Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring

Klacht niet vervolging (artikel 12 procedure)

U heeft bericht ontvangen van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM heeft besloten dat de verdachte niet wordt vervolgd (sepot). Of het OM heeft besloten dat de officier van justitie een straf oplegt en de rechter de zaak niet behandelt. Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een artikel 12 Sv-procedure starten.

Wat is een artikel 12 Sv-procedure?

Bent u het niet eens met het besluit van de officier van justitie om de verdachte niet te vervolgen? Of vindt u dat de officier van justitie niet een straf moet opleggen, maar dat de zaak voor de rechter moet komen? Dan kunt u een klacht indienen bij het gerechtshof. Dit wordt een artikel 12 Sv-procedure genoemd. Het gerechtshof besluit naar aanleiding van uw klacht of de verdachte toch voor de rechter moet komen.

Wie kan een artikel 12 Sv-procedure starten?

Als rechtstreeks belanghebbende kunt u een artikel 12 Sv-procedure starten. Dit kan bijvoorbeeld als u het slachtoffer of een nabestaande bent. U kunt geen procedure starten over een beslissing die u onjuist vindt, maar waarbij u zelf niet betrokken bent.

Hoe start ik een artikel 12 Sv-procedure?

U kunt een klachtenbrief sturen naar het gerechtshof in de regio waar de zaak is behandeld. Doe dit binnen 3 maanden nadat u beslissing van de officier van justitie heeft ontvangen. 

Download de voorbeeldbrief en benoem daarin het volgende:

 • Het nummer dat de officier van justitie (parketnummer) of de politie (mutatienummer) aan de zaak heeft gegeven
 • Om welk strafbaar feit het gaat
 • Wie vervolgd moet worden (de verdachte)
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit van de officier van justitie

Onderteken de klachtbrief en noteer de datum. Stuur uw brief op en stuur het volgende mee:

 • De (sepot)brief van de officier van justitie
 • De aangifte 
 • Andere stukken om de klacht te onderbouwen (zoals bewijsstukken)

Stuur uw brief naar het gerechtshof in de regio waar de zaak is behandeld. Vermeld op de envelop: 'Klacht art. 12 Sv.'

Let op: U kunt de klacht alleen per post indienen, dus niet per e-mail of fax.

Wat gebeurt er als het gerechtshof mijn klachtbrief heeft ontvangen?

Een advocaat-generaal behandelt uw brief 

De advocaat-generaal vertegenwoordigt het OM bij een artikel 12 Sv-procedure. Nadat u de klacht heeft ingediend, verzamelt de advocaat-generaal op verzoek van het gerechtshof alle informatie over de zaak en brengt een advies uit.

Om advies te kunnen geven, overlegt de advocaat-generaal met:

 • De officier van justitie die de zaak heeft behandeld, of met
 • De politie om de actuele stand van die zaak op te vragen.

Eventueel kan de advocaat-generaal de politie opdragen om verder onderzoek te doen.

De advocaat-generaal geeft advies of de verdachte alsnog voor de rechter moet komen. Het gerechtshof hoeft het advies van de advocaat-generaal niet te volgen.

Er komt wel of geen zitting

Naar aanleiding van het advies van de advocaat-generaal bepaalt het gerechtshof of het nodig is u te horen. Als het gerechtshof het niet nodig vindt om u te horen, nemen zij een beslissing op basis van de stukken in het dossier.

Vindt het gerechtshof het wel nodig om u te horen? Dan ontvangt u een oproep om uw klacht tijdens een zitting mondeling toe te lichten. In de oproep staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Bij de oproep ontvangt u het advies van de advocaat-generaal.

Aanwezigen tijdens deze zitting

De zaak wordt tijdens een zitting door de raadkamer (1 of 3 raadsheren) behandeld. U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Wij raden u aan om wel te gaan. U kunt dan uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie. Ook kunt u toelichten waarom u vindt dat de verdachte voor de rechter moet komen. U kunt er ook voor kiezen om iemand schriftelijk te machtigen om namens u het woord te voeren.

De zitting is niet openbaar

Het gerechtshof behandelt uw klacht tijdens een zitting achter gesloten deuren. Dit houdt in dat er geen pers en/of publiek aanwezig is. Alleen u als slachtoffer of nabestaande, eventuele gemachtigde/advocaat en de advocaat-generaal zijn aanwezig.

De verdachte

Het gerechtshof kan besluiten om ook de verdachte te horen. Dat gebeurt meestal niet tijdens dezelfde zitting. De verdachte is niet verplicht om naar de zitting te komen.

Beslissing van het gerechtshof

Als het gerechtshof het eens is met de officier van justitie dat de verdachte niet voor de rechter moet komen dan wijst het gerechtshof uw klacht af. Hiermee eindigt de zaak definitief.

Als het gerechtshof het eens is met uw klacht dan wordt deze gegrond verklaard. De officier van justitie krijgt de opdracht om de zaak verder te onderzoeken of de zaak aan de rechter voor te leggen. Het betekent niet dat de zaak in een veroordeling zal eindigen. Daar beslist de rechtbank over.

U bevindt zich in deze fase van het strafproces

De officier van justitie beslist

De officier van justitie neemt na de behandeling van de zaak een besluit. U wordt met een brief geïnformeerd over dit besluit.

Mogelijke besluiten:

 • de zaak wordt niet verder vervolgd (geseponeerd),
 • de officier van justitie bepaalt de straf,
 • de zaak gaat door naar de rechter, die beslist over de straf.
Lees meer over de verschillende uitkomsten en wat u hierna kunt doen