Wij gebruiken cookies en andere technieken om uw ervaring op onze websites te verbeteren en om advertenties te tonen. Als u doorklikt gaat u akkoord met het plaatsen van de cookies en het gebruik van cookietechnieken.

Privacy | Cookieverklaring

In hoger beroep tegen de uitspraak

In hoger beroep tegen de uitspraak

Als de officier van justitie of de verdachte het niet eens is met de uitspraak van de rechter kan er hoger beroep worden aangetekend. De zaak moet dan opnieuw worden behandeld en beoordeeld door nieuwe rechters van het gerechtshof.

Hoe krijg ik informatie over het hoger beroep?

Bent u slachtoffer en wordt uw zaak in hoger beroep behandeld? Dan vindt u op het Slachtoffer Informatie Portaal van het Openbaar Ministerie meer informatie over de strafzaak. De site geeft ook informatie over het Openbaar Ministerie en de rechten die u als slachtoffer heeft. U logt in met uw DigiD.

Wij informeren u over en ondersteunen u bij het hoger beroep en de rechten die u heeft. Wilt u iets aanpassen aan de schadevergoeding die u vraagt van de verdachte? Wilt u gebruikmaken van uw spreekrecht of iets aanpassen aan uw slachtofferverklaring? Neem contact op met een van onze medewerkers.

Hoger beroep

Het opnieuw behandelen en beoordelen van een strafzaak door 3 nieuwe rechters van het gerechtshof. De officier van justitie en de verdachte kunnen in hoger beroep gaan.

Gerechtshof

In een gerechtshof worden rechtszaken behandeld in hoger beroep. Nederland heeft 4 gerechtshoven.

Cassatie

Is de verdachte of het Openbaar Ministerie het niet eens met de uitspraak in hoger beroep? Dan kunnen zij in cassatie gaan bij de Hoge Raad. De zaak wordt niet opnieuw inhoudelijk behandeld. De Hoge Raad toetst of de strafzaak volgens de regels is verlopen.

Hoge Raad

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechtsprekende instantie van Nederland. De Hoge Raad beoordeelt zaken waarin cassatie is ingesteld. De zaak wordt niet inhoudelijk beoordeeld. Er wordt gekeken of de regels goed zijn toegepast.

Wat gebeurt er in een hoger beroep?

  • De officier van justitie of verdachte moet binnen 2 weken na de beslissing van de strafzitting laten weten het niet eens te zijn met de rechter.
  • Rechters van het gerechtshof behandelen de zaak opnieuw. De rechters van het gerechtshof heten raadsheren.
  • De raadsheren bekijken nog eens wat er precies is gebeurd en luisteren opnieuw naar de verhalen van het Openbaar Ministerie en de verdachte.
  • Uiteindelijk doet het gerechtshof een nieuwe uitspraak. Dit heet een arrest. Het gerechtshof hoeft daarbij geen rekening te houden met de uitspraak van de rechtbank.  
  • De advocaat-generaal (AG) behandelt de zaak namens het Openbaar Ministerie. De advocaat-generaal heeft dezelfde rol als de officier van justitie.
  • De verdachte of de officier van justitie kan beslissen om het hoger beroep in te trekken. De uitspraak van de rechter verandert dan niet meer.

Wat gebeurt er met de verdachte?

Bij zwaardere misdrijven kan de verdachte na de inverzekeringstelling langer worden vastgehouden. Dit heet voorlopige hechtenis. Het moet dan waarschijnlijk zijn dat de verdachte het strafbare feit heeft gepleegd. Een van de voorwaarden voor voorlopige hechtenis is dat het gaat om een misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van 4 jaar of meer.

Soms komt de verdachte onder voorwaarden vrij. De voorlopige hechtenis wordt dan geschorst. De verdachte moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden. Bijvoorbeeld aan een contactverbod of een meldingsplicht. Houdt de verdachte zich niet aan de voorwaarden? Dan wordt de verdachte weer vastgezet.

Wilt u weten wat er met de verdachte gebeurt? Vraag dit na bij het Slachtofferloket

Strafuitvoering

Heeft de officier van justitie of de rechter de dader een straf opgelegd en komt er geen hoger beroep? Dan is de uitspraak definitief en begint de strafuitvoering.

Strafuitvoering