Wij gebruiken cookies. Functionele en analytische cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en deze cookies helpen ons om de website te verbeteren. Accepteert u dat we ook tracking cookies gebruiken? Door middel van deze cookies kunt u gepersonaliseerde advertenties van ons zien. Lees eerst de cookieverklaring voor meer informatie over de tracking cookies.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instelling

Omissie OM: fout Openbaar Ministerie

Heeft u door een fout van het Openbaar Ministerie geen schadevergoeding van de verdachte kunnen eisen in de strafzaak? Hier leest u hoe u een klacht indient bij het Openbaar Ministerie en om een tegemoetkoming vraagt.

Wat is een omissie OM? 

Het Openbaar Ministerie kan een fout hebben gemaakt waardoor u geen schadevergoeding hebt kunnen eisen in de strafzaak. Dit noemt het Openbaar Ministerie omissie OM. Een omissie OM is bijvoorbeeld mogelijk als het Openbaar Ministerie:

  • u niet of te laat het formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’ heeft toegestuurd,
  • uw ingevulde formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’ wel heeft ontvangen, maar niet aan het strafdossier heeft toegevoegd.

Tip: controleer eerst of het Openbaar Ministerie de juiste adresgegevens van u had toen uw zaak in behandeling werd genomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van adreswijzigingen. 

Hoe dien ik een klacht in over een fout van het Openbaar Ministerie?


Om een tegemoetkoming van het Openbaar Ministerie te ontvangen, dient u een klacht in. Volg deze stappen.

Stap 1 - Vraag de uitspraak op

U kunt alleen een klacht indienen als de verdachte is veroordeeld voor het strafbare feit waardoor u schade heeft geleden. U kunt de uitspraak opvragen bij het Informatiepunt Slachtoffers OM (IPS OM).

Stap 2 - Schrijf een klachtbrief

Om een tegemoetkoming te ontvangen, stuurt u een brief naar de hoofdofficier van justitie. Benoem daarin het volgende:

  • het nummer dat de officier van justitie (parketnummer) aan de zaak heeft gegeven,
  • om welk strafbaar feit het gaat,
  • wat uw schade is,
  • welke fout het Openbaar Ministerie heeft gemaakt.

Gebruik onze voorbeeldbrief zodat u niets vergeet.

Download de voorbeeldbrief fout Openbaar Ministerie

Onderteken de klachtbrief en noteer de datum. Voeg het volgende toe:

  • bewijsstukken van uw schade. U kunt hiervoor ook het ingevulde formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’ gebruiken.
  • andere stukken om de klacht te onderbouwen.

Stap 3 - Verstuur de klachtbrief

Stuur uw brief naar de hoofdofficier van justitie in het arrondissementsparket in de regio waar de zaak is behandeld. Vermeld op de envelop: 'Klacht Omissie OM'. 

Stap 4: Wachten op beslissing Openbaar Ministerie

Wat er gebeurt met uw klacht hangt af van de beslissing die het Openbaar Ministerie neemt. U krijgt van het Openbaar Ministerie een schriftelijke reactie op uw brief. Er zijn 2 uitkomsten mogelijk.

Uitkomst 1: openbaar ministerie erkent fout

Als het Openbaar Ministerie erkent een fout te hebben gemaakt, krijgt u een tegemoetkoming van het Openbaar Ministerie.

Het Openbaar Ministerie bekijkt of de schade die u heeft opgegeven toewijsbaar zou zijn geweest. Is het Openbaar Ministerie van mening dat de opgegeven schade te hoog is dan:

  • kunt u gevraagd worden de schade nader te onderbouwen (door middel van specificaties) of
  • kan de behandelend ambtenaar zelf een redelijke schadevergoeding bepalen.

U krijgt niet de volledige schade vergoed omdat u nog de mogelijkheid heeft om uw schade via een civiele procedure van de dader te eisen.

Het Openbaar Ministerie stuurt u een ‘verklaring van finale kwijting’ toe. U ontvangt de tegemoetkoming op uw rekening als u de verklaring ondertekent en terugstuurt naar het Openbaar Ministerie.

Let op: Als u de 'verklaring van finale kwijting' ondertekent, gaat u akkoord met de hoogte van de tegemoetkoming en kunt u het Openbaar Ministerie daarna niet meer aanspreken voor een hoger bedrag.

Uitkomst 2: openbaar ministerie erkent fout niet

Als het Openbaar Ministerie niet erkent dat er een fout is gemaakt, kunt u richting het Openbaar Ministerie geen actie meer ondernemen. U kunt de schade mogelijk via een civiele procedure van de dader eisen.

Hulp nodig?

Wilt u juridische hulp bij het indienen van uw klacht? Neem dan contact op met een rechtshulpverlener.