Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

In hoger beroep tegen de uitspraak

In hoger beroep tegen de uitspraak

De officier van justitie of de verdachte kan in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter. De strafzaak wordt dan opnieuw behandeld en beoordeeld door nieuwe rechters van het gerechtshof.

Hoe krijg ik informatie over het hoger beroep?

 • Informatie over je strafzaak en het hoger beroep vind je op MijnSlachtofferzaak.nl. Hier vind je ook informatie over je rechten als slachtoffer. Je logt in met je DigiD.
 • Je kunt met vragen over het hoger beroep terecht bij het Informatiepunt Slachtoffers OM (IPS OM). Het Informatiepunt Slachtoffers OM informeert, adviseert en begeleidt slachtoffers tijdens het hele strafproces.

Vul opnieuw het wensenformulier in

Ook in deze stap van het strafproces krijg je een wensenformulier. Hierop geef je aan van welke rechten je gebruik wilt maken. Bijvoorbeeld het recht om te spreken.

Ondersteuning bij het hoger beroep

Wij informeren je over en ondersteunen je bij het hoger beroep en de rechten die je hebt. Wil je iets aanpassen aan de schadevergoeding die je vraagt van de verdachte? Wil je gebruikmaken van je spreekrecht of iets aanpassen aan je slachtofferverklaring? Neem contact op met een van onze medewerkers.

Hoger beroep

Het opnieuw behandelen en beoordelen van een strafzaak door 3 nieuwe rechters van het gerechtshof. De officier van justitie en de verdachte kunnen in hoger beroep gaan.

 

Gerechtshof

In een gerechtshof worden rechtszaken behandeld in hoger beroep. Nederland heeft 4 gerechtshoven.

Cassatie

Is de verdachte of het Openbaar Ministerie het niet eens met de uitspraak in hoger beroep? Dan kunnen zij in cassatie gaan bij de Hoge Raad. De strafzaak wordt niet opnieuw inhoudelijk behandeld.

Hoge Raad

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechtsprekende instantie van Nederland. De Hoge Raad beoordeelt strafzaken waarin cassatie is ingesteld. De strafzaak wordt niet opnieuw inhoudelijk beoordeeld. Er wordt gekeken of de regels goed zijn toegepast.

Voorbereiden van het hoger beroep

Wil je de zitting van het hoger beroep bijwonen? Wij kunnen het hoger beroep samen met je voorbereiden.

Lees hier hoe de rechtszaal eruit ziet, wie er aanwezig zijn, hoe de strafzitting verloopt en hoe je je kunt voorbereiden op de zitting.

Voorbereiden hoger beroep

Wat gebeurt er in een hoger beroep?

 • De officier van justitie of verdachte moet binnen 2 weken na de beslissing van de strafzitting laten weten het niet eens te zijn met de rechter.
 • Rechters van het gerechtshof behandelen de strafzaak opnieuw. De rechters van het gerechtshof heten raadsheren.
 • De raadsheren bekijken nog eens wat er precies is gebeurd en luisteren opnieuw naar de verhalen van het Openbaar Ministerie en de verdachte.
 • Uiteindelijk doet het gerechtshof een nieuwe uitspraak. Dit heet een arrest. Het gerechtshof hoeft daarbij geen rekening te houden met de uitspraak van de rechtbank.
 • De advocaat-generaal (AG) behandelt de strafzaak namens het Openbaar Ministerie. De advocaat-generaal heeft dezelfde rol als de officier van justitie.
 • De verdachte of de officier van justitie kan beslissen om het hoger beroep in te trekken. De uitspraak van de rechter verandert dan niet meer.

Wat gebeurt er met de verdachte?

Bij zwaardere misdrijven kan de verdachte na de inverzekeringstelling langer worden vastgehouden. Dit heet voorlopige hechtenis. Het moet dan waarschijnlijk zijn dat de verdachte het strafbare feit heeft gepleegd. Een van de voorwaarden voor voorlopige hechtenis is dat het gaat om een misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van 4 jaar of meer.

Soms komt de verdachte onder voorwaarden vrij. De voorlopige hechtenis wordt dan geschorst. De verdachte moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden. Bijvoorbeeld aan een contactverbod of een meldingsplicht. Houdt de verdachte zich niet aan de voorwaarden? Dan wordt de verdachte weer vastgezet.

Wil je weten wat er met de verdachte gebeurt? Vraag dit na bij hetInformatiepunt Slachtoffers OM (IPS OM).

Wat gebeurt er na het hoger beroep?

In hoger beroep wordt de strafzaak opnieuw behandeld door nieuwe rechters. Mogelijke uitkomsten:

 • de strafuitvoering begint, of
 • de verdachte wordt vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging.

Als een van de partijen het niet eens is met de uitspraak in hoger beroep dan kunnen ze in cassatie.

Strafproces: van aangifte tot straf
Strafuitvoering-fase-oranje.svg

Strafuitvoering

Heeft de officier van justitie of de rechter de dader een straf opgelegd en komt er geen hoger beroep? Dan is de uitspraak definitief en begint de strafuitvoering.

Strafuitvoering

Dit zijn je rechten in deze fase

 • Contact met de verdachte of dader

  Mogelijk heb je vragen aan de verdachte of dader. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan je doorverwijzen naar de organisatie die je hiermee kan helpen.

 • Dossier strafzaak bekijken

  Wil je de stukken van het dossier van de strafzaak bekijken? Vraag dit aan de officier van justitie of rechter. Je kunt de officier van justitie ook vragen om documenten toe te voegen aan het dossier van de strafzaak.

 • Klacht indienen als er geen strafzaak komt

  Besluit de officier van justitie dat er geen strafzaak komt tegen de verdachte? En ben je het hier niet mee eens? Dan kun je een klacht sturen naar het gerechtshof. Een advocaat of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland helpt je hierbij.

 • Recht om aangifte te doen

  Iedereen heeft het recht om bij de politie aangifte te doen van een strafbaar feit. Voordat je aangifte doet, krijg je informatie over wat er gebeurt tijdens en na je aangifte.

 • Recht om te vragen om een schadevergoeding

  Je hebt het recht om een schadevergoeding te vragen als je schade hebt geleden door een strafbaar feit. Ook als nabestaande van een slachtoffer heb je dit recht.

 • Recht op bescherming

  Ben je bang dat je opnieuw slachtoffer wordt? Of ben je bang voor de verdachte? Laat dit weten aan de politie of officier van justitie. Met jou zoeken zij naar oplossingen zodat je je veiliger voelt.

 • Recht op goede behandeling

  Alle organisaties waarmee je in je strafzaak te maken hebt, moeten je goed behandelen. Ook moeten zij rekening houden met wat je belangrijk vindt. Je kunt een klacht indienen als je vindt dat je niet goed wordt behandeld.

 • Recht op gratis hulp

  Je hebt recht op gratis hulp, advies en informatie van Slachtofferhulp Nederland. Je kunt bij ons terecht voor emotionele steun, wij ondersteunen in het strafproces en helpen je je schade vergoed te krijgen.

 • Recht op gratis tolk

  Begrijp je de Nederlandse taal niet goed? Je kunt de politie of de officier van justitie vragen om een gratis tolk die je helpt bij de aangifte of tijdens het verhoor. Ook is het mogelijk om stukken te laten vertalen.

 • Recht op informatie

  Je hebt recht op informatie over je rechten, het doen van aangifte en wat er na de aangifte met de zaak gebeurt. Zijn je spullen in beslag genomen als bewijs in de strafzaak? Dan heb je het recht om te weten waar je spullen zijn, of je ze terugkrijgt en wanneer.

 • Recht op informatie over dader

  Je hebt recht op informatie over verlof, vrijlating of ontsnapping van de verdachte of dader. Als je dat wilt, kun je hiervan op de hoogte worden gehouden.

 • Recht op ondersteuning

  Je hebt recht op ondersteuning door een advocaat. Soms is ondersteuning door een advocaat gratis. Ook kun je de politie of het Openbaar Ministerie vragen of je je mag laten bijstaan door een vriend, familielid of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland.

 • Spreekrecht

  Slachtoffers en nabestaanden van ernstige strafbare feiten mogen in de rechtszaal spreken over de gevolgen en de straf. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan je helpen om dit voor te bereiden.

 • Vergoeding voor getuigen

  Je hebt recht op een vergoeding van je kosten als je moet getuigen in een strafzaak. Reiskosten of kosten omdat je niet kunt werken worden bijvoorbeeld vergoed.