Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Pro-formazitting en regiezitting

Pro-formazitting en regiezitting

De voorbereiding op en behandeling van een ingewikkelde strafzaak kunnen lang duren. Soms moet dan eerst een besluit worden genomen of de verdachte langer mag worden vastgehouden. Dat gebeurt in een pro-formazitting. In een regiezitting wordt de strafzaak voorbereid. Lees hier wat er in een pro-formazitting en een regiezitting gebeurt.

Pro-formazitting

Duurt de voorbereiding van een strafzaak langer dan de tijd dat een verdachte mag worden vastgehouden? Dan beslist de rechter in een pro-formazitting of de voorlopige hechtenis van de verdachte mag worden verlengd. Alleen bij een strafzaak over een zwaarder misdrijf is er een pro-formazitting.

Regiezitting

In een regiezitting wordt de inhoudelijke behandeling van een strafzaak voorbereid. De rechter geeft de planning van de strafzaak. De rechtbank beoordeelt of de rechter genoeg informatie heeft om de strafzaak te behandelen en uitspraak te kunnen doen. Alleen bij ingewikkelde zaken is er een regiezitting nodig. 

Over de pro-formazitting

 • Het Openbaar Ministerie informeert je in een brief over de pro-formazitting.
 • Meestal staat in de brief dat je niet bij de pro-formazitting aanwezig hoeft te zijn. Je mag wel aanwezig zijn. Je casemanager of een andere medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan je helpen bij je keuze.
 • Het is goed om te weten dat de verdachte op de pro-formazitting aanwezig kan zijn.
 • Een pro-formazitting duurt meestal niet lang (10 minuten tot 2 uur).
 • De rechters van de pro-formazitting zijn niet altijd dezelfde rechters die de strafzaak behandelen en uitspraak doen over de zaak.

Wat kan er aan bod komen tijdens een pro-formazitting?

 • De officier van justitie vertelt wat de resultaten zijn van het politieonderzoek. De informatie die je te horen krijgt, kan heftig zijn voor je.  
 • De advocaat van de verdachte vertelt wat de wensen zijn voor het onderzoek.
 • De rechter beslist over verzoeken om getuigen op te roepen.
 • De rechter beslist of de verdachte langer vast blijft zitten (in voorlopige hechtenis blijft).
 • De officier van justitie kan de tenlastelegging wijzigen.

Regiezitting

 • Het Openbaar Ministerie informeert je in een brief over de regiezitting: waar en wanneer is de regiezitting en welke onderwerpen komen er aan bod.
 • Tijdens een regiezitting geeft de rechter de planning van de zittingsdagen. Ook kan de rechter tijdens de regiezitting bepalen op welke zittingsdag het spreekrecht of de schriftelijke slachtofferverklaring en de eis tot schadevergoeding van de verdachte aan bod komen.
 • De rechtbank beoordeelt of er genoeg informatie is om de strafzaak inhoudelijk te behandelen.
 • Je hoeft niet op de regiezitting aanwezig te zijn. De informatie uit de regiezitting kun je opvragen bij het Informatiepunt Slachtoffers OM (IPS OM).
 • Het is goed om te weten dat de verdachte aanwezig kan zijn op de regiezitting.

Wat kan ik hierna verwachten?

Na de pro-formazitting en/of regiezitting is de strafzaak goed voorbereid. Er is duidelijk wie er worden opgeroepen als getuige, hoe de planning is en of de verdachte in voorlopige hechtenis blijft. Dan kan de zaak worden behandeld door de rechter in een strafzitting

 • Het belangrijkste doel van de strafzitting is om te bepalen wat er precies is gebeurd rond een misdrijf.
 • In de strafzitting beslist de rechter of de verdachte schuldig is en welke straf hij krijgt.
Strafproces: van aangifte tot straf
Rechter behandelt fase oranje.svg

De rechter behandelt

Beslist de officier van justitie dat de rechter uitspraak moet doen in een strafzaak? Dan gaat de zaak naar de rechter die de zaak behandelt.

De rechter behandelt
Rechter beslist fase oranje.svg

De rechter doet uitspraak

Na de strafzitting doet de rechter uitspraak. De uitspraak kan zijn: vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging of een veroordeling.

De rechter doet uitspraak
Strafuitvoering-fase-oranje.svg

Strafuitvoering

Heeft de officier van justitie of de rechter de dader een straf opgelegd en komt er geen hoger beroep? Dan is de uitspraak definitief en begint de strafuitvoering.

Strafuitvoering

Rechten tijdens de strafuitvoering