Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring

Pro-formazitting en regiezitting

Pro-formazitting en regiezitting

Bij een zwaarder misdrijf duurt de strafzaak vaak langer. De inhoudelijke behandeling in de rechtbank kan meerdere dagen duren. In een pro-formazitting en een regiezitting wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld. Lees hier wat er in een pro-formazitting en een regiezitting gebeurt.

Pro-formazitting

In een pro-formazitting behandelt de rechtbank de strafzaak niet inhoudelijk. Voornaamste doel is om een beslissing te nemen over een verlenging van het voorlopige hechtenis van de verdachte. De zitting vindt dus plaats voordat de maximale tijd dat een verdachte in voorlopige hechtenis mag zitten afloopt. Alleen bij een rechtszaak over een zwaarder misdrijf is er een pro-formazitting.

Regiezitting

In een regiezitting wordt de inhoudelijke behandeling van een rechtszaak voorbereid. Alleen bij ingewikkelde zaken is er een regiezitting nodig. Belangrijkste vraag die de rechtbank beantwoordt, is of er genoeg informatie is over de strafzaak om de zaak inhoudelijk te behandelen.

Over de pro-formazitting

 • Het Openbaar Ministerie informeert u in een brief over de pro-formazitting.
 • Meestal staat in de brief dat u niet aanwezig hoeft te zijn bij de pro-formazitting. U mag wel aanwezig zijn. Uw casemanager of medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan u helpen bij uw keuze.
 • De verdachte kan op de pro-formazitting aanwezig zijn.
 • Een pro-formazitting duurt vaak heel kort (10 minuten tot 2 uur).
 • De rechters van de de pro-formazitting zijn niet altijd de rechters die de strafzaak inhoudelijk behandelen.

Wat kan er aan bod komen tijdens een pro-formazitting?

 • De officier van justitie vertelt wat de resultaten zijn van het politieonderzoek. De informatie die u te horen krijgt, kan heftig zijn voor u.  
 • De advocaat van de verdachte vertelt wat de wensen zijn voor het onderzoek.
 • De rechter beslist over verzoeken om getuigen op te roepen.
 • De rechter beslist of de verdachte langer vast blijft zitten (in voorlopige hechtenis blijft). 
 • De officier van justitie kan de tenlastelegging wijzigen.

Regiezitting

 • Het Openbaar Ministerie informeert u in een brief over de regiezitting: waar en wanneer is de regiezitting en welke onderwerpen komen er aan bod.
 • Tijdens een regiezitting geeft de rechter de planning van de zittingsdagen. Ook kan de rechter tijdens de regiezitting bepalen op welke zittingsdag het spreekrecht of de schriftelijke slachtofferverklaring en de eis tot schadevergoeding van de verdachte aan bod komen.
 • De rechtbank beoordeelt of er genoeg informatie is om de strafzaak inhoudelijk te behandelen.
 • U hoeft niet op de regiezitting aanwezig te zijn. De informatie uit de regiezitting kunt u opvragen bij het Slachtofferloket.
 • De verdachte kan aanwezig zijn op de regiezitting.
rechter-behandelt.svg

De rechter behandelt

Beslist de officier van justitie dat de rechter uitspraak moet doen in een strafzaak? Dan gaat de zaak naar de rechter die de zaak behandelt.

De rechter behandelt
rechter-beslist.svg

De rechter doet uitspraak

Na de strafzitting doet de rechter uitspraak. De uitspraak kan zijn: vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of een veroordeling.

De rechter doet uitspraak
strafuitvoering.svg

Strafuitvoering

Heeft de officier van justitie of de rechter de dader een straf opgelegd en komt er geen hoger beroep? Dan is de uitspraak definitief en begint de strafuitvoering.

Strafuitvoering