Hulp na een ramp of calamiteit

Slachtofferhulp Nederland biedt hulp bij rampen of calamiteiten. Deze ingrijpende gebeurtenissen hebben grote gevolgen voor veel slachtoffers, nabestaanden en getuigen. De lokale of nationale gemeenschap voelt zich betrokken bij wat er is gebeurd.

Voorbeelden van rampen en calamiteiten zijn de vliegramp in Oekra├»ne in 2014 (MH17), het treinongeluk in Amsterdam in 2012, de schietpartij in Alphen aan den Rijn in 2011, het vliegtuigongeluk in Tripoli in 2010 en de aanslag tijdens Koninginnedag in Apeldoorn in 2009. Ook bij calamiteiten, zoals ernstige zedenzaken of familiemoorden helpt Slachtofferhulp Nederland.