmingsoverleg in de regio met de ketenpartners - als in individuele zaken. Wat ik zie is dat Slachtofferhulp Nederland een geweldige goede rol speelt in de ondersteuning van slachtoffers in het strafproces. Tijdens de zitting, maar bijvoorbeeld ook bij de aangifte of het invullen van aanvragen voor schadevergoeding. Daar is niet iedereen even handig mee. Daarnaast – en dat vind ik goud waard – kijken de professionals en vrijwilligers Slachtofferhulp Nederland verder dan het strafrechttraject. Ze bieden ook emotionele ondersteuning, maken zich hard voor de rechten van slachtoffers, en besteden veel aandacht aan het voorkomen van herhaald slachtofferschap. Daarin kunnen we elkaar versterken. En daarmee de positie van slachtoffers – die mede dankzij Slachtofferhulp een stem hebben. Dat is belangrijk, want als zij zich roeren en aangeven wat hun wensen zijn, kunnen wij die ook in het strafrecht beter meewegen.’

Schitterend initiatief

‘Het Platform voor Professionals vind ik een schitterend initiatief. In mijn eigen werk merk ik dat er onder professionals veel vragen leven over slachtofferschap. Hoe ga je bijvoorbeeld het gesprek aan met een slachtoffer die twijfelt over aangifte doen? Hoe maak je zo’n aangifte kansrijk? Welke informatie kun ik aanreiken om iemand nét dat zetje te geven, en daarmee te helpen voorkomen dat een dader verdere schade aanricht? Wat zijn de mogelijkheden voor schadevergoeding? Voor professionals die met slachtoffers te maken krijgen, is het ook goed zich te realiseren dat een strafproces alléén niet de oplossing is. Zo kan het bij huiselijk geweld of een slepende burenruzie verstandig zijn om te werken aan relatieherstel via Perspectief Herstelbemiddeling – partner van Slachtofferhulp. Want met een strafzaak is het conflict niet weg. Het is ook belangrijk om mensen minder kwetsbaar te maken voor slachtofferschap. En om de juiste dingen te doen als iemand toch (opnieuw) slachtoffer wordt. Dat Slachtofferhulp voor al dat soort zaken nu ook digitaal informatie en hulpmiddelen aanreikt aan professionals, is alleen maar toe te juichen.’

Leefbaarder

‘In mijn ogen mag Slachtofferhulp Nederland wel wat trotser zijn op het Platform voor Professionals. Het is nog een beetje een verborgen parel. Ik zie veel potentie om mede met dit platform een bredere doelgroep te bereiken. Aan professionals, en via hen ook aan groepen slachtoffers die het strafrecht nu nog niet altijd even goed bereiken. Als zij weten dat Slachtofferhulp er is, dat het openbaar ministerie er is, dat we er voor hén zijn en dat de rechtspraak in Nederland een betrouwbaar instituut is, leidt dat hopelijk tot meer meldingen en aangiftes die we nu missen. Zo kunnen we samen de maatschappij weer een beetje leefbaarder maken.’

Lees ook de ervaring van cliënt-vertrouwenspersoon Jannetje

 

Meer voor professionals

In gesprek gaan over aangifte

U krijgt in uw werk te maken met iemand die slachtoffer is geworden van een strafbaar feit en diegene twijfelt over aangifte doen. Hoe kunt u dan helpen een weloverwogen keuze te maken?

In gesprek over aangifte

Online modules

Als professional kun je te maken krijgen met een cliënt, student of leerling die slachtoffer is geworden van een strafbaar feit. Onze gratis e-learningmodules helpen je om iemand hierbij goed te kunnen ondersteunen.

Online modules voor professionals

Stappenplannen

Als er een calamiteit plaatsvindt wilt u als organisatie zo snel mogelijk in actie komen. Met een stappenplan per incident bent u goed voorbereid op calamiteiten.  

Naar de stappenplannen

Overleg met onze Advieslijn

Wil je overleggen over een specifieke situatie of sparren over een casus? Bel met onze Advieslijn voor professionals op 0900-0101 (optie 3 in het menu).

Contact met de Advieslijn