Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instelling

In hoger beroep tegen de uitspraak

In hoger beroep tegen de uitspraak

De officier van justitie of de verdachte kan in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter. De zaak wordt dan opnieuw behandeld en beoordeeld door nieuwe rechters van het gerechtshof.

Hoe krijg ik informatie over het hoger beroep?

  • Informatie over uw strafzaak en het hoger beroep vindt u op MijnSlachtofferzaak.nl. Hier vindt u ook informatie over uw rechten als slachtoffer. U logt in met uw DigiD.
  • U kunt met vragen over het hoger beroep terecht bij het Informatiepunt Slachtoffers OM (IPS OM). Het Informatiepunt Slachtoffers OM informeert, adviseert en begeleidt slachtoffers tijdens het hele strafproces.

Vul opnieuw het wensenformulier in

Ook in deze stap van het strafproces krijgt u een wensenformulier. Hierop geeft u aan van welke rechten u gebruik wilt maken. Bijvoorbeeld het recht om te spreken.

Ondersteuning bij het hoger beroep

Wij informeren u over en ondersteunen u bij het hoger beroep en de rechten die u heeft. Wilt u iets aanpassen aan de schadevergoeding die u vraagt van de verdachte? Wilt u gebruikmaken van uw spreekrecht of iets aanpassen aan uw slachtofferverklaring? Neem contact op met een van onze medewerkers.

Hoger beroep

Het opnieuw behandelen en beoordelen van een strafzaak door 3 nieuwe rechters van het gerechtshof. De officier van justitie en de verdachte kunnen in hoger beroep gaan.

Gerechtshof

In een gerechtshof worden rechtszaken behandeld in hoger beroep. Nederland heeft 4 gerechtshoven.

Cassatie

Is de verdachte of het Openbaar Ministerie het niet eens met de uitspraak in hoger beroep? Dan kunnen zij in cassatie gaan bij de Hoge Raad. De zaak wordt niet opnieuw inhoudelijk behandeld. De Hoge Raad toetst of de strafzaak volgens de regels is verlopen.

Hoge Raad

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechtsprekende instantie van Nederland. De Hoge Raad beoordeelt zaken waarin cassatie is ingesteld. De zaak wordt niet inhoudelijk beoordeeld. Er wordt gekeken of de regels goed zijn toegepast.

Voorbereiden van het hoger beroep

Wat gebeurt er in een hoger beroep?

  • De officier van justitie of verdachte moet binnen 2 weken na de beslissing van de strafzitting laten weten het niet eens te zijn met de rechter.
  • Rechters van het gerechtshof behandelen de zaak opnieuw. De rechters van het gerechtshof heten raadsheren.
  • De raadsheren bekijken nog eens wat er precies is gebeurd en luisteren opnieuw naar de verhalen van het Openbaar Ministerie en de verdachte.
  • Uiteindelijk doet het gerechtshof een nieuwe uitspraak. Dit heet een arrest. Het gerechtshof hoeft daarbij geen rekening te houden met de uitspraak van de rechtbank.  
  • De advocaat-generaal (AG) behandelt de zaak namens het Openbaar Ministerie. De advocaat-generaal heeft dezelfde rol als de officier van justitie.
  • De verdachte of de officier van justitie kan beslissen om het hoger beroep in te trekken. De uitspraak van de rechter verandert dan niet meer.

Wat gebeurt er met de verdachte?

Bij zwaardere misdrijven kan de verdachte na de inverzekeringstelling langer worden vastgehouden. Dit heet voorlopige hechtenis. Het moet dan waarschijnlijk zijn dat de verdachte het strafbare feit heeft gepleegd. Een van de voorwaarden voor voorlopige hechtenis is dat het gaat om een misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van 4 jaar of meer.

Soms komt de verdachte onder voorwaarden vrij. De voorlopige hechtenis wordt dan geschorst. De verdachte moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden. Bijvoorbeeld aan een contactverbod of een meldingsplicht. Houdt de verdachte zich niet aan de voorwaarden? Dan wordt de verdachte weer vastgezet.

Wilt u weten wat er met de verdachte gebeurt? Vraag dit na bij hetInformatiepunt Slachtoffers OM (IPS OM).

Strafuitvoering-fase-oranje.svg

Strafuitvoering

Heeft de officier van justitie of de rechter de dader een straf opgelegd en komt er geen hoger beroep? Dan is de uitspraak definitief en begint de strafuitvoering.

Strafuitvoering