Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

De officier van justitie behandelt de zaak

De officier van justitie behandelt de zaak

Is het onderzoek van de politie afgerond? En is er een verdachte aangehouden? Dan geeft de politie de zaak door aan de officier van justitie die de zaak verder behandelt.

In sommige gevallen is zonder verder onderzoek direct duidelijk wat de volgende stap is. Soms is er aanvullend onderzoek nodig. Er worden getuigen gehoord en er wordt bewijs onderzocht. Het kan een tijd duren voordat je hoort wat de volgende stap is.

Wat kan ik in deze fase verwachten?

De officier van justitie laat je per brief weten wat er met de zaak gebeurt. Hoe lang het duurt voordat je bericht krijgt verschilt. Soms al na een week, soms na langere tijd. Je kunt een brief ontvangen met 3 formulieren die ingevuld moeten worden. Als de officier van justitie heeft besloten om de zaak niet verder in behandeling te nemen krijg je in plaats daarvan een sepotbrief.

Brief met 3 formulieren

De 3 formulieren van het Openbaar Ministerie die je bij de brief ontvangt zijn:

 • Het formulier 'Gegevens slachtoffer'.
 • Het Wensenformulier.
 • Het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding'.

In de brief staat wanneer de formulieren ingevuld teruggestuurd moeten worden. Zorg dat je op tijd reageert zodat de officier van justitie rekening kan houden met jouw wensen en eventuele schade.

Formulier 1: Gegevens slachtoffer

Op het formulier 'Gegevens slachtoffer' vul je je gegevens in. Ook kun je met dit formulier iemand machtigen om namens jou formulieren in te vullen en op te sturen. Stuur het formulier 'Gegevens slachtoffer' samen met het Wensenformulier binnen 14 dagen terug. Wij helpen je bij het invullen.

Invulhulp formulier Gegevens slachtoffer

Formulier 2: Het Wensenformulier

Op het Wensenformulier geef je aan van welke rechten je gebruik wilt maken. Stuur het Wensenformulier samen met het formulier 'Gegevens slachtoffer' binnen 14 dagen terug. Wij helpen je bij het invullen.

Hulp bij invullen Wensenformulier

Formulier 3: Verzoek tot schadevergoeding

Met het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' eis je een schadevergoeding van de verdachte in de strafzaak. Wil je dat de verdachte je een schadevergoeding betaalt? Geef dit aan op je Wensenformulier. Wij helpen je met het in kaart brengen van je schade en het invullen van het formulier. 

Hulp bij invullen Schadeformulier

Sepotbrief

De officier van justitie kan besluiten om een zaak te seponeren. Dan wordt het strafbare feit niet verder vervolgd. Je ontvangt hierover een brief, de sepotbrief.

Mogelijke redenen om een zaak te seponeren:

 • Er is niet genoeg bewijs.
 • De verdachte is niet schuldig aan het strafbare feit.
 • Veroordeling van de verdachte is mogelijk, maar niet wenselijk. Bijvoorbeeld als de verdachte al genoeg is geschrokken of gestraft doordat er veel aandacht in de media is geweest of omdat de verdachte zijn baan is kwijtgeraakt.
 • Het gaat om een minder ernstige overtreding van de wet en de schade is al door de dader aan het slachtoffer vergoed.

Gesprek met de officier van justitie bij ernstig strafbaar feit

Als de officier van justitie besluit om de verdachte van een ernstig geweldsmisdrijf, seksueel misdrijf of verkeersmisdrijf niet te vervolgen, wordt er vaak een slachtoffergesprek aangeboden. Tijdens dit gesprek licht de officier van justitie het besluit toe.

Ben je het niet eens met het besluit om de verdachte niet te vervolgen?

Je kunt een klacht indienen bij het gerechtshof. Dit heet een Artikel 12 Sv-procedure. Wij leggen je uit wat de procedure inhoudt en kunnen je helpen bij het indienen van de klacht.

Wat gebeurt er met de verdachte?

 • De verdachte blijft opgesloten
  Bij zwaardere misdrijven kan de verdachte langer worden vastgehouden. De verdachte wordt dan in voorlopige hechtenis genomen. Voorlopige hechtenis is de verzamelnaam voor alle vormen van opsluiten van een verdachte na de inverzekeringstelling tot de behandeling van de strafzaak door de rechter. Een van de voorwaarden voor voorlopige hechtenis is dat het gaat om een misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van 4 jaar of meer.
 • De verdachte is vrij maar moet zich houden aan voorwaarden
  Soms komt de verdachte vrij 'onder voorwaarden'. De voorlopige hechtenis wordt dan geschorst. De verdachte moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden. Bijvoorbeeld aan een contactverbod of een meldingsplicht. Houdt de verdachte zich niet aan de voorwaarden? Dan wordt de verdachte weer vastgezet.
 • De verdachte wordt vrijgelaten
  Ziet de officier van justitie geen reden om de verdachte langer vast te houden? Dan laat de officier van justitie de verdachte vrij.

Wil je weten wat er met de verdachte gebeurt? Vraag dit na bij het Informatiepunt Slachtoffers (IPS OM).

Wat gebeurt er na deze fase?

De officier van justitie beslist na de behandeling van de zaak of de verdachte wordt vervolgd of niet. 

 • Geen vervolging? Je ontvangt een sepotbrief met uitleg waarom de verdachte niet wordt vervolgd.
 • Wel vervolging? Je ontvangt een Wensenformulier en een formulier 'Verzoek tot schadevergoeding.'
Strafproces: van aangifte tot straf
Ovj beslist-fase-oranje.svg

De officier van justitie beslist

De officier van justitie neemt na de behandeling van de zaak een besluit. Je wordt met een brief geïnformeerd over dit besluit.

De officier van justitie beslist
Rechter behandelt fase oranje.svg

De rechter bereidt voor

Bij zware en ingewikkelde misdrijven heeft de rechter tijd nodig om de zaak eerst goed voor te bereiden. De regiezitting gaat over de planning, de pro-formazitting onder meer over het opsluiten van de verdachte.

De rechter bereidt voor
Rechter behandelt fase oranje.svg

De rechter behandelt

Beslist de officier van justitie dat de rechter uitspraak moet doen in een strafzaak? Dan gaat de zaak naar de rechter die de zaak behandelt.

De rechter behandelt
Rechter beslist fase oranje.svg

De rechter doet uitspraak

Na de strafzitting doet de rechter uitspraak. De uitspraak kan zijn: vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging of een veroordeling.

De rechter doet uitspraak

Dit zijn je rechten in deze fase

 • Contact met de verdachte of dader

  Mogelijk heb je vragen aan de verdachte of dader. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan je doorverwijzen naar de organisatie die je hiermee kan helpen.

 • Dossier strafzaak bekijken

  Wil je de stukken van het dossier van de strafzaak bekijken? Vraag dit aan de officier van justitie of rechter. Je kunt de officier van justitie ook vragen om documenten toe te voegen aan het dossier van de strafzaak.

 • Klacht indienen als er geen strafzaak komt

  Besluit de officier van justitie dat er geen strafzaak komt tegen de verdachte? En ben je het hier niet mee eens? Dan kun je een klacht sturen naar het gerechtshof. Een advocaat of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland helpt je hierbij.

 • Recht om aangifte te doen

  Iedereen heeft het recht om bij de politie aangifte te doen van een strafbaar feit. Voordat je aangifte doet, krijg je informatie over wat er gebeurt tijdens en na je aangifte.

 • Recht om te vragen om een schadevergoeding

  Je hebt het recht om een schadevergoeding te vragen als je schade hebt geleden door een strafbaar feit. Ook als nabestaande van een slachtoffer heb je dit recht.

 • Recht op bescherming

  Ben je bang dat je opnieuw slachtoffer wordt? Of ben je bang voor de verdachte? Laat dit weten aan de politie of officier van justitie. Met jou zoeken zij naar oplossingen zodat je je veiliger voelt.

 • Recht op goede behandeling

  Alle organisaties waarmee je in je strafzaak te maken hebt, moeten je goed behandelen. Ook moeten zij rekening houden met wat je belangrijk vindt. Je kunt een klacht indienen als je vindt dat je niet goed wordt behandeld.

 • Recht op gratis hulp

  Je hebt recht op gratis hulp, advies en informatie van Slachtofferhulp Nederland. Je kunt bij ons terecht voor emotionele steun, wij ondersteunen in het strafproces en helpen je je schade vergoed te krijgen.

 • Recht op gratis tolk

  Begrijp je de Nederlandse taal niet goed? Je kunt de politie of de officier van justitie vragen om een gratis tolk die je helpt bij de aangifte of tijdens het verhoor. Ook is het mogelijk om stukken te laten vertalen.

 • Recht op informatie

  Je hebt recht op informatie over je rechten, het doen van aangifte en wat er na de aangifte met de zaak gebeurt. Zijn je spullen in beslag genomen als bewijs in de strafzaak? Dan heb je het recht om te weten waar je spullen zijn, of je ze terugkrijgt en wanneer.

 • Recht op informatie over dader

  Je hebt recht op informatie over verlof, vrijlating of ontsnapping van de verdachte of dader. Als je dat wilt, kun je hiervan op de hoogte worden gehouden.

 • Recht op ondersteuning

  Je hebt recht op ondersteuning door een advocaat. Soms is ondersteuning door een advocaat gratis. Ook kun je de politie of het Openbaar Ministerie vragen of je je mag laten bijstaan door een vriend, familielid of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland.

 • Spreekrecht

  Slachtoffers en nabestaanden van ernstige strafbare feiten mogen in de rechtszaal spreken over de gevolgen en de straf. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan je helpen om dit voor te bereiden.

 • Schriftelijke slachtofferverklaring (SSV)

  Je hebt als slachtoffer altijd het recht om voor een strafzitting een schriftelijke slachtofferverklaring (SSV) op te schrijven.

  Met een schriftelijke slachtofferverklaring kun je aangeven wat je is overkomen, wat het strafbaar feit met je heeft gedaan en hoe je tegen de strafzaak aankijkt. Wij kunnen je helpen met het schrijven van je verklaring.

 • Vergoeding voor getuigen

  Je hebt recht op een vergoeding van je kosten als je moet getuigen in een strafzaak. Reiskosten of kosten omdat je niet kunt werken worden bijvoorbeeld vergoed.