Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring

De officier van justitie beslist over de zaak

De officier van justitie beslist over de zaak

Na de behandeling van de zaak beslist de officier van justitie wat er met de zaak gebeurt.

3 mogelijkheden

De officier van justitie

 • vervolgt zelf de verdachte en bepaalt de straf;
 • stuurt de zaak door naar de rechter;
 • besluit om de zaak niet verder te vervolgen (seponeren).

De verdachte wordt bestraft

De officier van justitie kan zelf beslissen welke straf de verdachte krijgt. Dit heet een OM-strafbeschikking. De rechter is hierbij niet nodig.

U kunt op 2 manieren te horen krijgen wat de officier van justitie beslist:

 1. U krijgt een brief waarin staat welke straf de verdachte krijgt, of dat de verdachte wordt vrijgesproken. Er komt geen OM-zitting.
 2. U krijgt een brief waarin staat wanneer de OM-zitting is. Tijdens de OM-zitting wordt de verdachte gehoord door de officier van justitie. Er wordt beslist over de straf voor de verdachte. U kunt daar niet bij aanwezig zijn. U krijgt in een brief te horen welke straf de verdachte krijgt.
De officier van justitie kan de volgende straffen opleggen:
 • Een schadevergoeding aan u of andere slachtoffers.
 • Een geldboete.
 • Een verbod van maximaal 6 maanden om auto te rijden.
 • Een taakstraf van maximaal 180 uur. Dit betekent dat de verdachte onbetaald werk moet doen.
 • Een verbod, bijvoorbeeld een stadion- of straatverbod.
 • Een inbeslagname van goederen. Bijvoorbeeld drugs, gestolen goederen of gereedschap dat is gebruikt voor een inbraak worden afgepakt van de dader.

Een officier van justitie mag geen gevangenisstraf opleggen. Dat mag alleen de rechter. Gaat de verdachte akkoord met de straf, dan staat vast dat hij schuldig is. De straf die de officier van justitie oplegt is altijd onvoorwaardelijk.

Is de verdachte het niet eens met de straf? Dan kan verdachte bezwaar maken tegen de straf bij het Openbaar Ministerie. Dit heet: in verzet gaan. In veel gevallen beoordeelt dan de rechter de strafzaak.

Vindt u als slachtoffer dat niet de officier van justitie maar de rechter uitspraak moet doen over de zaak? Dan kunt u een artikel 12 Sv-procedure starten. Wij leggen u uit wat deze procedure inhoudt en helpen u hier graag bij.

Heeft u door een fout van het Openbaar Ministerie geen schadevergoeding kunnen eisen in uw zaak? Dan kunt u klacht indienen bij het Openbaar Ministerie en hen om een tegemoetkoming vragen. Dit noemt het Openbaar Ministerie omissie OM.

De verdachte moet voor de rechter komen

Vindt de officier van justitie dat de rechter moet beslissen over de straf? Dan stuurt het Openbaar Ministerie een brief naar de verdachte. Deze brief heet een dagvaarding. In de brief staat waarvan de verdachte wordt verdacht en op welke datum hij voor de rechter moet komen. U krijgt een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de behandeling van de strafzaak in de rechtbank. Bekijk hoe u zich kunt voorbereiden op de strafzitting.

Gesprek met de officier van justitie over de strafzitting

Na een ernstig misdrijf heeft u in sommige gevallen recht op een gesprek met de officier van justitie. Dit gesprek vindt plaats voor de strafzitting. Tijdens het gesprek vertelt de officier van justitie wat u kunt verwachten van de strafzitting en kunt u vragen stellen.

De verdachte wordt niet verder vervolgd (sepot)

De officier van justitie kan beslissen om de verdachte niet te vervolgen. Dat noemen we een sepot. Er zijn verschillende redenen om niet te vervolgen. Bijvoorbeeld als de politie niet genoeg bewijs heeft gevonden.

Soms zijn er voorwaarden verbonden aan een sepot. De verdachte moet zich dan aan een aantal afspraken houden. Houdt de verdachte zich niet aan de afspraken? Dan kan de verdachte alsnog worden vervolgd. De officier van justitie informeert u over de voorwaarden die gelden voor het sepot.

Een klacht indienen als de verdachte niet wordt vervolgd

Heeft u een sepotbrief ontvangen van de officier van justitie omdat er geen strafzaak komt tegen de verdachte? En bent u het niet mee eens met dit besluit? Dan kunt u een klacht indienen bij het gerechtshof. Het gerechtshof besluit dan of er toch een strafzaak tegen de verdachte moet komen.

Gesprek met de officier van justitie bij ernstig misdrijf

Als de officier van justitie besluit om de verdachte van een ernstig geweldsmisdrijf, seksueel misdrijf of verkeersmisdrijf niet te vervolgen, wordt er vaak een slachtoffergesprek aangeboden. Tijdens dit gesprek licht de officier van justitie het besluit toe.

Rechter behandelt.png

De rechter bereidt voor

Bij zware en ingewikkelde misdrijven heeft de rechter tijd nodig om de zaak eerst goed voor te bereiden. De regiezitting gaat over de planning, de pro-formazitting onder meer over het opsluiten van de verdachte.

De rechter bereidt voor
rechter-behandelt.svg

De rechter behandelt

Beslist de officier van justitie dat de rechter uitspraak moet doen in een strafzaak? Dan gaat de zaak naar de rechter die de zaak behandelt.

De rechter behandelt
rechter-beslist.svg

De rechter doet uitspraak

Na de strafzitting doet de rechter uitspraak. De uitspraak kan zijn: vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of een veroordeling.

De rechter doet uitspraak
hoger-beroep.svg

In hoger beroep

Is de officier van justitie of de verdachte het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kunnen zij in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

In hoger beroep
strafuitvoering.svg

Strafuitvoering

Heeft de officier van justitie of de rechter de dader een straf opgelegd en komt er geen hoger beroep? Dan is de uitspraak definitief en begint de strafuitvoering.

Strafuitvoering