Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

De officier van justitie beslist over de zaak

De officier van justitie beslist over de zaak

De officier van justitie beslist wat er met een zaak gebeurt. Lees meer over de beslissingen van de officier van justitie en wat je kunt doen als je het niet eens bent met de beslissing.

Er zijn 3 uitkomsten mogelijk:

1. De officier van justitie vraagt aan de rechter te beslissen over de straf die de verdachte krijgt.
2. De officier van justitie bepaalt zelf de straf.
3. De verdachte wordt niet verder vervolgd (sepot).

Uitkomst 1: de rechter beslist over de straf

De officier van justitie vindt dat de rechter moet beslissen over de straf. Je krijgt een uitnodiging van het Openbaar Ministerie om aanwezig te zijn bij de strafzitting.

Gesprek met de officier van justitie over de strafzitting

Na een ernstig misdrijf heb je in sommige gevallen recht op een gesprek met de officier van justitie. Dit gesprek vindt plaats voor de strafzitting. Tijdens het gesprek vertelt de officier van justitie wat je kunt verwachten van de strafzitting en kun je vragen stellen.

Uitkomst 2: de officier van justitie beslist over de straf

De officier van justitie beslist zelf welke straf de verdachte krijgt. Dit heet een OM-strafbeschikking. De rechter is hier niet bij betrokken. 

Hoe weet je welke straf de verdachte krijgt?

 • Je krijgt eerst een brief waarin staat dat er een OM-zitting komt. In een OM-zitting hoort de officier van justitie de verdachte en beslist dan over de straf. Je kunt niet zelf aanwezig zijn bij een OM-zitting.
 • Je krijgt vervolgens in een brief van het Openbaar Ministerie te horen welke straf de verdachte krijgt.

Welke straffen kan de officier van justitie geven?

 • Een schadevergoeding aan jou of andere slachtoffers.
 • Een geldboete.
 • Een taakstraf van maximaal 180 uur. Dit betekent dat de verdachte onbetaald werk moet doen.
 • Een verbod van maximaal 6 maanden om auto te rijden.
 • Een verbod, bijvoorbeeld een stadionverbod of straatverbod.
 • Een inbeslagname van goederen. Bijvoorbeeld drugs, gestolen goederen of gereedschap dat is gebruikt voor een inbraak worden afgepakt van de dader.

Een officier van justitie mag geen gevangenisstraf opleggen. Dat mag alleen de rechter. De straf die de officier van justitie oplegt is altijd onvoorwaardelijk.

Is de dader het niet eens met de straf? Dan kan de dader bezwaar maken tegen de straf bij het Openbaar Ministerie. Dit heet: in verzet gaan. In veel gevallen oordeelt de rechter dan over de strafzaak.

Uitkomst 3: de verdachte wordt niet verder vervolgd (sepot)

De officier van justitie kan beslissen om de verdachte niet te vervolgen. Dat noemen we een sepot. Er zijn verschillende redenen om niet te vervolgen. Bijvoorbeeld als de politie niet genoeg bewijs heeft gevonden. Of als het strafbare feit te gering is om in behandeling te nemen.

Vaak stelt de officier van justitie bij de beslissing om niet te vervolgen wel de voorwaarde dat de verdachte geen strafbare feiten begaat binnen een proeftijd van maximaal een jaar.

Gesprek met de officier van justitie als de verdacht niet wordt vervolgd

Als de officier van justitie besluit om de verdachte van een ernstig geweldsmisdrijf, seksueel misdrijf of verkeersmisdrijf niet te vervolgen, wordt er vaak een slachtoffergesprek aangeboden. Tijdens dit gesprek licht de officier van justitie het besluit toe.

Wat gebeurt er na deze fase?

De officier van justitie beslist wat er met de zaak gebeurt. Mogelijke uitkomsten:

 • De officier van justitie bepaalt zelf de straf. Daarmee begint de fase van de strafuitvoering.
 • De verdachte wordt niet verder vervolgd (sepot). Daarmee stopt het strafproces. Je kunt een klacht indienen tegen het sepot.   
 • De zaak gaat door naar de rechter. De rechter behandelt de zaak en doet uitspraak. 
Strafproces: van aangifte tot straf
Rechter behandelt fase oranje.svg

De rechter bereidt voor

Bij zware en ingewikkelde misdrijven heeft de rechter tijd nodig om de zaak eerst goed voor te bereiden. De regiezitting gaat over de planning, de pro-formazitting onder meer over het opsluiten van de verdachte.

De rechter bereidt voor
Rechter behandelt fase oranje.svg

De rechter behandelt

Beslist de officier van justitie dat de rechter uitspraak moet doen in een strafzaak? Dan gaat de zaak naar de rechter die de zaak behandelt.

De rechter behandelt
Rechter beslist fase oranje.svg

De rechter doet uitspraak

Na de strafzitting doet de rechter uitspraak. De uitspraak kan zijn: vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging of een veroordeling.

De rechter doet uitspraak
Hoger beroep fase oranje.svg

In hoger beroep

Is de officier van justitie of de verdachte het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kunnen zij in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

In hoger beroep
Strafuitvoering-fase-oranje.svg

Strafuitvoering

Heeft de officier van justitie of de rechter de dader een straf opgelegd en komt er geen hoger beroep? Dan is de uitspraak definitief en begint de strafuitvoering.

Strafuitvoering

Jouw rechten in deze fase