Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Pro-formazitting en regiezitting

Pro-formazitting en regiezitting

De voorbereiding op en behandeling van een ingewikkelde strafzaak kunnen lang duren. Soms moet dan eerst een besluit worden genomen of de verdachte langer mag worden vastgehouden. Dat gebeurt in een pro-formazitting. In een regiezitting wordt de strafzaak voorbereid. Lees hier wat er in een pro-formazitting en een regiezitting gebeurt.

Over de pro-formazitting

 • Het Openbaar Ministerie informeert je in een brief over de pro-formazitting.
 • Meestal staat in de brief dat je niet bij de pro-formazitting aanwezig hoeft te zijn. Je mag wel aanwezig zijn. Je casemanager of een andere medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan je helpen bij je keuze.
 • Het is goed om te weten dat de verdachte op de pro-formazitting aanwezig kan zijn.
 • Een pro-formazitting duurt meestal niet lang (10 minuten tot 2 uur).
 • De rechters van de pro-formazitting zijn niet altijd dezelfde rechters die de strafzaak behandelen en uitspraak doen over de zaak.

Wat kan er aan bod komen tijdens een pro-formazitting?

 • De officier van justitie vertelt wat de resultaten zijn van het politieonderzoek. De informatie die je te horen krijgt, kan heftig zijn voor je.  
 • De advocaat van de verdachte vertelt wat de wensen zijn voor het onderzoek.
 • De rechter beslist over verzoeken om getuigen op te roepen.
 • De rechter beslist of de verdachte langer vast blijft zitten (in voorlopige hechtenis blijft).
 • De officier van justitie kan de tenlastelegging wijzigen.

Regiezitting

 • Het Openbaar Ministerie informeert je in een brief over de regiezitting: waar en wanneer is de regiezitting en welke onderwerpen komen er aan bod.
 • Tijdens een regiezitting geeft de rechter de planning van de zittingsdagen. Ook kan de rechter tijdens de regiezitting bepalen op welke zittingsdag het spreekrecht of de schriftelijke slachtofferverklaring en de eis tot schadevergoeding van de verdachte aan bod komen.
 • De rechtbank beoordeelt of er genoeg informatie is om de strafzaak inhoudelijk te behandelen.
 • Je hoeft niet op de regiezitting aanwezig te zijn. De informatie uit de regiezitting kun je opvragen bij het Informatiepunt Slachtoffers OM (IPS OM).
 • Het is goed om te weten dat de verdachte aanwezig kan zijn op de regiezitting.

Pro-formazitting

Duurt de voorbereiding van een strafzaak langer dan de tijd dat een verdachte mag worden vastgehouden? Dan beslist de rechter in een pro-formazitting of de voorlopige hechtenis van de verdachte mag worden verlengd. Alleen bij een strafzaak over een zwaarder misdrijf is er een pro-formazitting.

Regiezitting

In een regiezitting wordt de inhoudelijke behandeling van een strafzaak voorbereid. De rechter geeft de planning van de strafzaak. De rechtbank beoordeelt of de rechter genoeg informatie heeft om de strafzaak te behandelen en uitspraak te kunnen doen. Alleen bij ingewikkelde zaken is er een regiezitting nodig. 

Wat kan ik hierna verwachten?

Na de pro-formazitting en/of regiezitting is de strafzaak goed voorbereid. Er is duidelijk wie er worden opgeroepen als getuige, hoe de planning is en of de verdachte in voorlopige hechtenis blijft. Dan kan de zaak worden behandeld door de rechter in een strafzitting

 • Het belangrijkste doel van de strafzitting is om te bepalen wat er precies is gebeurd rond een misdrijf.
 • In de strafzitting beslist de rechter of de verdachte schuldig is en welke straf hij krijgt.
Strafproces: van aangifte tot straf
Rechter behandelt fase oranje.svg

De rechter behandelt

Beslist de officier van justitie dat de rechter uitspraak moet doen in een strafzaak? Dan gaat de zaak naar de rechter die de zaak behandelt.

De rechter behandelt
Rechter beslist fase oranje.svg

De rechter doet uitspraak

Na de strafzitting doet de rechter uitspraak. De uitspraak kan zijn: vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging of een veroordeling.

De rechter doet uitspraak
Strafuitvoering-fase-oranje.svg

Strafuitvoering

Heeft de officier van justitie of de rechter de dader een straf opgelegd en komt er geen hoger beroep? Dan is de uitspraak definitief en begint de strafuitvoering.

Strafuitvoering

Dit zijn je rechten in deze fase

 • Contact met de verdachte of dader

  Mogelijk heb je vragen aan de verdachte of dader. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan je doorverwijzen naar de organisatie die je hiermee kan helpen.

 • Dossier strafzaak bekijken

  Wil je de stukken van het dossier van de strafzaak bekijken? Vraag dit aan de officier van justitie of rechter. Je kunt de officier van justitie ook vragen om documenten toe te voegen aan het dossier van de strafzaak.

 • Klacht indienen als er geen strafzaak komt

  Besluit de officier van justitie dat er geen strafzaak komt tegen de verdachte? En ben je het hier niet mee eens? Dan kun je een klacht sturen naar het gerechtshof. Een advocaat of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland helpt je hierbij.

 • Recht om aangifte te doen

  Iedereen heeft het recht om bij de politie aangifte te doen van een strafbaar feit. Voordat je aangifte doet, krijg je informatie over wat er gebeurt tijdens en na je aangifte.

 • Recht om te vragen om een schadevergoeding

  Je hebt het recht om een schadevergoeding te vragen als je schade hebt geleden door een strafbaar feit. Ook als nabestaande van een slachtoffer heb je dit recht.

 • Recht op bescherming

  Ben je bang dat je opnieuw slachtoffer wordt? Of ben je bang voor de verdachte? Laat dit weten aan de politie of officier van justitie. Met jou zoeken zij naar oplossingen zodat je je veiliger voelt.

 • Recht op goede behandeling

  Alle organisaties waarmee je in je strafzaak te maken hebt, moeten je goed behandelen. Ook moeten zij rekening houden met wat je belangrijk vindt. Je kunt een klacht indienen als je vindt dat je niet goed wordt behandeld.

 • Recht op gratis hulp

  Je hebt recht op gratis hulp, advies en informatie van Slachtofferhulp Nederland. Je kunt bij ons terecht voor emotionele steun, wij ondersteunen in het strafproces en helpen je je schade vergoed te krijgen.

 • Recht op gratis tolk

  Begrijp je de Nederlandse taal niet goed? Je kunt de politie of de officier van justitie vragen om een gratis tolk die je helpt bij de aangifte of tijdens het verhoor. Ook is het mogelijk om stukken te laten vertalen.

 • Recht op informatie

  Je hebt recht op informatie over je rechten, het doen van aangifte en wat er na de aangifte met de zaak gebeurt. Zijn je spullen in beslag genomen als bewijs in de strafzaak? Dan heb je het recht om te weten waar je spullen zijn, of je ze terugkrijgt en wanneer.

 • Recht op informatie over dader

  Je hebt recht op informatie over verlof, vrijlating of ontsnapping van de verdachte of dader. Als je dat wilt, kun je hiervan op de hoogte worden gehouden.

 • Recht op ondersteuning

  Je hebt recht op ondersteuning door een advocaat. Soms is ondersteuning door een advocaat gratis. Ook kun je de politie of het Openbaar Ministerie vragen of je je mag laten bijstaan door een vriend, familielid of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland.

 • Spreekrecht

  Slachtoffers en nabestaanden van ernstige strafbare feiten mogen in de rechtszaal spreken over de gevolgen en de straf. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan je helpen om dit voor te bereiden.

 • Vergoeding voor getuigen

  Je hebt recht op een vergoeding van je kosten als je moet getuigen in een strafzaak. Reiskosten of kosten omdat je niet kunt werken worden bijvoorbeeld vergoed.