Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instellingen

Omissie OM: fout Openbaar Ministerie

Heb je door een fout van het Openbaar Ministerie geen schadevergoeding van de verdachte kunnen eisen in de strafzaak? Hier lees je hoe je een klacht indient bij het Openbaar Ministerie en om een tegemoetkoming vraagt.

Wat is een omissie OM?

Het Openbaar Ministerie kan een fout hebben gemaakt waardoor je geen schadevergoeding hebt kunnen eisen in de strafzaak. Dit noemt het Openbaar Ministerie een omissie OM. Een omissie OM is bijvoorbeeld mogelijk als het Openbaar Ministerie:

  • je niet of te laat het formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’ heeft toegestuurd,
  • je ingevulde formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’ wel heeft ontvangen, maar niet aan het strafdossier heeft toegevoegd.

Tip: controleer eerst of het Openbaar Ministerie de juiste adresgegevens van je had toen je zaak in behandeling werd genomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van adreswijzigingen.

Hoe dien ik een klacht in over een fout van het Openbaar Ministerie?

Om een tegemoetkoming van het Openbaar Ministerie te ontvangen, dien je een klacht in. Volg deze stappen.

Stap 1 - Vraag de uitspraak op

Je kunt alleen een klacht indienen als de verdachte is veroordeeld voor het strafbare feit waardoor je schade hebt geleden. Je kunt de uitspraak opvragen bij het Informatiepunt Slachtoffers OM (IPS OM).

Stap 2 - Schrijf een klachtbrief

Om een tegemoetkoming te ontvangen, stuur je een brief naar de hoofdofficier van justitie. Benoem daarin het volgende:

  • het nummer dat de officier van justitie (parketnummer) aan de zaak heeft gegeven,
  • om welk strafbaar feit het gaat,
  • wat je schade is,
  • welke fout het Openbaar Ministerie heeft gemaakt.

Gebruik onze voorbeeldbrief zodat je niets vergeet.

Download de voorbeeldbrief fout Openbaar Ministerie

Onderteken de klachtbrief en noteer de datum. Voeg het volgende toe:

  • bewijsstukken van je schade. Je kunt hiervoor ook het ingevulde formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’ gebruiken.
  • andere stukken om de klacht te onderbouwen.

Stap 3 - Verstuur de klachtbrief

Stuur je brief naar de hoofdofficier van justitie in het arrondissementsparket in de regio waar de zaak is behandeld. Vermeld op de envelop: 'Klacht Omissie OM'. 

Stap 4: Wachten op beslissing Openbaar Ministerie

Wat er gebeurt met je klacht hangt af van de beslissing die het Openbaar Ministerie neemt. Je krijgt van het Openbaar Ministerie een schriftelijke reactie op je brief. Er zijn 2 uitkomsten mogelijk.

Uitkomst 1: openbaar ministerie erkent fout

Als het Openbaar Ministerie erkent een fout te hebben gemaakt, krijg je een tegemoetkoming van het Openbaar Ministerie.

Het Openbaar Ministerie bekijkt of de schade die je hebt opgegeven toewijsbaar zou zijn geweest. Is het Openbaar Ministerie van mening dat de opgegeven schade te hoog is dan:

  • kun je gevraagd worden de schade nader te onderbouwen (door middel van specificaties) of
  • kan de behandelend ambtenaar zelf een redelijke schadevergoeding bepalen.

Je krijgt krijgt slechts een klein deel van de schade vergoed, omdat je nog de mogelijkheid hebt om je schade via een civiele procedure van de dader te eisen. De vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van rechtsbijstand en andere administratieve kosten van de civiele procedure.

Het Openbaar Ministerie stuurt je een ‘verklaring van finale kwijting’ toe. Je ontvangt de tegemoetkoming op je rekening als je de verklaring ondertekent en terugstuurt naar het Openbaar Ministerie.

Let op: Als je de 'verklaring van finale kwijting' ondertekent, ga je akkoord met de hoogte van de tegemoetkoming. Je kunt het Openbaar Ministerie daarna niet meer aanspreken voor een hoger bedrag.

Uitkomst 2: openbaar ministerie erkent fout niet

Als het Openbaar Ministerie niet erkent dat er een fout is gemaakt, kun je richting het Openbaar Ministerie geen actie meer ondernemen. Je kunt de schade mogelijk via een civiele procedure van de dader eisen.

Hulp nodig?

Wil je juridische hulp bij het indienen van je klacht? Neem dan contact op met een rechtshulpverlener.