Aangifte doen van een overval of beroving

Bent u beroofd of overvallen, bijvoorbeeld op straat of in uw woning? Het is belangrijk dat u aangifte doet. Door uw aangifte kan de politie de dader(s) proberen op te sporen. Aangifte doen van beroving of een overval is ook nodig om de schade die u heeft geleden vergoed te krijgen.

Noteer alles wat u van de dader heeft gezien

Probeer zo snel mogelijk na de beroving of overval op te schrijven hoe de dader eruitzag, welke kant hij of zij op ging, het vervoermiddel en het kenteken hiervan. Dit soort gegevens zijn belangrijk voor de aangifte.